23 september 2023

Wubbo Ockels op TEDx over tijd en zwaartekracht

Credit: TEDx

Beste wensen iedereen voor 2010! Gisteravond had ik hier een heel huis vol vrienden en dat was allemaal heel gezellig. Van Jorn hoorde ik dat een poosje geleden – 20 november om precies te zijn – Wubbo Ockels, Nederlandsch eerste astronaut, een poosje geleden op TEDx in Amsterdam een lezing had gehouden, waarin hij betoogde dat tijd door onszelf wordt gecreeërd als reactie op de zwaartekracht en dat we de tijd ook gewoon stop kunnen zetten. 😯 Wowie, hoezo gewaagde steling?! Ik heb hier regelmatig lezingen van TED laten zien, maar deze kende ik nog niet en zeker niet met zo’n hypothese. Hier de video van Ockels’ presentatie (kost je 22 van de in 2010 525.600 beschikbare minuten):

Ik zal later wel eens ingaan op de natuurkundige achtergronden van Ockels’ theorieën. Moet nu nog even het huis op orde brengen en daarna nog wat nieuwjaarsbezoekjes hier en daar afleggen. Jorn, bedankt voor je tip! Veilig thuisgekomen vannacht?

Naar aanleiding van Ockels’ presentatie heeft lezer Johan op m’n forum een discussie geopend over de ideeën van Ockels. Ik wil iedereen uitnodigen daaraan mee te doen en een bijdrage te leveren.

Share

Comments

 1. Fantastisch verhaal van Wubbo!Ik vind de 98% dark matter/energy argument een heerlijke vondst om aan te geven dat we eigenlijk nog niets weten.

  Ik kan me overigens wel voorstellen, en heb ergens ook wel iets in het achterhoofd, van soortgelijke denkrichtingen. Ben benieuwd naar referenties, die we kunnen verzamelen. Wubbo zelf heeft niet het idee dat iemand anders dit ooit heeft meegenomen.

 2. Het is eigenlijk heel simpel Johan: ieder mens zet de tijd stil zodra hij dit leven op aarde heeft beeindigd. Inderdaad is ons "weten" een druppel in de oceaan…

 3. kees kuyper zegt

  Geachte heer Ockels:

  Gelezen:een volmaakt bewustzijn kent geen zwaartekracht.

  Dus ook geen materie?Het doet ook denken aan het Bijbelverhaal van Christus die over het water liep

  U zei in uw toespraak:tijd is de creatie van het leven in antwoord op de zwaartekracht.

  Combineer je bovenstaande dan wordt het:tijd is de creatie van het leven in antwoord op onvolmaakt bewustzijn.

  Een groter bewusdtzijn moet dan leiden tot minder tijd.Sinds

  Einstein zijn tijd en ruimte een geheel dus minder tijd is meer ruimte?Dit doet denken aan het steeds sneller uitbreidende heelal

  Maar dit is niet lokaal en dus een bewijs dat er meer leven in het heelal is zoals u in uw toespraak beweerde

  Groeten van Kees Kuyper

 4. Fred Ritzen zegt

  Beste Wubbo,

  Je ideeën zijn geweldig, maar niet geheel nieuw. Jane Roberts publiceerde in de 70er en 80er jaren vele boeken, gechanneld via Seth en jouw standpunt heeft Seth destijds heel uitgebreid aan de orde gesteld. Veel van wat er door hem werd aangedragen is langzamerhand door de wetenschap omarmd. Wellicht is het heel verhelderend voor je om je te verdiepen in zijn Seth-materie, zodat je je gesteund zult voelen in je theorie. Ik vind het zeer prijzenswaardig dat je dit standpunt durft in te nemen, aangezien de gesettelde wetenschappers zich hier doorgaans niet aan zullen wagen. Mijn complimenten.

  Groet,

  Fred

 5. k.kuyper zegt

  Geachte heer Ockels:

  Ik las een keer op het internet dat onderzoekers het antropische principe hadden onderzocht;

  hun conclusie was dat de mens uiteindelijk een soort supermens zou worden, maar dat vonden de onderzoekers een absurd idee……

  Toch doet dit idee mij denken aan de ideeen van Teilhard du Chardin dat de wereld naar een een eenheid punt Omega toegaat

  en van een ander dat religie en wetenschap en kunst naar elkaar toegroeien

  Door de Nazi's heeft supermens echter een beschadigde klank gekregen.

