14 juni 2024

Kans dat we Aarde 2.0 in mei 2011 ontdekken

Kans dat we Aarde 2 mei 2011 ontdekken. Credit: D-van_Rensburg/Pixabay.

Sinds de ontdekking van de eerste planeet bij een andere ster dan de zon in 1995 zijn er 490 van die exoplaneten (teldatum: 16 sept. 2010) ontdekt. De eerste daarvan waren grote planeten, Jupiterachtige gasreuzen die door hun omvang ‘gemakkelijk’ waarneembaar waren vanaf aarde. De jaren erna werd de omvang van de ontdekte planeten wel kleiner, maar ze zijn nog altijd groter dan de aarde. Vandaar de interessante vraag die Samuel Arbesman (Harvard Medical School in Boston) en Gregory Laughlin (University of California, Santa Cruz) zich hebben gesteld: wanneer wordt Aarde 2.0 ontdekt, de evenknie van de aarde, niet alleen qua massa, maar ook qua bewoonbaarheid? Ze lieten statistische berekeningen los op de 490 reeds ontdekte planeten en ontdekten dat de kans 50% is dat Aarde 2.0 begin mei 2011 wordt ontdekt, 66% dat het in 2013 gebeurt, 75% in 2020 en 95% in 2264. Er zijn sterrenkundigen die nog optimistischer zijn en die denken dat februari 2011, als het Kepler-team haar waarnemingen aan 706 kandidaat-exoplaneten definitief bekend gaat maken, al een tweede aarde bekend is. Arbesman en Laughlin denken echter dat dá­e planeten van Kepler niet de juiste waarde van H zullen hebben, de habiliteitswaarde, waarmee de leefbaarheid wordt gemeten (een mix van temperatuur en de aanwezigheid van water). Dus dat een team van een ander instrument mei volgend jaar dé grootste wetenschappelijke ontdekking in tientallen jaren kan doen. We wachten ’t rustig af… Bron: Technology Review.

 

Share

Speak Your Mind

*