22 mei 2024

Zwarte gaten gevormd bij gammaflitsen blijken eh… geordend chaotisch te zijn

Links een voorstelling van twee om elkaar heen draaiende neutronensterren, die tegen elkaar kunnen botsen en die dan een gammaflits kunnen vormen, resulterend in een zwart gat. Rechts een voorstelling van een gammaflitsen. Credit: IHEP

Onderzoek met behulp van het POLAR (GRB polarimeter) experiment laat zien dat zwarte gaten, die gevormd zijn bij gammaflitsen – kortstondige uitbarstingen van zeer energierijke gammastraling – fotonen uitstralen die een mix vertonen van chaos en orde, eh… zeg maar geordende chaos. POLAR werd op 15 september 2016 in gebruik genomen in het Chinese ruimtestation Tiangong-2. In zes maanden tijd werden met POLAR 55 gammaflitsen (Engels: Gamma-Ray Bursts, GRB’s) waargenomen. Voor het onderzoek zijn de gegevens van vijf van die 55 gammaflitsen gebruikt en daarbij keken de onderzoekers naar de polarisatie van de fotonen, die zoveel energie hadden dat ze in het gammadeel van het elektromagnetisch spectrum straalden. Wat blijkt: het ene moment zijn de fotonen sterker gepolariseerd dan op het andere moment, dat wil zeggen dat de fotonen eerst allemaal in dezelfde richting oscilleren en vervolgens weer niet. Er zijn vele modellen die voorspellingen geven hoe de polarisatie van de uitgestraalde fotonen eruitziet, maar de nu geconstateerde mix van orde én chaos in de polarisatie is niet voorspeld. Kennelijk vindt er iets bij het pas gevormde zwart gat plaats dat er voor zorgt dat die polarisatie periodiek wordt onderbroken. Wellicht spelen de zeer sterke magnetische velden rondom het zwarte gat hier een rol in. In Nature is over het POLAR onderzoek een vakartikel verschenen. Bron: Eurekalert.

Share

Speak Your Mind

*