  Wat heeft een supermens nodig? vooral een groot inzicht lijkt mij wat doet denken aan grote religieuze leiders en

  grote wetenschappers

  De wetenschap is dus eigenlijk op weg naar de supermens door het verkrijgen van steeds meer inzicht….

  Maar dan moet je je zoals u ook buiten de gebaande paden durven begeven

  Volgens de religies heeft God de wereld geschapen, volgens de wetenschap het vacuum (via de Big Bang)

  Als je deze twee met elkaar verbindt dan heeft God voorzichtig gesteld iets te maken met het vacuum en

  omgekeerd.

  Dat doet denken aan: het vacuum is de zetel van het superbewustzijn

  Het vacuum doet weer denken aan het natuurkundige: een volmaakt vacuum = een onvolmaakt vacuum

  plus energie dus een volmaakt vacuum wordt bereikt als alle energie is opgebruikt?Heelaleind?

  Energie wordt ook wel beschreven als de levenskracht van het heelal wat weer doet denken aan uw

  verbintenis van leven en tijd maar dan op een andere manier.

  Materie wordt beschreven als zijnde gekromde ruimte en dat dit een gevolg is van ons denken .

  Wild idee: is de versnellende uitbreiding van het heelal een gevolg van ons(of heelal) versnellende in-zicht

  (reciprocal) Tenslotte is de waarnemer volgens de quantumtheorie niet te scheiden van het waargenomene

  Zwaartekracht schrijven ze zit tussen ons bewustzijn en het bewustzijn van het heelal…..etc.

  Bovenstaande bestaat uit een heel klein gedeelte van de zinnen die ik uit boeken,etc heb opgeschreven

  en redenaties van mij

  Maar om het waarheidsgehalte van beide te bepalen zijn ook anderen nodig( opbouwende kritiek)

  Groeten van Kees Kuyper

  ….

 6. Mijnheer Kuypers, ik kan mij vaag herinneren dat Harry Mulisch in zijn "Compositie van de Wereld" ook veel van dergelijke ideeën had. Ook over het samengaan van het alles en het niets, dat soort uitersten.

 7. Kees Kuyper zegt

  Wubbo Ockels had het over andere mensen die van ons gescheiden zouden kunnen zijn door een andere tijd en

  die wij daardoor niet zouden kunnen zien

  Dat doet denken aan Tesla die tientallen jaren geleden beweerde dat hij contakt had gemaakt met bewoners

  van Mars

  Daarvoor gebruikte hij het resonantieprincipe waardoor tijdsverschillen opgeheven zouden kunnen worden

  Hij schijnt daarvoor psigolven (met een snelheid groter dan het licht?) te hebben gebruikt met een golflengte

  gelijk aan de afstand van de aarde naar Mars zo gaat het verhaal

  Je krijgt de indruk dat het ook iets te maken had met de geest en dus met zwaartekracht?

  Hij wilde ook 5 electrische torens bouwen waarvan er 1 gerealiseerd is om de aarde te veranderen in een

  gevoelig wezen.

  En zelfs wilde hij de aarde overbrengen naar een parallelle wereld (met een andere tijd?) voor het versnellen

  van de geestelijke evolutie

  Dit doet denken aan de vele werelden theorie van de natuurkunde maar hoeveel aan hangers heeft die

  theorie eigenlijk in de officiele natuurkunde?

  Tesla was zijn tijd ver vooruit en is nu zelfs nog onze tijd vooruit maar daar lijkt verandering in te komen.

  Xosie bedankt voor je reactie

 8. Kees kuyper zegt

  Filofysica:

  Volgens de moderne natuurkunde vormen waarnemer en waargenomene 1 geheel

  En als steen der wijzen geldt dat de buitenwereld gelijk is aan de binnenwereld of

  anders gezegd: het heelal is jezelf (96 % is onbekend)

  Het innerlijk wordt gespiegeld in de materie om te kunnen ontdekken, voorlopig

  kunnen we dus nog vooruit……

  Materie komt uit het eigen collectieve onbewuste doordat die geest de ruimte buigt

  tot materie (illusie dus)

  Het heelal komt voort uit de geest door assymetrie, niet in het centrum zijn, Tesla

  noemt materie het gevolg van verstoringin de proporties van trillingsvelden

  Natuurkunde is de studie van de structuur van de geest en natuurkunde is

  onbewuste symboliek

  Zwaartekracht noemen vroegere filosofen: de verkering van het buiten zichzelf zijn.

