24 februari 2024

Gezocht: handige programmeurs die $ 15.000 willen winnen door τ- → μ+μ-μ- te vinden

Op de website van Kaggle – Home of Data Science – is een wedstrijd verschenen waaraan iedereen mee kan doen en dat erop gericht is een programma te schrijven dat het beste de gegevens kan analyseren die verzameld zijn met de Large Hadron Collider (LHC), ’s werelds grootste deeltjesversneller bij Gen

Share

Comments

  1. descheleschilder zegt

    Volgens de rishonen theorie van Haim Harari is dit verval weldegelijk mogelijk. Een tau bestaat in deze theorie uit drie T-rishonen (het T-rishon is een van de slechts twee elementaire deeltjes; de andere is het V-rishon en heeft lading 0; het neutrino bestaat uit drie V-rishonen), die elk een elektrische lading van 1/3 hebben. Het tau is een aangeslagen toestand van het elektron (of muon, dat ook een aangeslagen toestand van het elektron is). Heeft het tau deeltje genoeg energie dan kan een virtueel TTT anti-TTT paar reeel worden gemaakt (het Z-boson). dat vervolgens uiteenvalt in een muon anti-muon paar, terwijl het tau deeltje naar een lagere energie toestand vervalt: het muon. Dit zou dus een goed experiment zijn om deze theorie (die alle deeltjes reacties kan verklaren, het verval van het proton voorspelt en onder meer oppert dat er evenveel materie als anti-materie in het universum te vinden is) kracht bij te zetten.

  2. Tsonge, da’s lang geleden dat we het Rishonenmodel voorbij hebben zien komen, het model dat zegt dat quarks en leptonen ook weer uit deeltjes bestaan. Je stelt dat het model zegt dat er even veel materie als antimaterie is. De realiteit is toch dat we alleen materie zien en nauwelijks antimaterie? Hoe verklaar je dat?

Speak Your Mind

*