19 april 2024

Waterdruppels waargenomen in de omgeving van een stoffig sterrenstelsel

Credit: NASA/ESA/HST/STScI/NRAO/ESO

Astronomen hebben gloeiende waterdruppels aangetroffen in het verre Spinnenwebstelsel, maar dat water bevindt zich helemaal niet op de verwachte locatie. De waarnemingen, die verricht zijn met de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), hebben uitgewezen dat het water zich buiten het sterrenstelsel bevindt en dus niet geassocieerd kan worden met stoffige stervormingsgebieden. Voorheen was men van mening dat de emissie van watermoleculen hand in hand zou gaan met de emissie van stofdeeltjes. Met andere woorden: een sterk watersignaal zou de locatie van een stoffig stervormingsgebied verraden. Nu is gebleken dat dit helemaal niet altijd het geval is. In het geval van het Spinnenwebstelsel is het watersignaal vermoedelijk het resultaat van een krachtige straalstroom, afkomstig vanuit het supermassieve zwarte gat, dat op gaswolken buiten het sterrenstelsel botst. Hierbij worden watermoleculen tot gloeien gebracht. Dat betekent schijnbaar wél dat watermoleculen zelfs in de intergalactische ruimte aangetroffen kan worden. Bron: Royal Astronomical Society.

Share

Speak Your Mind

*