  Als het heelal terugkeert in de geest dan moet de materie uit het heelal verdwijnen

  maar volgens de geleerden van nu duurt dat nog heel erg lang.

  Descartes,Huygens,Leibnitz,Berkeley en Mach geloofden echter dat fysieke tijd en

  ruimte niet bestaan.

 9. Tesla:

  Hoe hoger de geestelijke ontwikkeling hoe groter de mogelijkheden en hoe groter de creativiteit

  Omgekeerd moet je dus aan de creativiteit van een mens het geestelijke niveau af kunnen meten

  Pas je bovenstaande toe op Tesla dan was Tesla een soort supermens; ons electrische systeem,

  de tl-buis en spaarlamp en radioprincipes, etc zijn van hem afkomstig.

  Bij Tesla vind je veel aandacht voor de zuiverheid van de gebruikte materialen, wat parallel lijkt te

  lopen aan de geestelijke ontwikkeling.

  En bij zijn resonantie(!)trafo moesten de spoelen een gelijk gewicht aan koper hebben wat doet

  denken aan de zin ; in de eenheid is geen onderscheid.

  Koper staat symbool voor Venus, de liefde een ander woord daarvoor lijkt mij te zijn eenheid

  Voor de condensatoren gebruikte Tesla ook zout water waarbij zout staat voor de essentie, het

  intellect,etc en water voor de eenheid der tegendelen

  Tesla was dus een soort alchemist net als Newton en wie weet hoeveel andere natuurkundigen.

  Natuurkunde is onbewuste symboliek las ik eens, weten de hedendaagse officiele natuurkundigen

  niets van symboliek?

  Een kernfusiecentrale wordt wel beschreven als zijnde een symbool van de mens zelf.; het streven

  naar eenheid is duidelijk (kern!fusie), maar streven de kernfusiefysici bijvoorbeeld ook naar het

  gebruik van zuiver materialen parallel aan hun geestelijke ontwikkeling?

  En dan de donkere materie; volgens vroegere filosofen is materie de uitdrukking van onkunde

  (onwetendheid?).

  Donker staat voor onbewust, samen met materie staat donkere materie dan voor onbewuste

  onwetendheid.

  Symboliseert dat het totale gebrek aan kennis van de symboliek bij hedendaagse officiele natuurkundigen?

  Er moet dus ook bewuste onwetendheid zijn, dat klopt.

 10. Kees Kuyper zegt

  De ideeen

  Bovenstaande ideeen zijn meestal van anderen

  Zo is het idee dat materie een illusie is afkomstig van bisschop Berkeley van een paar honderd

  jaar geleden

  Dat idee noemen ze dacht ik het idealistische principe

  Vroegere filosofen noemden materie de uitdrukking van onwetendheid

  Is antimaterie dan het tegenovergestelde?

  En dan is er nog het probleem dat materie voor 99%uit lege ruimte bestaat

  Je zou het de uitdrukking van onwetendheid kunnen noemen……

  En als je het combineert met Berkeley wordt dan de onwetendheid een illusie?

  Wat is waar en wat is niet waar?

  Dat ik me even waagde aan de symboliek is het gevolg van het idee van anderen dat de buiten-

  wereld een symbolische representatie zou zijn van de binnenwereld.

  En daarbij in de buurt komt: de buitenwereld bestaat uit naar buiten geprojecteerd innerlijk.

  Daarvoor lijkt te spreken dat sommige geleerden vinden dat het heelal meer op een soort

  gedachte lijkt dan op iets reeels.

  Ook de 99% lege ruimte lijkt daarvoor te pleiten

  En dan is er nog de opmerking: microfysica is psychologie

  Over Jung wordt geschreven dat hij aan de archetypen ook een fysisch karakter toekende en ook

  wordt gewezen op de overeenkomsten tussen archetypen (de diepste drijfveren) en de neiging

  tot gebeuren van de quantum mechanica.

  Materie zou onscherpe patronen zijn waaraan vooral de archetypen vorm geven, wat weer verge-

  leken kan worden met bovenstaande ideeen

 11. Kees Kuyper zegt

  Alchemie:

  Er wordt gedacht dat het in de alchemie gaat om het maken van goud in materievorm

  Maar het ging/gaat? in werkelijkheid om het geestelijke goud wat doet denken aan

  de eerder genoemde supermens maar dan als persoonlijk hoger doel.

