14 juli 2024

Amerikaanse luchtmachtveteraan klapt uit de school over geheim regeringsprogramma inzake op aarde gecrashte ufo’s

Credit: Peter Lomas/Pixabay

Een Amerikaanse luchtmachtveteraan en voormalig inlichtingenfunctionaris bij het National Geospatial Intelligence Agency, David Charles Grusch, heeft recent onthuld dat de Amerikaanse regering al tientallen jaren op aarde gecrashte voertuigen, van onbekende oorsprong, verzamelt als onderdeel van een geheim programma. Dit programma loopt, aldus Grusch, buiten het Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF) om. Grusch vertegenwoordigde in het verleden enkele jaren het NGA in het UAPTF (Het UAPTF is inmiddels overgegaan in het AARO). Inlichtingenfunctionarissen die van het programma op de hoogte waren kwamen, aldus Grusch, naar hem toe, waarop hij recent, na enkele jaren gezwegen te hebben, uit de school klapte over het programma. De informatie over het programma is, aldus Grusch, door de regering illegaal achtergehouden voor het Amerikaanse Congres. Grusch heeft een klokkenluidersklacht ingediend bij de overheid, waarin hij stelt dat hij slachtoffer is geworden van illegale vergeldingsacties m.b.t. zijn, inmiddels onthulde, beweringen. Grusch’ onthullingen komen erop neer dat gecrashte UAP’s van onbekende, niet-menselijke – mogelijke buitenaardse – oorsprong, geborgen, en verborgen worden gehouden door overheden wereldwijd, en dat er zelfs ‘piloten van deze UAP’s’ gevonden zijn, en dat de technologie gereverse-engineered zou worden. De spullen zouden worden bestudeerd voor geopolitieke doeleinden. Grusch zou genoeg bewijs hebben, en dit hebben overhandigd aan het Amerikaanse Congres. Hij leverde echter publiekelijk geen enkel bewijs om zijn beweringen te staven.

Grusch, klokkenluidersklacht, voertuigen van onbekende oorsprong, globaal fenomeen
Het nieuws m.b.t. de onthulling van Grusch sierde de afgelopen dagen menig (inter)krant, magazine enz. Het NewsNation (via Politico, NN ontoegankelijk)kwam met de primeur. Hier bij The Debrief, is een zeer uitgebreid artikel over Grusch en de onthullingen te lezen. Grusch was werkzaam bij het UAPTF van 2019-2021,
en van 2021 tot juli 2022 was hij de vertegenwoordige van de NGA voor UAP-analyse. Een niet-geclassificeerde versie van de klacht luidt dat Grusch directe kennis heeft, dat UAP-gerelateerde geheime informatie is achtergehouden en/of verborgen voor het Congres door elementen van de inlichtingengemeenschap om ‘opzettelijk het legitieme congrestoezicht op de UAP te dwarsbomen’. Hij geloofde dat zijn identiteit en het feit dat hij getuigenis had afgelegd, waren bekendgemaakt binnen het  DoD en de inlichtingengemeenschap. Vanaf 2021 kreeg hij te maken met maandenlange vergeldingsmaatregelen en represailles. Hij verzocht om details van deze represailles achter te houden om de integriteit van het lopende onderzoek. De inspecteur-generaal van de inlichtingengemeenschap (ICIG, ODNI) vond zijn klacht in juli 2022 ‘dringend’ en er werd een samenvatting ingediend bij de directeur van de nationale inlichtingendienst, Avril Haines, en de inlichtingencommissies van het Congres. De klacht is opgesteld en ondertekend door de advocaat van Grunsch, Charles McCullough III, een voormalig inspecteur-generaal van de ICIG (ODNI).

Er werd een vergeldingsonderzoek naar klokkenluiders gestart en Grusch begon zijn communicatie met de staf van de inlichtingencommissies van het Congres in besloten sessies achter gesloten deuren. Grusch onthulde, eerst aan het Congres, recent publiek, dat de berging van gedeeltelijke fragmenten tot en met intacte UAP’s al decennia lang door de Amerikaanse overheid wordt gedaan i.s.m. defensiebedrijven. Analyse heeft vastgesteld dat de opgehaalde objecten ‘van exotische oorsprong zijn – en het betreft niet-menselijke intelligentie, hetzij buitenaardse of i.i.g. van onbekende oorsprong – op basis van de voertuigmorfologieën en materiaaltesten. Het materiaal, aldus Grusch bezit ‘unieke atomaire eigenschappen en radiologische signaturen’. Inzake de informatie die hij aan het Congres en het ICIG verstrekte, heeft Grunsch overeenkomstig de defensie-protocollen gehandeld m.b.t. nationale veiligheid. Vooraf meldde hij alle informatie die hij van plan was bekend te maken, en dit werd goedgekeurd, voor openbare publicatie op 4 en 6 april j.l, aldus The Debrief. De gedane onthullen komen van Grusch, andere getuigen gaan (vooralsnog) niet openbaar met hun kennis over het geheime programma. 

Het Amerikaanse ministerie van Defensie liet in een reactie aan de New York Post weten dat het All Domain Anomaly Resolution Office, voorheen de UAPTF, ‘geen verifieerbare informatie heeft ontdekt om de beweringen te onderbouwen dat dit soort programma’s bestaan of hebben bestaan’.

