24 juni 2018

Europese erkenning voor neutrinotelescoop KM3NeT

Een sensor van het KM3NeT (Credit: Leiden Institute of Physics)

Een sensor van het KM3NeT (Credit: Leiden Institute of Physics)

Het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) ((ESFRI is een strategisch orgaan van Europese regeringen om de wetenschappelijke integratie in Europa te bevorderen. Het realiseren van grote internationale onderzoeksfaciliteiten vraagt om Europese samenwerking en een coherente strategie die voor de komende jaren in de ESFRI Roadmap is vastgelegd. Om in aanmerking te komen voor vermelding op de roadmap moet een faciliteit politieke en financi

Laat wat van je horen

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.