  In de natuurkunde gaat het om een hoger algemeen doel namenlijk: hoe werkt de natuur.

  Volgens nobelprijswinnaar t Hoof't gaat het in de natuurkunde niet om het wat maar om het hoe

  Dus niet wat is zwaartekracht maar hoe werkt zwaartekracht, het wat is voor de filosofen.

  Vroeger hielden de filosofen zich ook bezig met kosmologie, maar die lijken ze overgedragen

  te hebben aan de kosmologen, maar die hebben er hoe (natuurkunde) van gemaakt…..

  Het interessante aan Tesla is dat hij zowel een klassieke natuurkundige als ook een

  alchemist lijkt te zijn geweest.

  Lucht is het symbool van de geest, het dynamische deel ( en ook nog verbonden met het

  metaal aluminium!)

  Hoe hoger in de atmosfeer hoe hoger ( symbolisch) in de geest. De ionosfeer is het hoogste

  in verband met de aarde en Tesla wilde de ionosfeer (symbolisch dus de hogere geest)

  ontladen en dus eigenlijk naar de aarde brengen .

  Ontladen is ook nog het herstellen van het evenwicht, maar Tesla zag van het project af

  omdat hij werd tegengewerkt of omdat de tijd er nog niet rijp voor was?

  Als bovenstaande op waarheid berust dan komt het vroeger of later automatisch weer terug

  zou je zeggen.

  Vraag is ook wat de Amerikaanse en Russische militairen weten over de Tesla technologie.

 12. Kees Kuyper zegt

  Gedachtenexperimenten:

  Volgens Wubbo Ockels kunnen wij eventuele Marsbewoners niet zien door tijdverschil, maar dan kunnen zij ons waarschijnlijk ook niet zien,

  Als zij technologisch, etc. veel verder ontwikkeld zijn dan ons dan zouden zij allereerst onbemande verkenners naar ons kunnen sturen die zich aan kunnen passen aan onze tijd.

  Dat doet denken aan de foo-fighters uit de tweede wereldoorlog, objecten en lichten die bommenwerpers volgden.

  Later kwamen de omstreden verhalen over grotere bemande bemande ufo's zoals ze toen genoemd werden.

  Ik herinner mij vaag een verhaal waarin ufonauten heel naief zoiets vroegen als hoe laat is het, wat in verband met Wubbo Ockels tijdschillen theorien een andere betekenis kan krijgen.

  Er waren ook verhalen over materialisatie en dematerialisatie wat doet denken aan gaan naar een andere dimensie of tijd.

  Het sterrenbeeld de Pleiaden werd in verband gebracht met electriciteit maar waarom?(Tesla kende het geheim van de electriciteit maar wilde het niet bekendmaken, bang voor manipulatie?) Militairen hebben

  ook interesse voor manipulatie maar dat valt onder de defensiegeheimen.

  Electriciteit werd ook in verband gebracht met gaan van geest naar materie en magnetisme met het omgekeerde.

  Nou ja, zijn er daarom geen magnetische monopolen in de wereld? kunnen ze wel in een hogere dimensie aanwezig zijn?

  Tsja monopolen : een gedachte-experiment: gooi een staafmagneet loodrecht naar de horizon van een zwart gat.

  Op enig moment is bijvoorbeeld de zuidpool van de magneet in het zwarte gat en de noordpool boven de horizon, heb je dan twee magnetische monopolen geschapen of 1 of verandert er niets?( er bestaan ook atomen met magnetische polen).

  In werkelijkheid zal de magneet wel zo heet worden dat het magnetisme verdwenen is of dat de magneet zelfs gesmolten,etc is

  En dan is er nog het spaghettieffect, het uitrekken door de geweldige getijdenkrachten, zo'n hele lange magneet doet vaag denken aan Dirac en als die al wat zei dan moest je opletten.

  Maar nogmaals het is een gedachten-experiment.

 13. Kees Kuyper zegt

  Psychologie:

  De natuurkundigen en de filosofen worden in de typenleer van Jung ondergebracht bij bepaalde psychologische typen

  De natuurkundigen(van hoe werkt het?) vallen dan vooral onder het extraverte denktype met als eigenschappen:

  zij sturen zichzelf en anderen volgens vaste regels en principes en zijn geinteresseerd in de realiteit,orde, en

  materiele feiten.

