18 mei 2024

De Phisymme-theorie: Het heelal ontstaan als een exponentiële supercentrifuge

Credit: SAO

Ik ontving vandaag een persbericht van Wil van de Vorst, een creatieve marketeer en concept-denker, die een eigen theorie bedacht heeft over het ontstaan van het heelal. Bij marketeers denken we niet direct aan mensen die aan kosmologie doen, maar Van de Vorst is kennelijk de uitzondering op de regel, want hij is met de zogeheten ‘Phisymme-theorie’ gekomen, een theorie die zegt dat het heelal is ontstaan als een exponentiële supercentrifuge. In het persbericht lezen we dat hij de theorie opgesteld heeft om natuurkundigen uit te dagen het tegendeel te bewijzen of om de theorie wellicht aan te scherpen. Omdat het een aardig doordacht verhaal lijkt plaats ik hier de link naar de beschrijving van de Physimme-theorie met de oproep aan alle lezers er kritisch naar te kijken en met reacties te komen. Hieronder al enkele kritische noten mijnerzijds, die ik na vlugge lezing heb op de theorie van Van de Vorst.

De Phisymme-theorie: Het heelal ontstaan als een exponentiële supercentrifuge

Van de Vorst zegt in zijn theorie dat ‘de begin-singulariteit niet is geëxplodeerd, maar als een exponentiële supercentrifuge tot wasdom is gekomen. Ruimtetijd en materie zijn draaiend ontstaan’. Dat levert mijns inziens al direct een groot probleem voor hem op, want we kennen allemaal de Wet van Behoud van Impulsmoment, die stelt dat stelt als een voorwerp eenmaal in een bepaald tempo aan het draaien is, het de neiging heeft om die draaiing vol te houden. Wat heeft er dus voor gezorgd dat die begin-singulariteit direct al een rotatie kende, zodat het als een exponentiële supercentrifuge tot wasdom kon komen? Daar moet wel een verklaring voor komen en die zie ik nu nog niet.

Exponentiëleuitdijing van het heelal (in dit model 4 stadia) Miljarden en miljarden omwentelingen - het heelal dijt uit langs een Phi spiraal - van beginsingulariteit tot huidig heelal - resultaat: miljarden Phi-spinnende sterrenstelsels

Exponentiële uitdijing van het heelal (in dit model 4 stadia)
Miljarden en miljarden omwentelingen – het heelal dijt uit langs een Phi spiraal – van beginsingulariteit tot huidig heelal – resultaat: miljarden Phi-spinnende sterrenstelsels (credit afbeelding: v.d. Vorst).

Vervolgens stelt Van de Vorst dat het heelal versneld uitdijt – zoals waargenomen door de twee onderzoeksgroepen die onder leiding stonden van Pertmutter, Schmidt en Riess, hetgeen in 1998 bekend werd gemaakt en deze drie de Nobelprijs voor de Natuurwetenschappen opleverde – én dat die versnelde uitdijing ‘langs de route gaat van een immens lange Fibonacci-spiraal’. Hierboven zie je die groei van het heelal volgens de Fibonacci-spiraal. Maar dat levert probleem twee op: het heelal zoals wij dat kennen lijkt in alle richtingen homogeen uit te dijen, zoals beschreven door de Wet van Hubble uit 1927. Bij een langgerekt heelal – de theorie is al meer dan tien jaar oud – zou je verwachten dat de ‘Hubbleflow’ in de richting van de lange as van het heelal sneller gaat dan in de richting van de korte as van het heelal. Dát verschil is niet waargenomen, een symmetrische groei van het heelal ligt meer voor de hand.Tenslotte noemt Van de Vorst de theorie van professor Michael Longo van de Universiteit van Michigan (Sloan Digital Sky Survey) ‘dat er boven de Melkweg zeven procent meer linksdraaiende sterrenstelsels zijn en eronder evenveel rechtsdraaiende sterrenstelsels.’ We hebben er al eerder over geblogd op de Astroblogs en het is een waarneming die het idee voedt dat het heelal inderdaad roteert. Maar het lijkt er op dat deze voorkeursrichting alleen voorkomt bij sterrenstelsels die relatief dichtbij liggen, tot ongeveer een miljard lichtjaar – verder weg gelegen sterrenstelsels hebben de voorkeursrichting niet, zo blijkt uit onderzoek van Kate Land e.a. aan 37.000 sterrenstelsels – én het zou kunnen zijn dat de analyse van de 15.000 sterrenstelsels, waaruit de voorkeursrichting kwam, beïnvloed is door een ‘systematisch vooroordeel’ door het menselijk oog, zoals de sterrenkundige Ethan Siegel het omschrijft.  Afijn, hier even wat bevindingen die ik heb over de Phisymme-theorie van Van de Vorst. Ik hoor graag van hemhoe hij er tegenaan kijkt.  Bron: Van de Vorst.

