26 februari 2024

In 2017 voorspeld profiel Ultima Thule komt goed overeen met z’n daadwerkelijke profiel

Credit: NASA

Dat Ultima Thule, voorheen bekend als KBO 2014 MU69, de vorm van een sneeuwpop heeft mag duidelijk zijn uit de gisteren gepubliceerde foto, die New Horizons Nieuwjaarsdag tijdens de #ultimathuleflyby maakte. Maar een verrassing mag het niet heten, want die vorm was al bekend in 2017 en wel na waarnemingen van een sterbedekking door Ultima Thule op 17 juli van dat jaar. In 2017 waren er diverse sterbedekkingen door Ultima Thule, maar die van 17 juli werd het meeste waargenomen, op aarde vanuit Argentinië en in de ruimte met de Hubble ruimtetelescoop (zie de afbeelding hieronder).

Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/James Tuttle Keane

Die 17e juli 2017 bedekte het Kuipergordelobject een zwakke ster in het sterrenbeeld Boogschutter, iets wat ze een occulatie noemen en dat slechts op een dunne strook op aarde te zien is, in dit geval ergens in het zuiden van Argentinië. Bovenaan de blog zie je de opname ervan, waarbij je ziet dat de ster even zwakker wordt, doordat Ultima Thule er voorlangs trekt. De waarnemingen van die occulatie leverden dit profiel op van Ultima Thule, z’n uiterlijke vorm.

Credit: NASA/JHUAPL/SwRI/Alex Parker

Je ziet het, twee aan elkaar verbonden bollen. Er werd toen direct al gesproken over een ‘contact binary’, een object van twee bollen die door een zachte botsing aan elkaar verbonden zijn. De grootste helft was volgens de metingen 20 km groot, de kleine helft 18 km. Op grond van de waarnemingen kwam men in 2017 met deze impressie van Ultima Thule:

Credit: NASA/JHUAPL/SwRI/Alex Parker14 MU69.

Nou, dat komt toch goed overeen met de daadwerkelijke vorm van Ultima Thule, hieronder nog eens te zien.

Credit: NASA

Een verschil is wel dat op de impressie kraters te zien zijn, terwijl die in werkelijkheid niet voorkomen, tenminste niet op de foto die we nu hebben van Ultima Thule. Hieronder tenslotte nog een afbeelding van het voorspelde profiel in 2017 (de rode stippelijn) en het daadwerkelijke profiel (in blauw) van Ultima Thule. Een prachtige match van het profiel en de omvang, nietwaar?

Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

Bron: Centauri Dreams + Wiki

Share

Comments

  1. Ik had niet verwacht dat occultaties dus blijkbaar zulke precieze metingen konden opleveren.

  2. Niet om van wakker te liggen, zo’n detail, maar in de titel kun je beter schrijven “voorspeld profiel”, cf. de zin “Hieronder tenslotte nog een afbeelding van het voorspelde profiel in 2017 …”, waar je de /d/ ook hoort. NASA voorspelt een profiel en het resultaat is een voorspeld profiel.

    Zoals gezegd: niet van wakker liggen, het is maar d/t en veel minder belangrijk dan wel eens (op verkeerde gronden overigens) wordt gedacht, maar in een titel kun je ’t beter vermijden.

Speak Your Mind

*