  De filosofen(van wat is het?) vallen vooral onder het introverte denktype, zij formuleren vragen en proberen hun eigen bestaan te begrijpen , ze verwaarlozen de wereld en weiden uit over hun eigen ideeen.

  Deze typeringen zijn niet voor 100 % geldig, mensen zijn een mengelmoes van types en je kunt tijdens je lleven zelfs van type veranderen.

  Ik begrijp aan de filosofische kant echter niet hoe de natuurkundigen genoegen kunnen nemen met hoe bijvoorbeeld zwaartekracht werkt maar niet zouden willen weten wat zwaartekracht is.

  Dat zal wel aan de eigenschappen liggen, voor wetenschappers zal God dan ook wel Dood zijn ( wat hun wetenschappelijke werk betreft) want wetenschappers willen niet geloven ze willen feiten zien.

  De tegengestelden trekken elkaar aan zeggen ze; voor het extraverte denktype is dat het introverte gevoelstype

  ( het stille wateren, diepe gronden type) en voor de filosofen het extraverte gevoelstype.

  Relaties aangaan met de tegengestelden wordt echter niet aangeraden en over filosofen wordt de grap? gemaakt dat ze niet trouwen (want ze denken eerst na).

 14. kees kuyper zegt

  10:Materie-1

  Materie wordt vaak in verband gebracht met onszelf, bijvoorbeeld in:materie is jezelf is de onbewuste eigen
  psyche en materie is een spiegel van het innerlijk of het innerlijk wordt gespiegeld in materie en dat leidt tot ontdekkingen / materie spiegelt geestelijke dingen
  de steen der wijzen schijnt ook te zijn dat de binnenwereld gelijk is aan de buitenwereld
  Dat doet denken aan de supersymmetrie theorie van de natuurkunde, waarbij wordt verondersteld dat ieder
  materieel deeltje (fermion) een boson als tegendeeltje heeft.
  Fermionen kunnen niet op een plaats tegelijk zijn (Pauli principe) maar bosonen wel.
  Het lichtdeeltje (foton) is een boson, een ander beroemd boson is het Higgs boson wat materie massa
  (en traagheid) geeft.
  De geleerden hebben met de grote versneller in Geneve gezocht naar het tegendeeltje maar konden het niet vinden.
  Als het tegendeeltje geestelijk (innerlijk) is dan kan dat ook niet zou je zeggen
  Maar deze “theorie”van mij is een probeersel.
  Religieuzen piekerden zich vroeger suf over hoeveel engelen er zouden kunnen dansen op de punt van een naald
  We weten nu het antwoord; als engelen fermionen zijn dan hoogsten een, als engelen bosonen zijn dan misschien wel een oneindig aantal
  Daarvoor moet je wel geloven in engelen en dat valt niet mee in onze materialistische wereld
  Je ontkomt er niet aan ook het doel van het leven en de toekomst van de mensheid er bij te betrekken
  Het doel van het leven schijnt te zijn de niet-ik eenheid; in het Christendom heet dat je naasten liefhebben als jezelf
  En materie zegt een uittrekselis de maat van de weerstand tegen versnelling naar de niet-ik eenheid
  Het doel van de mensheid schijnt te zijn collectief (super)bewustzijn, wat de in een eerder artikel genoemde
  onderzoekers niet konden geloven
  Maar dat komt mogelijk omdat ze zoveel ellende zien in de vorm van oorlogen, criminaliteit en slechte eigenschappen van mensen, een gevolg van niet weten waarom het gaat (of het niet willen weten) dus lager bewustzijn
  Een volmaakt heelal is gelijk aan een onvolmaakt heelal plus energie, wij leven dus in een onvolmaakt heelal
  Als het heelal (of de mensheid?) volmaakt zou zijn dan is materie mogelijk niet meer nodig en kan dan uit het heelal verdwijnen, dat is ook wat de geleerden voor de toekomst voorspellen
  Is het heelal er alleen voor ons of is er meer leven in het heelal,Wubbo Ockel geloofde het laatste

 15. Hephaistos zegt

  Nee he, daar hebben we erweer 1tje. 10:Materie-1? Is jouw theorie een heilig boek ofzo?

