23 mei 2024

Levenswerk van astronoom en UFO onderzoeker Allen Hynek ‘Project Blue Book’ verfilmd

Dr. Josef Allen Hynek (1910 Chicago-1986 Scottsdale, Arizona) was astronoom aan de Northwestern University te Chicago,  hij zou bij leven uitgroeien tot een van ’s lands meest vooraanstaande astronomen die tevens als officieel UFO adviseur aan het ‘Project Blue Book’ verbonden werd. Dit project, dat liep van 1951 tot 1969, was een Amerikaans regeringsproject dat erop gebrand was alle UFO waarnemingen, en in Blue Book’s 17-jarig bestaan waren dat er in totaal 12.618, te ontkrachten. Dit onder het credo ‘what you saw is not what you saw’. Hynek, een wetenschapper pur sang en vastbesloten de waarheid achter de observaties te achterhalen wordt aan zijn zijde bijgestaan door een kapitein van de Amerikaanse luchtmacht, Michael Quinn (gespeeld in de serie door acteur Michael Malarkey).

Allen Hynek (l) en collega astronoom en UFO deskundige Jacques Vallee credits; wikipedia

In navolging van een hele reeks op waarheid gebaseerde films of serie verhalen over wetenschappers en ruimtevaarders als Genius, over het leven van Albert Einstein, The Imitation Game over Alan Turing en de Enigma Machine, en meest recent de verfilming van First Man: the life of Neil A. Armstrong is nu ook het leven van astronoom / UFO deskundige Dr. Allen Hynek in een film omgezet. De serie vertelt het verhaal van Hynek die ooggetuigen en waarnemers van UFO’s interviewt en de individuele gevallen één voor één onderzoekt. Het ‘UFO’ tijdperk, zo wordt de periode in de ’40er, 50er en ’60er jaren van de vorige eeuw ook wel genoemd, een periode die bijzonder rijk was aan UFO observaties alsook de continue stroom van meldingen hiervan. Allen Hynek is waarschijnlijk de bekendste astronoom van de afgelopen decennia die zich hier, op zo een ongekend grote schaal,  ooit mee bezig heeft gehouden. Van het leven en werk van Allen Hynek en het Project Blue Book is de drama serie met gelijkluidende titel gemaakt. Project Blue Book wordt uitgezonden op het History kanaal*, ging in première op dinsdag 8 januari j.l. en beslaat 10 afleveringen. De serie focust zich rond Allen (gespeeld door Aiden Gillen) als een enigszins excentrieke alsook uiterst intelligente wetenschapper die  gerecruiteerd wordt door de Amerikaanse luchtmacht om bewijsmateriaal te vinden dat UFO’s niet bestaan en alle meldingen ervan te ontkrachten. Hij werkt samen met de luchtmacht kapitein Michael Quinn (Michael Malarkey). De Amerikaanse luchtmacht had tevens de leiding over het project en Hyneks rol beperkte zich tot adviseur en rapporteur. Allen Hynek reisde het hele land door om met mensen te praten die claimden ontmoetingen te hebben gehad met UFO’s en/of aliens of  ze in ieder geval direct waargenomen te hebben. De beide mannen werkten intensief samen, en dit ging geregeld gepaard met heftige discussies, om te achterhalen wat er zich nu exact tijdens die UFO waarneming had afgespeeld. de observaties leken allen ieder afzonderlijk van zeer bizarre aard. Echter Hynek, een wetenschapper pur sang, is vastbesloten de waarheid te achterhalen. Het filmverhaal is gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen maar is volgens Sean Jablonski de uitvoerend producent voor ongeveer een kwart gedramatiseerd. Jablonski die tevens script schrijver was van de serie stelt dat i.i.g. de personages allen echt bestaande personen en hun verhalen zijn maar dat enkele van de namen zijn veranderd.  ‘Het draait niet zozeer om de accuraatheid van deze details maar meer om de authenticiteit van het verhaal zelf dat de mensen te vertellen hebben,’ aldus Paul Hynek, zoon van Allen Hynek, die consultant was bij de serie. en zelfs enige familiebezittingen in bruikleen gaf aan de makers om het geheel zo waarheidsgetrouw mogelijk af te beelden.

