25 mei 2024

Vandaag exact tien jaar geleden werd de ontdekking van het Higgs boson bekendgemaakt

Boven de ATLAS-detector, onder de CMS-detector. Credit: CERN.

Op 4 juli 2012, vandaag precies tien jaar geleden, werd door de teamleiders van de grote CMS- en ATLAS-experimenten verbonden aan de Large hadron Collider (LHC) de ontdekking bekendgemaakt van het Higgs boson, het deeltje waarvan ik jullie vast niet meer hoef te vertellen dat het de manifestatie is van het alom aanwezige Higgsveld en dat het de massa geeft aan elementaire deeltjes zoals de quarks, de W- en Z-bosonen en de elektronen. Op deze Higgsdependance Day werd nog enigszins een slag om de arm gehouden en sprak men van het ‘hoogswaarschijnlijk aantonen’ van het Higgs boson, maar inmiddels weten we dat deze voor 100% bestaat en met de LHC-deeltjesversneller van CERN bij Genève gedetecteerd is. Vandaag kwamen de twee teams betrokken bij de CMS- en ATLAS-experimenten met vakartikelen waain de laatste resultaten bekend zijn gemaakt van onderzoek aan de eigenschappen van het Higgs boson:

Voor deze resultaten is gekeken naar maar liefst 10.000 biljoen (=10^16) botsingen van protonen in de CMS- en ATLAS-detectoren tijdens LHC Run 2 (2015-2018), waarbij 8 miljoen Higgs bosonen werden geproduceerd, dertig keer zo veel als ten tijde van de ontdekking van het higgs boson was geproduceerd. Alle onderzoeken laten zien dat het Higgs boson zich precies gedraagt zoals het Standaard Model (SM) van de elementaire deeltjes en natuurkrachten daartussen beschrijft. Middels verder onderzoek aan het Higgs boson bij LHC Run 3 (die officieel morgen, 5 juli 2022, start met een maximale botsingsenergie van 6,8 TeV, √s=13,6 teV) hoopt men meer inzicht te krijgen in de natuurkunde voorbij SM, omdat deze geen zaken kan verklaren zoals de zwaartekracht en donkere materie.

Bron: CERN.

Share

Speak Your Mind

*