19 juni 2024

Methaan op Titan mogelijk slechts ’tijdelijk’

Titan lakes

credit: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Uit infraroodfoto’s en radarbeelden die de afgelopen jaren door de Amerikaanse planeetverkenner Cassini zijn gemaakt, blijkt dat de meren op Titan een opmerkelijk lange levensduur hebben. Dit zou kunnen betekenen dat de methaanvoorraad op Titan binnenkort uitgeput zou kunnen zijn – op geologische tijdschaal dan.

Titan is, naast de aarde, de enige wereld in het zonnestelsel met stabiele oppervlakte-vloeistoffen. Wetenschappers denken dat methaan een vergelijkbare rol speelt als water op aarde: het methaan verdampt vanuit meren, vormt wolken, regent naar beneden en kerft kanalen en stroombekkens uit in het oppervlak.

Het feit dat de meren opmerkelijk stabiel zijn – zowel qua vorm als grootte – suggereert dat de meren slechts heel langzaam verdampen. Methaan heeft de neiging om snel te verdampen, zodat de meren vooral uit ethaan moeten bestaan, dat langzamer verdampt. De meren worden ook niet snel gevuld – wetenschappers hebben slechts sporadische regenbuien waargenomen.

Dit indiceert dat het methaan op Titan langzaam wordt afgebroken tot ethaan en andere moleculen en dat het methaan niet wordt aangevuld vanuit het binnenste van de Saturnusmaan. Dat zou betekenen dat de huidige methaanvoorraad in de atmosfeer van Titan het gevolg is van een enorme uitbarsting vanuit het inwendige, mogelijk veroorzaakt door een enorme kosmische inslag. Wetenschappers schatten dat het methaan op Titan binnen tien miljoen jaar is uitgeput. Dat lijkt lang, maar vergeet niet dat Titan even oud is als de aarde: zo’n 4,5 miljard jaar.

Bron: NASA

Share

Speak Your Mind

*