De episodes focussen zich op de echte UFO waarnemingen die Hynek onderzocht en evalueerde. Jablonski stelt dat het onderwerp juist nu zeer actueel en relevant is daar hij deze periode ziet als het begin van het fenomeen ‘fake news’. Jablonski zegt hierover; ‘Het is letterlijk de regering die a.h.w. de in steen gebeitelde stelling aan het volk oplegt, wat je zag is niet wat je zag’. Zoon Paul Hynek ziet de serie als een ‘een prettig en interessant avontuur’ maar zijn moeder, Mimi Hynek, zou het geheel afschepen als ’totale onzin’. Paul Hynek is ervan overtuigd dat toen zijn vader in 1960 bij de Northwestern Universiteit ging werken deze slechts primair geïnteresseerd was in zijn reguliere astronomie onderzoek. Het Blue Book project stond hun veel minder aan, een voorzitter van de Astronomie afdeling die het land doorreist om UFO waarnemingen te onderzoeken paste niet in hun straatje. Maar knarsetandend en oogluikend stonden ze Hynek toe eraan mee te werken.

Aiden Gillen Il) als Hynek, Michael Malarkey als Kapt. Quinn credits; The Chicago Sun Times

Project Blue Book 1951-1969

De talloze UFO waarnemingen in de vorige eeuw, waarvan Roswell en San Augustin (beide UFO crashes te New Mexico in 1947) zo ongeveer wel de bekendste zijn,  waren voor de Amerikaanse regering aanleiding tot een officieel geheim onderzoek o.l.v. de luchtmacht. Aanvankelijk heette het Project Sign, toen Grudge en vanaf 1951 ging het over in Project Blue Book. Het onderzoek werd uitgevoerd op de Wright Patterson Airforce Base te Dayton Ohio. De formele betrokkenheid van de regering bij het UFO probleem eindigde in 1969 toen Robert C. Seamans, destijds staatssecretaris van de luchtmacht, het Blue Book project afsloot mede op basis van het Condon rapport uitgebracht door een door de luchtmacht gesteund wetenschappelijk team van de Universiteit van Colorado o.l.v. Dr. E. Condon. Twintig jaar lang was bij deze projecten Dr. Josef Allen Hynek, een astronoom als adviseur betrokken, tevens directeur van de sterrenwacht McMillin observatorium van de Ohio State Universiteit en later voorzitter van de Astronomie afdeling van de Northwestern Universiteit te Chicago, Illinois. Over zijn onthutsende ervaringen bij de totstandkoming van de officiële rapporten schreef hij het boek The UFO Experience dat in 1972 in Nederland verscheen onder de titel De UFO Uitdaging. Later was Hynek ook adviseur bij de productie van de film Close Encounters of the Third Kind (1977), een door hem bedachte term en hij heeft zelfs een ‘cameo’ verschijning in de film. Hynek is een van de weinige echter wetenschappers die zich hebben ingelaten met het UFO probleem ondanks het feit dat hij door collega’s daarom nogal eens werd uitgelachen. Zijn betrokkenheid bij het project stelde hem in staat om al het materiaal in te zien, en ook om sommige UFO’s daadwerkelijk als astronomische verschijnselen te verklaren. Maar soms kwam hij tot heel andere conclusies. en uiteindelijk schreef hij daarom zijn boek om aan te tonen dat de luchtmacht er kennelijk alles aan gelegen was om UFO’s als lachwekkende onbelangrijke verschijnselen aan de kaak te stellen.

Wat waren nu de voornaamste conclusies van Blue Book? in de 17 jaar dat het project gaande was werden er 12.618 UFO rapporten ontvangen. Hiervan werd 18 procent,  701 gevallen,  als niet geïdentificeerd aangemerkt. Blue Book trok uit het zeer grote aantal echte UFO’s geen opzienbarende conclusies behalve dat het niet  de moeite loonde door te gaan met het project. Dit gebeurde mede op grond van een onafhankelijke studie geïnitieerd in 1966 door toekomstig president Gerald Ford, getiteld het Condon rapport. In 1968 kwam het Condon rapport tot de conclusie; ‘de evaluatie van rapporten van ongeïdentificeerde vliegende voorwerpen duidt niet op een directe bedreiging voor de VS. De rapporten over UFO’s zijn het resultaat van; een milde vorm van massahysterie of oorlogszenuwen, individuen die zulke rapporten maken als verzinsel in het zoeken van publiciteit, psychopathologische personen en het verkeerd identificeren van verschillende conventionele objecten’.  Met het Condon rapport werd Blue Book afgesloten, in maart 1969 kondigde minister Seamans aan dat het voortzetten van Blue Book niet kan worden gerechtvaardigd, noch op gronden van nationale veiligheid, noch ter wille van de wetenschap.

Close Encounters of the Third Kind film 1977 /remake 2017 credits; Honda

Hynek die als adviseur geen beslissende stem had in Blue Book was met het resultaat zeer ontevreden omdat hij vond dat de luchtmacht geen serieuze conclusies had verbonden aan het grote aantal ongeïdentificeerde waarnemingen. Dat was eerder wel gebeurd met het Sign project dat liep in 1947/48, enkele UFO’s, aldus Sign, waren echte toestellen en hun plaats van herkomst was waarschijnlijk niet de aarde. Echter de commandant van de luchtmacht destijds, Hoyt S. Vandenberg, verwierp deze conclusie, die daardoor een kort leven was beschoren. Hynek beweerde allerminst dat de luchtmacht tot de slotsom had moeten komen dat UFO’s,  dus de echte niet te identificeren vliegende objecten, producten van buitenaardse beschavingen zijn,  wel vond hij dat de luchtmacht de zaak niet had mogen bagatelliseren en tot ander onderzoek van de serieuze onverklaarde waarnemingen had moeten aanmoedigen. in zijn boek stelt hij ten aanzien van het UFO probleem is er evenwel veel meer kwantitatief bewijsmateriaal nodig voordat een theorie vruchten zal kunnen voortbrengen. ‘Na  meer dan twintig jaar bij het probleem betrokken te zijn geweest heb ik nog maar weinig antwoorden gevonden en geen levensvatbare hypothese kunnen ontwikkelen en ik koester geen enkele wens om voor profeet te spelen.’ in zijn boek vermeldt Hynek alleen maar waarnemingen die ten minste door twee personen zijn gedaan en de meesten ervan heeft hij persoonlijk geïnterviewd.

Dat de gevestigde gemeenschap moeite heeft met de acceptatie van UFO’s was voor Hynek niet verwonderlijk, maar dit is evenwel niet alleen met UFO’s het geval, zij hebben dit soort moeilijkheden gemeen met andere verschijnselen zoals bolbliksem en meteorieten, ook bij dit soort verschijnselen zijn we vaak afhankelijk van de toevallige waarnemingen van leken. dat is dan ook de reden waarom het zo lang duurde voordat dit soort onderzoeken door de wetenschap werd aanvaard, vooral als het moeilijk was er een verklaring voor te vinden, omdat zij als verschijnsel niet in het geaccepteerde wetenschappelijke patroon pasten. Dr. Hynek overleed in april 1986, tot aan zijn dood was hij er vast van overtuigd dat het UFO probleem concreet bestond en dus een serieuze wetenschappelijke benadering verdiende. Hynek onderscheidde hierbij drie soorten van nabije ontmoetingen: nabije ontmoetingen van de eerste soort waarbij fysische effecten uitblijven. een nabije ontmoeting van de tweede soort, waarbij de UFO fysische effecten heeft op omgeving en/of waarnemer – bv. op de grond d.m.v. sporen, op getuigen, bv. gewichtloosheid, of op auto’s en machines door het uitvallen van elektrische systemen. en de derde soort waarnemingen bestaan eruit dat er door de ooggetuigen levend lijkende inzittenden van UFO’s worden gezien. Bronnen: The Chicago Sun-Times / Piet Smolders, ET, Geen mythe maar werkelijkheid, BZZTôH, 2006.

* History kanaal; dit is een op geschiedenis gebaseerd digitaal kabel- en satelliettelevisienetwerk dat eigendom is van A & E Networks, een joint venture tussen de Hearst Communications en de Disney-ABC TV divisie. Naast het zelfbenoemde vlaggenschipkanaal biedt History zusterkanalen zoals Geschiedenis en Español (Spaanse taal) en Militaire geschiedenis. Het kanaal zond oorspronkelijk documentaire programma’s en historische fictiereeksen uit. Het netwerk is niet onomstreden,het ligt geregeld onder vuur door wetenschappers, historici en sceptici voor het uitzenden van pseudodocumentaires en ongefundeerde en sensationele onderzoeksprogramma’s zoals Ancient Aliens, UFO Hunters, en het Nostradamus-effect. Vanaf februari 2015 ontvangen ongeveer 96.149.000 Amerikaanse huishoudens  het vlaggenschipkanaal van het netwerk, History.  Internationaal gelokaliseerde versies van History zijn beschikbaar, in verschillende vormen, in India, Canada, Europa, Australië, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika. De eerste Europese versie werd in 1997 gelanceerd in Scandinavië door Viasat, die nu een eigen kanaal, Viasat History, exploiteert.

Share

Comments

 1. De secretaresse van Allen Hynek, Paola Harris ( http://www.paolaharris.com/ ), leeft nog. Waarom is zij niet gevraagd om informatie?

  De Vliegende Schotel Techniek is niet moeilijk! Blijkbaar gunnen de NL wetenschappers op het gebied van astronomie/natuurwetenschappen elkaar het licht niet in de ogen en wordt er daarom geen onderzoek gedaan naar Vliegende Schotel Technologie.

  Ik heb wel onderzoek gedaan naar Vliegende Schotel Technologie en naar inverse elektromotoren en ik heb magneetjes als vliegende schotels door de kamer zien zweven en het is mij ook gelukt om een inverse elektromotor te ontwikkelen (energie van de omgeving onttrekken). Deze uitvindingen ontstonden omdat ik onder andere naar de sterren(stelsels) keek.

  Er doen allerlei geruchten de ronde dat het mogelijk is om berichten sneller dan het licht door het Heelal te sturen en ik vermoed hoe het mogelijk is om zulke berichten te ontvangen. Ik ben net begonnen met onderzoek ernaar.

  vsbc.nl

  • Opportunity zegt

   “Ik heb wel onderzoek gedaan naar Vliegende Schotel Technologie en naar inverse elektromotoren en ik heb magneetjes als vliegende schotels door de kamer zien zweven”

   Dat wil ik wel eens zien. Heb je daar filmpjes van?

   • Ik ben bezig met onderzoek naar natuurlijk magnetisme. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht wat doet het magnetisch veld van de Aarde met bepaalde constructies. Er worden constructies gemaakt en opgehangen enz en dat wordt gefilmd. In het begin dat ik met dat onderzoek begon werden die opstellingen niet gefilmd maar ik zag dat het praktischer was om opstellingen te gaan filmen (er zijn honderden van die filmpjes). Ik heb gezien dat magneetjes als vliegende schotels zweven en dat is voor mij genoeg en daar ga ik me niet op blind staren. Het gaat mij er om om stukjes puzzel te vinden die bij het grote geheel horen. De overheid heeft mij vroeger zelfs geadviseerd om zo’n wetenschapper te worden die onder andere zulke verschijnselen onderzoekt.

  • Inderdaad , dat zou ik ook en vele anderen , zeker de lezers van deze nuchtere site ,
   graag eens willen zien .

 2. Angele van Oosterom zegt

  In het midden gelaten of de secretaresse van Hynek wel/niet gevraagd is mee te werken, iemand moet ook zelf wel willen of kunnen meewerken.

 3. Opportunity zegt

  Op 16 december 2017 onthulden The New York Times en Politico het bestaan van een project dat officieel liep van 2007 tot en met 2012 en dat volgens bronnen binnen het Pentagon ook de afgelopen vijf jaar in opdracht van de CIA en de Amerikaanse marine gewoon is doorgegaan.

  https://www.ufozaken.nl/columns/het-geheime-pentagon-onderzoek-naar-ufos

 4. Vroeger (jaren 70) heb ik in een vlaag van verstandsverbijstering het befaamde boek van George Adamski gekocht. Een dikke pil vol met waarnemingen en foto´s. Ik meen dat ik het ritueel verbrand heb nadat deze charlatan met gewone zwaartekracht door de mand viel.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/George_Adamski
  P.S. zonder bril is nu elk bewegend voorwerp voor mij een UFO zodra het vliegt 🙂

  • Lt Col P J Corso schreef het boekje ‘The Day After Roswell’. Het is gratis te downloaden. P J Corso jr bouwt vliegtuigen en gebruikt de kennis die is opgedaan bij het onderzoeken van de in 1947 nabij Roswell NM USA neergestorte buitenaardse vliegende schotels. Men vermoed dat de in die tijd geplaatste nieuwe krachtigere radar besturingssytemen van vliegende schotels ontregelt/ontregelde. Paola Harris heeft info over de familie Corso. P J Corso jr wordt bedreigd omdat hij vliegende schotel technieken gebruikt bij de bouw van vliegtuigen. Lt Col P J Corso Sr was adviseur van USA president Ronald Reagan op het gebied van buitenaardsen. Ons Zonnestelsel wordt ook als een tussenstation gebruikt bij ruimtereizen door anderen.

