22 maart 2018

Hoe kraters helpen de leeftijd van een hemelobject te bepalen

Op hemelobjecten in het zonnestelsel die niet uit gas bestaan

Laat wat van je horen

*