Een globale UAP-affaire, Chris Mellon, Leslie Kean
Maar waarom komt Grusch nu met dit verhaal naar voren? In The Debrief valt te lezen dat met deze informatie het grote publiek nu voorbereid kan zijn op een ‘onverwacht, contactscenario met een intelligentie van onbekende c.q. mogelijk buitenaardse oorsprong’.
Decennialang voerde defensie uitgebreide campagnes uit om gerapporteerde waarnemingen van UAP’s in deskrediet te brengen maar daar lijkt de laatste jaren een kentering in te komen. Het verslag van Grusch werd bijvoorbeeld bevestigd door Christopher Mellon. Mellon was plaatsvervangend adjunct-secretaris van Defensie voor inlichtingen tijdens de regeringen Clinton en Bush sr., en werkte met het Congres aan UAP-rapporten. Mellon vertelde The Debrief dat hij door enkele functionarissen op de hoogte is gesteld van het geheime programma. En volgens Mellon blijft Grusch ‘goed gesteund binnen de kringen van inlichtingendiensten’

Mellons naam duikt vaak op m.b.t. UAP’s. De invloedrijke, oud-topambtenaar laakte in 2018 nog de passieve houding inzake UAP-onderzoek door de inlichtingendiensten, zie ook deze Astroblog. Mellon schetste destijds uitvoerig o.a. de loop van gebeurtenissen die de US Navy noopte in 2018 met een officiële verklaring te komen omtrent UAP-waarnemingen door marine-personeel. Mellon interviewde zelf o.a. ooggetuigen, en noemt o.a. ook het veelbesproken artikel van 16 dec. 2017 ‘Glowing Auras and Black Money’, uit The New York Times. waarin het bestaan van officieel UFO onderzoek (AATIP) door overheidsinstanties werd onthuld. Naarmate meer informatie vrijkwam, zochten congresleden en leden van nationale toezichtcomités naar meer informatie, aldus Mellon. Toen kon het DoD, zich niet meer stilhouden, en Mellon vergeleek de situatie destijds met de Spoetnik-satelliet van de Sovjet-Unie. Met Spoetnik reageerde men prompt door de uitgaven voor NASA te verhogen en wetenschappelijk onderwijs te versterken, met UAP’s niet.

Een “still” uit een openbaar gemaakte video-opname.

Destijds stelde Mellon nog; “Er zijn geen aanwijzingen dat leidinggevenden van defensie c.q. inlichtingendiensten bezig zijn met verzameling en integratie van relevante informatie over UAP’s van diensten die het bezitten, i.c. NASA, het National Reconnaissance Office, de FBI, de NSA, de CIA, de Defense Intelligence Agency, het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid, de strijdkrachten e.a.

Bij het NGA was Grusch inlichtingenofficier met een zogenoemde ’top secret clearing’, en analyseerde hij rapporten mb.t. UAP/trans-mediumkwesties. Grusch bereidde veel vergaderingen voor  voor het Congres, en hielp mede bij het opstellen van de tekstm.b.t. UAP’s in passages in de FY2023 National Defense Authorization Act, een wet die ondertekend is door president Biden in december 2022. De bepaling stelt dat elke persoon met relevante UAP-informatie het Congres kan informeren zonder vergelding, ongeacht eerdere geheimhoudingsovereenkomsten. Grusch stelt dat zijn onderzoek m.b.t tot deze UAP-crashes, exploitatie, en reverse-engineering met als doel asymmetrische nationale defensievoordelen, gedaan werd door uitgebreide interviews van hemzelf met hooggeplaatste ambtenaren. En hij stelt dat het Congres heeft geen fysiek materiaal ontvangen met betrekking tot wrakstukken of andere niet-menselijke objecten.

Grusch verliet zijn ambt op 7 april 2023 om, zei hij, de verantwoordingsplicht van de overheid te bevorderen door middel van publieke bewustwording. Karl Nell, een gepensioneerde legerkolonel die met Grusch werkte in het UAPTF stelde in The Debrief: “Zijn bewering over het bestaan van een terrestrische wapenwedloop die zich de afgelopen tachtig jaar onder heeft voorgedaan, gericht op reverse engineering-technologieën van onbekende oorsprong, is fundamenteel correct, net als het onbetwistbare besef dat ten minste sommige van deze technologieën van onbekende oorsprong afkomstig zijn van niet-menselijke intelligentie”. Hierbij wil ik nog melden dat Grusch niet de eerste is m.b.t. onthullingen over vermeende buitenaardse gecrashte UAP’s, in 2020 klapte een oud-Pentagon en AATIP-medewerker uit de school over UAP’s ,de astrofysicus Eric W Davis, zie deze Astroblog. Davis maakte wereldkundig dat hij in vertrouwelijke gesprekken met defensie in maart 2020 de inlichtingencommissie van het Congres op de hoogte heeft gesteld van de vondst van ‘voertuigen die niet gemaakt zijn op deze aarde’. Een goed overzicht van alle ontwikkelingen n.a.v. het UAP-onderzoek in de VS, de afgelopen decennia is hier te vinden op Politico.