  • Eens in de zoveel jaar lijkt Kees op te duiken en dan alleen in reactie op deze blog over Ockels.

  • kees kuyper zegt

   Hallo Hephaistos
   De 10 staat er omdat het het 10e artikel is
   Mijn theorie is geen heilig boek,religie is een eenmalig onderdeeltje van mijn “filosofie”en is gebaseerd op
   wat anderen al geschreven hebben en wat op mij veel indruk heeft gemaakt

   Hallo Arie Nouwen
   Ja dat is zo gelopen. Zwaartekracht zeggen ze is de sleutel van het heelal, ik hoop daar nog op terug te komen want ik heb er veel gegevens over
   Ik sta alleen bij Ockels zeg je , waar wil je me dan nog meer zien? Vergeet niet Ockels had interessante nieuwe
   ideeen en ik heb hem een keer ontmoet toen ik een fotocollagetentoonstelling had bij de ESA ten tijde van zijn
   ruimtevlucht,
   Ook ik heb de wijsheid niiet in pacht en ik had wel gehoopt op meer opbouwende kritiek op mijn artikelen
   Bedankt voor jullie reacties,groeten van Kees Kuyper

 16. Ufo’s:
  Men probeert ufo’s materieel te verklaren maar ik denk dat je ook moet kijken naar de symbolische betekenis
  van wat gezien wordt, die kun je vinden in (droom)symbolen boeken
  Zo worden van over de hele wereld driehoekige ufo’s gemeld
  Mijn symbolenboek geeft aan dat de driehoek onder andere de betekenis heeft van de vorm van het schaamhaar
  Nu zou je kunnen zeggen dat ufo’s sexy zijn maar bovenstaande betekenis lijkt mij minder van belang
  Meer geschikt is de betekenis van de driehoek die staat voor vergeestelijking
  Omdat gezegd wordt dat we in een materialistische wereld leven betekent dat automatisch dat de geest min of meer wordt verwaarloosd wat zich o.a. lijkt te uiten in de verharding van de maatschappij
  Laten ufo’s ons (op een symbolische wijze) zien wat aan ons ontbreekt?
  de ronde vorm is dacht ik een eenheidssymbool,mandalaachtig
  Sommigen zeggen dat ufo’s voortkomen uit ons eigen collectieve onbewuste,
  anderen vragen zich af waarom ufo’s niet landen in de tuin van het witte huis
  Maar stel dat ufo’s tijdmachines zijn uit de toekomst van de mensheid dan kunnen ze niet in de tuin van het witte huis landen want dan ontstaan paradoxen waardoor de toekomst veranderd wordt
  Een bekende paradox is de grootvaderparadox: stel dat je terug zou kunnen gaan in de tijd en je doodt je grootvader ( het is niet mijn idee)dan zou je zelf niet geboren worden en niet terug kunnen keren in de tijd en
  je grootvader doden……
  Als ufo’s tijdmachines zijn uit de toekomst dat betekent dat dat de mens de klimaatcrisis zou moeten kunnen overleven anders is er geen toekomst.
  En als ufo’s tijd machines uit de toekomst zijn dan zouden ze eigenlijk moeten ingrijpen als de aarde ten onder dreigt te gaan aan de klimaatverandering want anders heeft die toekomst mens geen toekomst…..
  Wat zouden de mogelijkheden kunnen zijn? Ja, vragen stellen is makkelijker dan ze beantwoorden.
  Iemand beweert dat het einddoel van de mens is bereikt als de mens de tijd kan manipuleren
  Dan zou je aan het eind van het heelal kunnen ontsnappen door terug te keren in de tijd….en zijn we dan onsterfelijk???…
  Regeringen doen onderzoek naar ufo’s maar ontkennen vervolgens dat ze bestaan maar waarom blijf je dan onderzoek doen??
  Ufo’s lijken net zo onwelkom te zijn bij de machtigen op aarde als Christus dat was
  Misschien hebben ze liever dat wij consumeren dan dat wij vergeestelijken
  Daarin zijn ze zo goed geslaagd dat de aarde aan de klimaatverandering ten onder dreigt te gaan
  De meeste mensen lijken ufo’s niet serieus te nemen maar de geleerden denken dat het heelal vol zit met leven en als het niet verder voorkomt in ons heelal dan zou het ook nog uit andere heelallen kunnen komen
  volgens huidige inzichten

Speak Your Mind

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: