17 juni 2024

Meer complexe chemie op Titan

Titan en Saturnus

Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.

Complexe organische moleculen kunnen veel dieper in de atmosfeer van de Saturnusmaan Titan gevormd worden dan gedacht. De kans dat ze daardoor ook op het oppervlak van de maan voorkomen is daarom groter. Dit heeft een laboratoriumexperiment van NASA uitgewezen.Wetenschappers beschenen ijs van dicyanoacetyleen, dat op Titan is gedetecteerd, met licht zoals dat in de lagere delen in de atmosfeer van Titan zou moeten voorkomen. Ze zagen dat er hierdoor naar verloop van tijd stoffen zoals methaan en ethaan vrijkwamen. Moleculen die op hun beurt weer complexere moleculen kunnen vormen en misschien wel leven mogelijk kunnen maken. Dit experiment laat volgens de wetenschappers zien dat er op Titan ondanks de lage zonintensiteit meer complexe moleculen kunnen voorkomen dan gedacht. Op aarde drijft het zonlicht chemische reacties en zorgt letterlijk en figuurlijk voor levendige chemische processen. Al sinds het bezoek van de Voyager sondes, begin jaren ’80, is bekend dat Titan een dikke atmosfeer heeft waarin in de hogere delen verschillende organische moleculen zoals methaan en ethaan voorkomen. Bron: Astronomie.nl.

Share

Speak Your Mind

*