AATIP, To The Stars Academy, boek Phenomena van Annie Jacobsen

Ter info; Het Pentagon heeft dus zijn AATIP, UAPTF en nu het AARO onderzoekgroepen m.b.t. UAP.’s Zie  Astroblogs over de rapporten, deze uit 2021, en deze uit 2023. Lees op de volgende Astroblogs meer over de aanloop naar deze rapportages van het ODNI, of deze ‘Recap over UAP’s. Vorig jaar werd er nog een aantal documenten (ruim 1500 pagina’s) vrij gegeven over de zogenoemde ‘close encounters’ met UFO’s, zie deze Astroblog. Het AATIP kwam in de spotlights door dit beroemde artikel van Leslie Kean e.a. in de New York Times in 2017. (En zie deze AB over Kean’s boek over ufo’s.) Meer in de schaduw van m.b.t. UAP’s en onderzoek staat het in Las Vegas gevestigde To the Stars Academy of Arts and Science, zie deze Astroblog over het TTSAAS. En heel recent hield ook NASA een eerste publieke bijeenkomst over hun UAP-onderzoek, zie deze AB. Tenslotte, een heel goed boek over dit thema is i.m.o. Annie Jacobsen’s Phenomena uit 2017. Het boek is een bruisend relaas van de Amerikaanse inlichtingendiensten en defensie, die, in navolging van hun internationale counterparts, koortsachtig op zoek gaan naar een manier om UAP’s (maar ook bv ESP, en Remote Viewing experimenten) voor psychologische oorlogsvoering in te zetten. Het boek besluit met het AATIP-onderzoek, dat in 2017 ten einde loopt. Bronnen; The Debrief, Politico, New York Times, TTSAAS, Phenomena, Reuters, ODNI, NASA, New York Post
Share

Comments

 1. Lisa van Wijk zegt

  Tsja. In de wetenschap hanteren we de regel dat een enkele waarneming niet leidt tot een bevestiging van een theorie. Onderzoek naar zijn beweringen lijken mij zowiezo interessant, maar verder vind ik het vooral erg suggestief en meer in een complottheorie thuishoren. Leuk om te lezen, dat dan weer wel.

 2. jan brandt zegt

  Hoi Angele,
  Wederom zeer boeiend leesvoer.
  …enne…ben zeer benieuwd waar dit uiteindelijk zal
  gaat eindigen!?!
  Vooral niet stoppen met waar dit allemaal
  vandaan komt!!!

 3. “Een Amerikaanse luchtmachtveteraan en voormalig inlichtingenfunctionaris bij het National Geospatial Intelligence Agency, David Charles Grusch, heeft recent onthuld (…)”

  Ik bedoel het niet persoonlijk Angèle, ik weet dat je je best doet zo neutraal mogelijk te blijven. Het gaat over de tekst. ‘Onthullen’ is niet wat hier gebeurt en is een behoorlijke upgrade t.o.v. “zeggen” (bron schrijft ‘says’). Dan gaat het over feiten. Maar er zijn nu nog geen feiten, alleen beweringen.

  Op een zijpad: waarom klaagt Grusch dat het bewijs voor x ons wordt onthouden en… onthoudt ons vervolgens het bewijs voor zowel x als y? Zelfs geen indirect bewijs van zijn beweringen. (x: aliens, y: they retaliate)

  • Daniël Mantione zegt

   Dat is niet zo moeilijk: Klokkenluiders zijn vaak het doelwit van wraakacties. Zie Edward Snowden. Er is een wet die deze klokkenluider beschermt, maar dat vereist dat hij het volgens het boekje doet en stukken die als geheim zijn aangemerkt (“classified”) openbaren is een zwaar misdrijf. En we hebben het hier over geheime diensten. Er wordt gezegd dat hij de bewijzen wél aan het parlement heeft overhandigd.

   Om de bewijzen te openbaren moeten ze eerst van het stempel “geheim” ontdaan worden. Als dit echt is, dat is inderdaad een “als”, maar het rommelt behoorlijk serieus, dan acht ik de kans groot dat dat ook zal gaan gebeuren.

   • Als je kiest voor klokkenluiden en de gang naar congres, prima, volg die procedure dan ook. Zoek je dan toch, terwijl dit proces nog loopt, de media op, dan vind ik dat je het recht verspeelt om tegelijkertijd dekking te zoeken achter de klokkenluidersprocedure. Dan had je zelf ook moeten wachten met het naar buiten brengen.

  • Angele van Oosterom zegt

   De bron besluit zelf wat hij voor werkwoord hij gebruikt in zijn artikel, of het nu ‘say, tell, disclose’ etc. is. Echter als je beziet wat er allemaal aan vooraf gegaan is, vind ik het ‘onthullen’ prima passend. Een upgrade zou zijn als je er het bijv. nwd. ‘sensationeel’ of iets in die geest eraan toe zou voegen.

   En verder, m.i. is het van belang betreffende dit thema zo volledig mogelijk geïnformeerd te worden wat er speelt. Mensen kunnen verder zelf oordelen.

   Jouw laatstgenoemde opmerking is zeker een belangrijkee vraag die oprijst, net als het moment van onthulling, waarom nu, zeg maar. Het is mede daarom dat ik bv het boek van Annie Jacobsen, Phenomena, citeerde in het artikel, een deel gaat over de hersenspoelprogramma’s die, en dat is gewoon een gegeven, iig in het verleden plaatsvonden bij personen ivm gevoelige informatie om alom verwarring te strooien, afleiding of onvrede in de maatschappij te kanaliseren, ik noem maar wat straten… (Hieronder wordt de naam Bob Lazar genoemd, dit is ook zo een persoon waarbij dit het geval zou zijn). In fictie zie bv ‘The Bourne Identity’ reeks, maar dan ‘echt’.