Share

Comments

 1. [ Supercentrifuge … ]

  Cryptisch : De ‘drager van het Higgsboson was een vulgaire wasvrouw? 😕
  😛

  Groet, Paul

  • Enceladus zegt

   Ha ha ha! In zekere kringen zal deze opmerking als blasfemie worden gezien.
   Na ‘ezel’ is ‘vulgaire wasvrouw’ in ieder geval wel een originelere belediging.

   groet,
   Gert (Enceladus)

  • Centrifuge is inderdaad een vrij huishoudelijke term… Ik noem het ook wel Big Spin, misschien spreekt dat meer aan.

   Ik wil echter de enorme snelheid benadrukken waarmee de spin gepaard is gegaan.

   Groet,
   Wil

 2. Tja, leuke PR stunt voor een marketeer, maar de ‘download tekst’ link op zijn website werkt niet en de rest blijft helaas heel vaag, maar wel vol met prachtige claims over dat het bijvoorbeeld “een logisch verband tussen quantummechanica en relativiteitstheorie” zou opleveren.

  Een opmerking als “het is natuurlijk aan de wetenschap om mijn stelling te staven” stemt ook niet heel hoopvol wat dat betreft. Ik vrees dat “de wetenschap” zelf vindt dat ze wel wat beters te doen heeft. Hij zal eerst zelf met een goede basis moeten komen die door andere wetenschappers zodanig interessant gevonden wordt dat ze er hun tijd aan willen gaan besteden.

  Ik heb wel eens van ’t Hooft gehoord dat hij wekelijks tientallen vage theorieën in zijn mail krijgt van mensen die denken dat ze de volgende Einstein zijn en of hij dan nog even de theorie verder wil onderzoeken en onderbouwen met gedegen wiskunde.

  Van wat op Vorsts website staat lijkt me op het eerste gezicht het enige verschil met de gewone inflatietheorie dat het heelal erbij ronddraait. Of dat de waarnemingen beter kan verklaren dan een heelal wat niet ronddraait blijkt helaas verder niet uit de tekst op zijn website.

  • Beste Wouter,

   Dank voor je inbreng en excuses voor de downloadproblemen. Ik heb de hele Phisymme-theorie nu op mijn site gezet om te downloaden: http://www.vandevorstpr.nl/portfolio-item/de-phisymme-theorie.

   Even puntsgewijs een reactie op jouw opmerkingen:

   Het wordt pas een PR-stunt als de theorie blijkt te kloppen, dat zou mooi zijn 😉

   Mijn uitnodiging aan de wetenschap is oprecht. Ik vind de huidige oerknal-theorie echt beneden alle peil. Het is echt patchwork: er moet elke keer een omweg bedacht worden om de theorie te laten kloppen. Ik vond het tijd dat er eens een creatieve marketeer naar keek.

   Spijker op zijn kop: ik heb de theorie ook naar ’t Hooft gestuurd… Zou hij echt zoveel theorieën ontvangen? Mijn theorie hoeft niet met ingewikkelde formules gestaafd te worden. Dat maakt hem juist zo elegant.