   • De meeste aliens leven op aarde 🙂
    Ze bestaan uit donkere materie en hebben een bijzonder grote aantrekkingskracht op fantasten.

    • Nu nog een sterk bakkie donkere(..zwarte..) koffie met ze en een gezellig gesprek ,
     (waar kom je vandaan ,hoelang ben je onderweg,hoe hebben jullie ons gevonden enzo ,
     kunnen we ophouden met fantaseren :.(

    • Lt Col P J Corso, inlichtingenofficier, werkte bij de staf van het Witte Huis in Washington en kende USA president Eisenhower. Verder was hij bevriend met generaal Trudeau. Trudeau had tegen Corso gezegd dat na zijn dood, de dood van Trudeau, dat hij, Corso, niet langer gebonden was aan de eed om niet over buitenaardsen te spreken en dat Corso dan openbaar moest maken wat er gebeurt was.

     ‘https://en.wikipedia.org/wiki/The_Day_After_Roswell

     ‘https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_J._Corso

     ‘https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Trudeau

     Laura Eisenhower is een achterkleindochter van voormalig president generaal Eisenhower en ze spreekt openlijk over wat zii en haar familie weet over buitenaardsen.
     ‘https://www.facebook.com/laura.magdaleneeisenhower

 5. Ik denk dat ik mijn aluminium hoedje maar weer eens op ga zoeken… : – )

 6. Olaf van Kooten zegt

  Ik heb inmiddels het grootste deel van seizoen 1 gezien, en het is een absolute aanrader. Wat mij betreft de opvolger van The X-Files. Het zit vol mysterie en suspense en het laat de conclusies over aan de kijker. Wordt de aarde werkelijk bezocht door aliens? Misschien…en misschien ook niet. De serie geeft geen eenduidig antwoord en dat maakt het, wat mij betreft, zo goed. Een glansrol voor Aiden Gillen (Littlefinger uit Game of Thrones) en een fantastisch inzicht in de clash tussen Koude Oorlog-paranoia en de vliegende schotel-hype uit de jaren ’50.

  • Angele van Oosterom zegt

   Bedankt voor de toelichting!

   • @Angele&Monique ..deze week staan er meerdere artikelen en interviews in de VPROGids .
    Dit mbt as vrijdag 15 maart npo 2 , 21:05 De Wilde Ruimte een 6 deligeserie.

    Ook met Piet Smolders ..hij qoute : de aarde is een prettige planeet en ik ben tot de extreme
    conclusie gekomen dat ze ..hier zijn..
    En dat er zonder dat wij het weten een Dependance is gecreeerd van een beschaving
    die ..elders al veel langer was !!
    Misch is de gids nog los te koop

    • Angele van Oosterom zegt

     Bedankt voor de tip. Ja, in ET, geen mythe maar werkelijkheid was Piet Smolders al vrij stellig (veel opgestoken heb ik van al zijn werk en leuke interviews), dus die uitspraak verbaast mij niet.

  • Monique zegt

   Spannende serie. Duidelijk geïnspireerd door de miniserie Taken (mijn favoriet)
   Deel 1 is hier te zien in de Astrocorner onderaan (bonus) bij Tien korte Sci-Fi Films
   https://www.imdb.com/title/tt0289830/?ref_=nv_sr_2
   Aflevering 1
   Het begin is net zoals in Taken.
   De mysterieuze man die Dr Hynek op zo’n oud kermisterrein ziet (in Taken precies zo, bij de uitverkorenen)
   Aflevering 2
   De mevrouw die in de ogen van zo’n entiteit/alien had gekeken wist vanaf dat moment hoe alles (voor haar) zou eindigen.
   (In Taken was dat ook. “Zij” zagen precies wat iemands goede of kwade bedoelingen waren. Tja, dan moet je met die gedachte verder leven tot je eind)

   Wel weer leuk om weer eens zo’n serie te bekijken.

 7. Oude krantenberichten over ufo ‘s.

  https://imgur.com/a/BsrXYYk

 8. 17 November 1986, een Japanse Boeing 747 vrachtvliegtuig op weg van Parijs naar Tokio komt boven Alaska drie ongeïdentificeerde objecten tegen die een spelletje met het vliegtuig lijken te spelen.

  https://www.dulcet.nl/2020/11/08/japan-airlines-flight-1628-incident/

Speak Your Mind

*