   Maar wat er echt aan de hand is, tja, het blijft gissen wat er zowel letterlijk als figuurlijk boven onze hoofden afspeelt. misschien is het inherent aan het uap-fenomeen dat het vluchtig van aard is en zich niet laat ‘vangen’ in onderzoek, iets wat bv het boek The Trickster and the Paranormal van George Hansen, imo fenomenaal uitlegt, citaat ‘The phenomena [uap, esp enz.] are not to be tamed by mere logic and rationality and the attempts to do so are doomed to failure.’

   • Ik ga er vanuit dat als ik schrijf “Hierbij onthul ik dat Astroblogs plagiaat pleegt” (wat voor zover ik kan beoordelen NIET gebeurt) ik er niet mee weg ga komen als ik daarna schrijf dat bij deze gedaan te hebben. Ik weet zeker dat ik op z’n minst voorbeelden/bewijs zal moeten leveren. Maar goed, je kent m’n standpunt nu wel en ik wil niet drammen 🙂

    Het is los van woordkeuzes duidelijk dat Grusch zelf het nodige bewijs ook niet heeft gezien. Ik ga pas rechtop zitten als dat er komt, ik blijf het wel volgen, en ooit zullen we hopelijk de waarheid over UAP’s e.d. vinden.

    • Angele van Oosterom zegt

     Hoi June,

     Ik begrijp je punt maar ik vind de vergelijking met ‘plagiaat’ mank gaan. Deze meneer Grusch heeft een zeer geheim programma onthuld m.b.t. materie die notabene voor de aangewezen groep (of iig een deel van de groep) die deze materie juist zou moeten onderzoeken – het UAPTF -niet toegankelijk was. Ofwel, hoe geheim wil je het hebben?

     Onthullen is een prima middenweg qua lading, ik zou zeggen tussen ‘bekend maken’ en ‘openbaren’ in. Het bevat een verrassingselement, en dat is hier zeker van toepassing.

     Plagiaat of ‘letterdieverij’, impliceert een beschuldiging, met direct in het kielzog daarvan mogelijk juridische
     perikelen.

     En w.b. ‘doordrammen’, geeft niks, persoonlijk vind ik deze discussies best interessant. Net als het UAP-onderzoek.

     En nog een algemene opmerking; als je, zoals ik, vrij veel gelezen hebt over die – voorheen – ‘black projects’ zeg maar, van hersenspoeling, mind control, etc. al dan niet mbv psychedelica, met als doel o.a. ‘geheime kennis’ bij bepaalde personen te doen vergeten of ‘blurren’, dan denk je wel eens, als mensen tot dit soort dingen in staat zijn, welke info, en wat of wie kun je dan nog geloven? Noem bv alleen maar de Frank Olsen-zaak, een van de vele zaken m.b.t. deze materie, zoals goed beschreven in Phenomena, en ook in het boek van Jon Ronson, zie link’s hieronder,
     https://www.theguardian.com/us-news/2019/sep/06/from-mind-control-to-murder-how-a-deadly-fall-revealed-the-cias-darkest-secrets
     https://en.wikipedia.org/wiki/The_Men_Who_Stare_at_Goats

     • “Plagiaat of ‘letterdieverij’, impliceert een beschuldiging, met direct in het kielzog daarvan mogelijk juridische perikelen.”

      Het congres wordt niet ingelicht waar dat wel moet, zegt Grusch. Dat is ook een beschuldiging met juridische perikelen. Toch ben ik het met je eens dat de vergelijking niet helemaal opgaat, die gaat vooral over hoe we dat ene woord uitleggen. Voor mij is ‘onthullen’ synoniem aan ‘openbaren’, tegengesteld aan ‘verhullen’, maar jij hebt een ander woordbeeld dan ik en je uitleg maakt wel duidelijk dat, ook al kiezen we andere woorden, we grofweg hetzelfde bedoelen. Semantics, dus 😉

      Ik heb gelezen dat de mindwash programma’s als ‘mislukt’ bekend staan maar ik heb geen tijd om een goede bron te vinden (had wel te maken met uitlatingen van of in relatie tot Ronson). Ik weet ook dat het desondanks mogelijk is valse herinneringen te planten bij mensen. Dat betekent dat het inderdaad heel moeilijk is te weten wat en wie je geloven kunt, ongeacht de technieken die wel of niet met succes gebruikt worden en we weten ook dat die programma’s, succesvol of niet, uiterst onethisch allemaal, wel echt uitgevoerd werden.

      Maar de wens is nu het stigma rond UAPs te veranderen/verwijderen en wetenschappelijke methodiek te proberen. Daarbij hoort, hoe moelijk het ook te leveren is, bewijs te komen (al is het maar indirect) voor er conclusies volgen. Wat dat betreft, ik heb zelf meermaals een UAP gezien, een daarvan met een andere astronoom erbij, en ik weet hoe moeilijk het is zo’n ervaring te beschrijven als je niks kunt laten zien en dat de vragen die ik wel heb, antwoorden nodig hebben die ik niet heb.

      Ervaringen en overtuigingen ten spijt, bewijs is helaas wel echt wat we nodig hebben. Ook Grusch en het congres zullen weinig kunnen als dat er niet komt en ik ben bang dat we dan weer achterblijven met een “kenniskater” (de teleurstelling na een grote verwachting van lang uitgebleven antwoorden) als na deze grote claims wederom niets echt aangetoond gaat worden (Greer, Lazar, McKinnon…)

 4. Daniël Mantione zegt

  Een gezonde hoeveelheid scepsis is altijd op zijn plaats, ook nu nog. Tegelijkertijd begint het materiaal zit op te stapelen.

  Allereerst is er de zaak Bob Lazar die nog altijd loopt. Zijn verhaal was zo fantastisch dat ik het nooit heb kunnen accepteren, maar zijn was altijd consistent en hij is nooit betrapt op onwaarheden, dus voorbereid zijn dat hij toch de waarheid sprak leek mij een goed idee. Wel, wat er nu naar buiten komt past bijna als puzzelstukken op het verhaal van Bob Lazar en maakt het opeens zeer plausibel dat hij de waarheid spreekt.

  De tweede kwestie is dat deze onthulling van David Grusch niet één interview is. Er zijn (nog) geen publiekelijke bewijzen, maar hij heeft wel met het parlement gesproken en zou daar wel bewijsmateriaal gedeeld hebben. De manier waarop die politici reageren geeft aan dat het ernst is.

  De derde kwestie is Gary Nolan, ook niet de eerste de beste, dat hij enerzijds zeer stellige uitspraken doet, maar één van de metalen bollen die in verband gebracht worden met UFO’s onderzoekt. Die bol is al wel open en bloot getoond, hij is immers niet in overheidshanden en kan dus gewoon openlijk getoond en onderzocht worden.

  Tot slot, is de interviewer, Ross Coulthard al vele jaren met deze kwestie bezig. Hij heeft het altijd over meerdere cruciale getuigen waar hij mee in contact is die willen spreken en maakt ook nu onmiddelijk duidelijk, hij schokkend deze onthullingen zijn, dat David Grusch de eerste is die openlijk spreekt, maar niet de laatste gaat zijn.

  Kortom, het rommelt. Wees sceptisch, blijf onafhankelijk denken, maar sta tegelijkertijd open voor de onthullingen.

 5. Wat ik me dan afvraag bij het lezen van dit artikel: als aliens de technologie hebben om ons te ontdekken en – vergeleken met ons – de vergevorderde technologie om hier te kunnen komen, waarom zouden ze hier dan continu crashen? Ik wil best open staan voor onthullingen, maar voor mij klinkt dit meer als een slecht film script.

 6. Angele van Oosterom zegt

  Nog even reactie op laatste antwoord van June,
  Mee eens, idd doet Grusch een indirecte beschuldiging jegens de regering, meer ‘verkapt, zeg maar..

  Verder ja, ook mee eens w.b. al die geheime, tot voorheen dan, psi-projecten..een gordijn van mist hangt erom heen, tot op de dag van vandaag..

 7. Aan het bijgaande plaatje leid ik af dat die Grusch een klokkenluider is. Of is het toch de lampenkap van George Adamski?

  • Wybren de Jong zegt

   Ik vind Gary Nolan er eigenlijk veel leuker uitzien.
   Bij hem krijg ik echt het idee van een gezellig avondje
   speculeren over UFO’s en veel lol hebben. George Adamski zou ik voor geen goud willen ontmoeten.

  • De foto is inderdaad een 100% kopie van de fameuze lampenkap, zie https://www.history.com/news/george-adamski-ufo-alien-photos. Ik had dit boek ooit gekocht toen ik nog gelovig was en vervolgens ritueel verbrand toen hij door de mand viel samen met zijn telepathische vrienden van Venus. Die professor Nolan is net zo´n enge crackpot 😀

 8. Tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog vond er een nucleair verdrag plaats tussen de twee grote wereldmachten. Onlangs werd er gezinspeeld op dit document door klokkenluider David Grusch, die opmerkte dat een artikel erin de gedeelde bezorgdheid over UFO ‘s en hun inmenging in kernwapens aantoont. De voormalige inlichtingenfunctionaris beweerde dat de Koude Oorlog niet eindigde in 1991 met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Dit komt volgens Grusch doordat niet alleen de VS schepen van niet-menselijke oorsprong hebben geborgen, ook China en Rusland zouden hetzelfde hebben gedaan. Daarom zou de studie ervan tientallen jaren onder onze neus zijn doorgegaan, in een soort Koude Oorlog 2.0 om te zien wie als eerste het meeste technologische voordeel behaalt. Deze stille spanning tussen supermachten is echter soms doorbroken door verdragen, waarvan er één zou bewijzen dat de rivaliserende naties expliciet hun kennis van en bezorgdheid over het bestaan van ongeïdentificeerde luchtfenomenen in de lucht uitten. Grush verwijst specifiek naar de Overeenkomst inzake maatregelen ter vermindering van het risico van het uitbreken van een nucleaire oorlog tussen de VS en de USSR, ondertekend op 30 september 1971.
  https://avalon.law.yale.edu/20th_century/sov001.asp
  “Als je naar artikel 3 van dat verdrag kijkt, gaat het over ongeïdentificeerde objecten in de buurt van nucleaire installaties en de verplichting om elkaar op de hoogte te stellen als dit gebeurt”, zei de klokkenluider in het recente interview dat vorige week zoveel opschudding veroorzaakte.
  In bovenstaand artikel staat het volgende:
  “De partijen verbinden zich ertoe elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van detectie door raketwaarschuwingssystemen van ongeïdentificeerde objecten, of in geval van tekenen van interferentie met deze systemen of met gerelateerde communicatiefaciliteiten, indien dergelijke gebeurtenissen het risico van het uitbreken van een nucleaire oorlog zouden kunnen creëren. tussen de twee landen”.
  In dit verband moet eraan worden herinnerd dat een merkwaardig incident zich enkele jaren voor de ondertekening van deze overeenkomst heeft voorgedaan. In maart 1967, en zoals gerapporteerd door voormalig officier Robert Salas, vloog een mysterieuze rode bol over de luchtmachtbasis Malmstrom in Montana, waarbij op onverklaarbare wijze tien nucleaire raketten gedurende enkele uren werden uitgeschakeld.
  https://www.thesun.co.uk/news/worldnews/16430919/witnessed-giant-ufo-shut-down-10-nukes-secret-base/

  • Daar gaan we weer. Nu hebben niet alleen de Amerikanen, maar zelfs ook de Russen en China allerlei schepen en brokstukken van buitenaardse oorsprong gevonden. De kans dat onze technologie en die van de aliens ongeveer gelijk lopen is toch bijzonder klein gezien dat de evolutie tot nu mijarden jaren heeft geduurt en van allerlei toeval (meteorieten inslagen bijv.)afhankelijk was. Zelf zijn we toch nooit verder dan onze Maan geweest zo’n 50 jaar geleden.
   Als ze bij ons kunnen komen lopen ze waarschijnlijk niet een beetje maar heel ver voor. Minstens duizenden en misschien wel miljoenen jaren. In hoeverre wij dan nog wel interessant voor ze zijn is dan ook nog de vraag. Maar als ze dan zover voorlopen waarom zouden ze hier op aarde dan gezellig komen crashen? En zo vaak ook nog lol. Die technologie is immers toch veel te ontwikkeld om zo vaak te crashen? Echt bizar dat mensen zo graag willen dat er aliens zijn dat ze dit soort theorieën gaan bedenken. En oude verhalen als schepen die op zee vergaan erin verstoppen om het gemakkelijker verteerbaar te maken. En dan combineren met complot theorieën om het af te maken. En niet geheel toevallig ook nog USA, Rusland en China en alleen deze regeringen weten alles maar wij het gepeupel mogen het niet weten. Echt deze tijdgeest ook. Past precies in het nu zo populaire complot theorie denken.

  • Volgens The Sun (tss, of all sources …) heeft die meneer Salas naar eigen zeggen een document ondertekend dat hij nooit iets over het gebeuren zou bekendmaken. Het belette hem niet om dat in 2021, meer dan een halve eeuw na de beweerde feiten, alsnog te doen. Blijkbaar zat hij er niet mee dat het document zou kunnen worden gebruikt tegen hem, of misschien was dat net wat hij wou: aangepakt worden als indirect bewijs voor zijn beweringen (zie-je-welstrategie). Zo’n document is in deze dus eigenlijk zinloos, wat de vraag wettigt waarom men een dergelijke in wezen nutteloze stok achter de deur überhaupt zou hanteren. Verder is het duidelijk dat Salas eeen “believer” is, niet bepaald een onbevooroordeelde waarnemer die zich enkel bij feiten houdt en niet in het wilde weg gaat interpreteren. En, alweer niet erg verrassend, het gaat om beweringen, niet om materiële bewijzen, en een complot, niet alleen van de Amerikanen deze keer, maar van “the world’s governments” in globo (“worldwide cabal”, “a world cover-up”, …). Complotten kun je natuurlijk nooit weerleggen, laat staan uitroeien, maar ze draaien de zaken om: de bewijslast ligt bij degene die dat soort beweringen doet, niet bij de anderen. Helaas gaat het nooit verder dan “beweringen” en blijft echt, concreet en onafhankelijk verifieerbaar materieel bewijs steevast onleverbaar.

   • Het uitschakelen van kernwapens is meerdere malen vastgesteld en gedocumenteerd. Op Vandenberg Air Force Base, een vliegbasis en ruimtehaven in Californië, werd in 1962 een langeafstandsraket uit de lucht gehaald door een object dat naast de raket kwam vliegen en stralen op de dummy-kernkop afvuurde. De raket werd uitgeschakeld en viel uit de lucht.

    https://youtu.be/_WU9Y_cCqLw

    In Groot-Brittannië zijn soortgelijke incidenten gemeld. Kolonel Charles Halt zag 30 jaar geleden een UFO boven de voormalige legerbasis RAF Bentwaters in de buurt van Ipswich. Hij zag hoe lichtstralen werden afgevuurd in de basis. Vervolgens hoorde hij op de legerradio dat buitenaardsen in de opslagruimte voor kernwapens waren geland.

    Extra Terrestrial Tampering with US Nuclear Weapons
    https://youtu.be/utamtXmxX8E

    Commandant Bruce Fenstermacher zag in 1976 een sigaarvormige UFO boven een nucleaire basis in Wyoming toen hij daar werkzaam was als luchtmachtofficier. Volgens kolonel Frederick Meiwald is deze waarneming niet uniek. Hij zag een ‘felgekleurd object’ toen de kernwapens op zijn basis buiten werking werden gesteld.

    Ook in Nederland is UFO-activiteit rond vliegbases gemeld. In februari 1979 werden boven vliegbasis Soesterberg UFO’s gezien, maar zoals vaker durfden mensen er niets over naar buiten te brengen. Een F-4 Phantom die werd ingezet om de vliegende schotel te onderscheppen, crashte uiteindelijk in de Noordzee.

    https://youtu.be/R-Tn4cpdCIc

    https://www.ufozaken.nl/cases/de-ufo-van-soesterberg-1979

    • Nee Stijn, we willen echt bewijs. Echt controleerbaar bewijs! Dit is toch geen wetenschap.
     Wat hebben die aliens nou met onze kernwapens van doen? Wat moeten ze daar nu mee? Ze komen hier voor onze kernwapens? Waarom dan? En als we over 10 of 50 of 100 jaar weer een ander wapen uitvinden dan komen ze daarvoor?
     Is dat ‘alien denken’ eigenlijk niet gewoon weer een substitutie voor een god?
     En is het je wel eens opgevallen dat er helemaal geen aliens sightings waren vóór al die alien films van rond 1950?

     Persoonlijk vind ik dat dit soort onzin helemaal niets te zoeken heeft op astroblogs. Beetje nivo astrologie. Ik vind het jammer dat dit soort artikelen voor mij de geloofwaardigheid van de hele site een stukje naar beneden brengt.

    • @ Stijn
     Ach ja. Zoek de betekenis eens op van “onafhankelijk geverifieerd”. Wat UFO-luitjes onder mekaar voor waar aannemen valt daar niet onder.

 9. In de annalen van de UFO-geschiedenis valt de Kingman UFO-crash van 1953 op als een belangrijke gebeurtenis die onderzoekers en liefhebbers al tientallen jaren intrigeert. Dit mysterieuze incident in de Nevada-woestijn leidde tot de ontwikkeling van Area 51, een uiterst geheime militaire installatie die befaamd is om buitenaardse technologie en buitenaardse wezens te huisvesten.

  Op 19 mei 1953 vond een reeks kernproeven plaats onder de codenaam Upshot Knothole in Yucca Flat, Nevada. Getuigen meldden dat ze een schijfvormig object uit de lucht zagen komen en in de bergen ten zuiden van Las Vegas neerdalen. Slechts twee dagen na de waarneming verzamelde de regering in het geheim een team van wetenschappers om de crash van een ongeïdentificeerd vliegend object nabij Kingman, Arizona, een stad ongeveer 280 kilometer ten zuiden van de nucleaire testlocatie, te onderzoeken.

  Volgens rapporten werden 40 ingenieurs ’s nachts van Phoenix naar Kingman vervoerd. Op de plaats van de crash ontdekten ze een schijfvormig vaartuig met een diameter van 12 meter, dat verrassend intact was en geen krassen vertoonde. De ingenieurs vonden ook vier buitenaardse wezens die bij het vaartuig horen. De regering vervoerde vervolgens het vaartuig en de aliens naar Groom Lake, de locatie die nu bekend staat als Area 51.

  Area 51, een geheime militaire installatie diep in de woestijn van Nevada, werd opgericht als gevolg van de Kingman UFO-crash. Omringd door een ring van bergen, bood de afgelegen locatie de perfecte dekmantel voor de Amerikaanse regering om uiterst geheime experimenten met buitenaardse technologie uit te voeren. Er gaan al jaren geruchten dat Area 51 bewijs herbergt van buitenaardse technologie en zelfs levende buitenaardse wezens.

  Een van de meest boeiende verhalen over Area 51 gaat over een buitenaardse entiteit die bekend staat als JRod. Naar verluidt was JRod een overlevende van de Kingman UFO-crash en werkte hij jarenlang rechtstreeks samen met de Amerikaanse regering om buitenaardse technologie te reverse-engineeren.

  Kapitein Bill Uhouse, een voormalig marinepiloot die later voor de Amerikaanse luchtmacht werkte om experimentele vliegtuigen te testen, beweerde dat hij niet alleen de Kingman UFO bestudeerde, maar ook direct contact had met JRod toen hij in de jaren zestig in Area 51 werkte. JRod werd beschreven als een zeer intelligent wezen dat met mensen communiceerde en technisch en wetenschappelijk advies gaf.

  Een andere klokkenluider, microbioloog Dan Burish, beweerde ook te hebben gewerkt met JRod, wiens primaire verantwoordelijkheid het waarborgen van de gezondheid van de alien was. Volgens zowel Uhouse als Burish was JRod gehuisvest in een speciaal ontworpen ondergrondse kamer in Area 51.

  De verhalen van JRod en andere buitenaardse wezens die samenwerken met de regering van de Verenigde Staten hebben speculaties aangewakkerd dat mensen sinds de jaren vijftig samenwerken met buitenaardse bezoekers. Sommige onderzoekers geloven dat er geheime ontmoetingen hebben plaatsgevonden tussen buitenaardse wezens en hooggeplaatste regeringsfunctionarissen, waaronder de president, binnen de muren van het Pentagon.