   Je zegt dat het enige verschil is dat het heelal ronddraait, maar dat zet nu juist de hele Phisymme-theorie in een ander, logischer perspectief met verregaande consequenties.

   Groet,
   Wil

   • Ja, toegegeven, dat zou pas -echt- een PR stunt zijn.
    Maar zonder je te willen beledigen, mijn ongezouten mening is dat het in zijn geheel bestaat uit speculaties en onduidelijk gedefinieerde maar mooi klinkende ’theorieën’ waarbij er geen enkele poging is ondernomen om te demonstreren hoe en en ander tot die ‘verregaande consequenties’ leidt of tot betere (of op zijn minst dezelfde) verklaring van de waarnemingen als de gangbare theorie (die -wel- in duizenden artikelen tot in veel detail is uitgewerkt).
    Ik snap wel dat je uitnodiging aan de wetenschap oprecht is, maar je moet je realiseren dat wetenschappers hun tijd net zoals iedereen zo nuttig mogelijk willen besteden. Je zult ze alleen kunnen overhalen over jouw theorie te gaan nadenken als je kan laten zien op hun niveau, of liefst daarboven, dat je theorie potentie heeft. Je vergist je als je denkt dat je daar geen wiskunde voor nodig hebt. Voor ieder van je beweringen zul je gewoon in detail moeten laten zien dat je dat kan afleiden uit je theorie, anders kan je die beter schrappen. Als je denkt dat je dat zonder wiskunde kan, prachtig dan, maar dat ontslaat je niet van het maken van een of andere degelijke afleiding.
    Om een willekeurig voorbeeldje te nemen: dat verhaal van die “min en plus singulariteit” bijvoorbeeld. Als je niet kan laten zien (door logische redenatie dan wel formules) dat dat ergens vandaan komt of een zinnige aanname is op de een of andere manier is het volkomen uit de lucht gegrepen. Afgezien van het feit dat een ‘plus singulariteit’ of ‘min singulariteit) die zich bovendien in een soort ruimte buiten bestaande heelal bevinden een voor de huidige fysica totaal onbekend object is, je zal eerst eens moeten beginnen met een verhandeling over wat dat dan eigenlijk precies zijn, en waarom die botsing dan tot een soort draaiende oerknal zou moeten leiden.
    Maar afijn, je hele theorie staat bol van dit soort dingen. Ik ga naar bed, en hoop dat ik over 10 jaar ergens lees dat ene van de Vorst eindelijk verklaard heeft waar de hele handel nou eigenlijk vandaan komt wat dat zou ik ook best graag willen weten voor ik tezijnertijd het loodje leg.

 3. Enceladus zegt

  Interessante theorie. En meteen een vraag die aansluit bij een recente discussie hier: als het heelal ronddraait, waarin draait het dan rond?

  groet,
  Gert (Enceladus)

  • evandijken zegt

   Het “heelal” is de plek waarbinnen zich alle materie bevindt. Dus alle sterrenstelsels en clusters van sterrenstelsels. Hier gelden natuurkundige wetten en regels.

   Dit “heelal” bevindt zich in de ruimte. Het oneindige niets waarin ook niets geldt, geen natuurkundige wetten en geen regels, ook geen licht. Want er is niets

   Een ruimtereiziger die zich aan de rand van het “heelal” bevindt, ziet vóór zich het grote niets en als hij/zij achteruit kijkt ziet hij het “heelal”.

   Telkens heb ik het woord heelal tussen haakjes gezet omdat dit woord uit het verleden stamt. Men dacht werkelijk dat het heelal alles is maar dat is niet zo. We zeggen n u dat het “heelal” zich in de ruimte bevindt.

