30 mei 2024

Dwergplaneet Ceres is gecamoufleerd met meteorietenstof

Credit: NASA/DLR.

Uit onderzoek is gebleken dat de dwergplaneet Ceres ons voor de gek heeft gehouden. Het blijkt namelijk dat Ceres gecamoufleerd is met materiaal dat afkomstig is van meteorieten. Hetzelfde geldt wellicht ook voor andere planetoïden en soortgelijke objecten in het zonnestelsel.

Normaal gesproken wordt Ceres beschouwd als een planetoïde van de C-klasse, aangezien de dwergplaneet een soortgelijke kleur heeft als de overige C-klasse objecten. Waanremingen die verricht zijn met het Amerikaanse “vliegtuig-observatorium” SOFIA hebben echter uitgewezen dat het oppervlak van Ceres bedekt is met materiaal dat niet afkomstig kan zijn van Ceres zelf. Dat betekent dat andere objecten dit materiaal moeten hebben aangeleverd.

Het “vreemde” materiaal blijkt een droog silicaat te zijn dat pyroxeen wordt genoemd. Waarnemingen die verricht zijn door de Dawn-ruimtesonde hebben uitgewezen dat Ceres juist rijk zou moeten zijn aan “natte” waterhoudende mineralen zoals kleien en carbonaten. Alleen door gebruik te maken van de mid-infrarode waarnemingen van SOFIA is het bestaan van beide soorten materialen vastgesteld.

credit: Pierre Vernazza, LAM–CNRS/AMU

Maar hoe weten ze waar het spul vandaan komt? Wel, eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat interplanetaire stofdeeltjes, die afkomstig zijn van planetoïden en meteorieten, rijk zijn aan dergelijke materialen.
Overigens is Ceres niet de enige wereld in het zonnestelsel die bedekt wordt door materiaal dat afkomstig is van elders. Andere voorbeelden zijn het donkere materiaal op Charon (afkomstig van Pluto) en het rode materiaal op de Saturnusmaan Iapetus.

De studie heeft eindelijk antwoord gegeven op de vraag of de oppervlakte-samenstelling van een object wel een goede leidraad vormt voor de intrinsieke samenstelling van een object. Dat blijkt dus niet altijd het geval te zijn. Overigens zijn op Ceres zowel ammoniakhoudende kleien als waterhoudende kleien aangetroffen. Dat lijkt te suggereren dat Ceres in het buiten-zonnestelsel ontstaan is en later naar binnen is gemigreerd.

Ceres meet zo’n 1000 kilometer in doorsnede en bevindt zich in de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter. Ceres is het enige object dat beschouwd wordt als zowel een planetoïde als een dwergplaneet en is bovendien de enige dwergplaneet in het binnen-zonnestelsel.

Bron: SETI Institute

Share

Speak Your Mind

*