   Vriendelijke groet,
   Eric

  • Beste Gert,

   In de Phisymme-theorie komen een Plus-singulariteit en een Min-singulariteit bij elkaar. Dit zijn twee oneindig kleine en hete singulariteiten met een oneindige dichtheid die elkaar vonden in een ruimtetijd-constellatie en vervolgens een eigen heelal creëerden als een ruimtebel in die constellatie. Hierbinnen draait dus ons heelal. De Plus en Min trokken elkaar aan en vormden samen de Begin-singulariteit. Deze ontmoeting was direct ook het moment van ontsteking. In een minieme fractie van een seconde creëerde ze een Big Spin, een exponentiële supercentrifuge.

   Groet,
   Wil

 4. Beste allemaal,

  Dank voor jullie reacties. Voor degenen die geïnteresseerd zijn, ik heb de Phisymme-theorie in zijn geheel geplaatst op http://www.vandevorstpr.nl/portfolio-item/de-phisymme-theorie. Daar kun je ook het volledige document downloaden.

  Reactie op Arie:
  In de theorie kun je lezen dat het heelal vrij logisch begint met een Plus- en een Min singulariteit. Deze vormen samen de Begin-singulariteit. Dit is ook het ontstekingsmechanisme om de exponentiële supercentrifuge in gang te zetten. Het geeft tevens een verklaring voor elektromagnetisme en zwaartekracht.

  Het heelal heeft de vorm van een dodecaëder (heb ik met een woord verduidelijkt in het diagram) en groeit dus symmetrisch. Symmetrie is ook de essentie van de theorie.

  Het argument van professor Longo heb ik laten vervallen. Was een aardigheidje, niet essentieel voor de theorie.

  Ik hoop meer reacties te krijgen op de Phisymme-theorie want het helpt me om dingen aan te scherpen. Alvast bedankt!

  Groet,
  Wil

 5. Niet omdat ik jaloers ben, of misschien ook wel; ik begrijp niet dat jullie zoveel aandacht besteden aan deze theorie.
  a. dient een theorie als deze wiskundig ondersteund te worden,
  b. bovendien dient een nieuwe theorie iets anders te voorspellen dan de huidige, anders wint de eenvoudigste. Geef me dan maar de Oerknaltheorie.
  c. een nieuwe theorie moet een manier hebben om die te controleren. Ik lees daar niets over.

  Groet, Henk.

  • Ter aanvulling op wat Enceladus zegt: we zeggen geen ja en amen tegen deze nieuwe theorie, we komen met de nodige kritiek mijns inziens, iets wat Van de Vorst ook gevraagd heeft. Hij vraagt, wij draaien. Mmmmm, bespeur toch een tikkeltje jaloezie. 🙂

 6. Enceladus zegt

  ‘Zoveel aandacht’? Dat valt toch wel mee? Ik tel op dit moment precies 11 reacties, waaronder 4 van de man achter de theorie zelf. Jouw ideeën hebben hier echt ook aardig wat reacties opgeleverd hoor.

  groet,
  Gert (Enceladus)

 7. Logiter zegt

  Complimenten voor de nieuwe theorie-bedenker,of beter gezegd hypotheticus.
  De tegenwoordige wetenschap begint meer op een kerk te lijken,dus ik moedig deze uitdaging met een warm hart aan.
  Heren van Astroblogs,keep up the good work!

  • Hoho, alle eer voor meneer Van de Vorst, het is niet onze theorie. Plus dat zaken zoals het probleem rondom het behoud van impuls nog steeds niet zijn verklaard. Je kan wel aankomen met een Plus-singulariteit en een Min-singulariteit, als een soort van Yin en Yang, maar hoe verklaar je dat die twee roteren? En ook is niet verklaard dat het heelal helemaal niet langgerekt schijnt te zijn, maar symmetrisch, helemaal bolvormig. Overigens, de tegenwoordige wetenschap zou ik allerminst een kerk willen noemen, want niets wordt als dogma aangenomen en heilige huisjes zijn er niet. Het voorbeeld zagen we vanavond nog in de blog over de vragen die de nieuwste waarnemingen met de Hubble ruimtetelescoop opleveren, waardoor het lambda CMD model nu ter discussie wordt gesteld. Wat nou kerk? 😀

Speak Your Mind

*