  De Kingman UFO-crash en de daaropvolgende ontwikkeling van Area 51 hebben decennia lang UFO-enthousiastelingen en complottheoretici gefascineerd. De verhalen over samenwerking tussen mens en buitenaards wezen, zoals de verslagen van JRod, dragen alleen maar bij aan de intrige en het mysterie rond deze geheime militaire installatie. Hoewel definitief bewijs van deze beweringen ongrijpbaar blijft, blijven de hardnekkige geruchten en ooggetuigenverslagen het debat voeden over de mogelijkheid van buitenaardse bezoekers en hun rol in het bevorderen van menselijke technologie.

  https://youtu.be/crhDdmJnQIw

  • Area 51 werd gebouwd in 1955 als een testgebied voor het pas ontwikkelde spionagevliegtuig U-2 en werd nadien ook gebruikt voor het ontwikkelen en testen van nieuwe geavanceerde militaire vliegtuigen, voor geheime militaire projecten, voor het testen van ruimtevaartonderdelen en -systemen, voor het analyseren en testen van buitenlandse (niet buitenaardse) militaire toestellen waarop men beslag had kunnen leggen en voor (het ter zake optimaliseren van) de training van gevechtspiloten. Area 51 is altijd omgeven met de striktste geheimhouding, en dan weet je wat er gebeurt: als men niets wil zeggen, kan er allerlei aan de hand zijn, vandaar: complottheorieën allerhande en ook een prominente plaats in de UFO-folklore. Maar eigenlijk ook enkel dáár. En zoals je zelf verderop erkent: “Hoewel definitief bewijs van deze beweringen ongrijpbaar blijft …”. De rest van die zin gaat dan wel over “hardnekkige geruchten” en “ooggetuigenverslagen”, die echter uitsluitend voor waar worden genomen door UFO-fielen die hun persoonlijke (en niet-wetenschappelijk gestoelde) mening al lang klaar hadden/hebben. Dat is dus behoorlijk nietszeggend, en alle spectaculaire en sensationele verhalen die je eraan toevoegt en die evenmin de toets van de serieuze kritiek doorstaan, gaan daar niets aan veranderen.

  • Ja natuurlijk Stijn. Vooral nergens serious op ingaan. Net wat je altijd doet, elke keer weer, een lading nietszeggende verhalen neerdumpen. Gewoon weer zoals altijd zieltjes winnen voor je geloof. Het is geen wetenschap Stijn. Geen controleerbaar bewijs.
   Het is een geloof. Meer is het niet.
   Het heeft niets met wetenschap te maken, helemaal niets!
   Zelfs nu, 75 jaar na dato, nog steeds geen bewijs, nada, niets!
   Zelfs nu, met zo’n scala aan telescopen, met zoveel cameras op elke telefoon, niets! Geen ruimteschip te zien. En nee, een “ooggetuigenverslag” van een ander ufo gekkie is geen bewijs.
   En dat de amerikanen zoveel geld en geld spenderen aan die ufo sightings is niet omdat het ook gelovigen zijn, maar omdat het wel eens Russisch of Chinese spionage kan zijn, zoals die chinese ballonnen bijvoorbeeld
   Een geloof. Meer is het niet. Onverifierbaar. Russell’s teapot, het vliegende spaghetti monster.
   Erg jammer dat hier een podium wordt gegeven om zieltjes te winnen voor een geloof, hoe sensationeel het ook is.

   • Hier lezen we hoe een SETI-wetenschapper dit ziet:
    https://bigthink.com/13-8/military-whistleblowers-ufos-70-years/

    Voor wie nog wil aankomen met open-geest-opmerkingen, let vooral even op de “open geest” van de believers in het licht van dingen als:

    “I am also proud of my colleagues on the NASA UAP panel who are willing to endure the abuse from UFO true-believers and still do their best to conduct an agnostic scientific study of UFOs and UAPs.”

 10. Het bedrijf Lockheed Martin, een Amerikaanse overheidsaannemer, zou overblijfselen van een geborgen buitenaards ruimtevaartuig in zijn bezit hebben. De verklaring werd eerder deze week afgelegd tijdens een optreden van David Grusch in de Joe Rogan Experience-show. “Lockheed Martin wilde van dit materiaal afkomen door het naar een specifieke faciliteit te brengen die ik ken en die ik aan de inspecteur-generaal van de inlichtingengemeenschap heb verstrekt, zoals het exacte adres en al die dingen”, zei de voormalige functionaris.

  https://x.com/UAPJames/status/1727040686036251012?s=20

  Grusch legde uit dat dit onlangs gebeurde, tijdens de looptijd van het UFO-studieprogramma van het Pentagon, bekend als AAWSAP (2008-2010), wat de relatie ervan met de kwestie suggereert. Het idee om de overblijfselen van het schip naar een nieuwe faciliteit te verplaatsen werd echter gehinderd door bureaucratische problemen. Hij noemde ook de grondlegger van dit geheime programma, Dr. James Lacatski die onlangs een boek schreef waarin hij bevestigde dat de VS buitenaardse ruimtevaartuigen hebben teruggevonden en deze hebben reverse-engineered en moedigde hem aan naar voren te komen en te getuigen, zelfs als het eerder geheim is gehouden. Deze onthulling is meer dan interessant als je enkele precedenten van het bovengenoemde lucht- en ruimtevaartbedrijf in ogenschouw neemt. Ben Rich, de ‘Vader van de Stealth Fighter-Bomber’ en voormalig hoofd van Lockheed, verklaarde bijvoorbeeld kort voor zijn dood in 1995 dat er veel was geleerd van teruggevonden buitenaardse ruimtevaartuigen en dat deze het ontwerp van sommige vliegtuigen hadden geïnspireerd.

  https://youtu.be/6WMX41AqIdk?si=_bedUKGrGDAbqEAV

  Grusch sprak ook over andere onderwerpen met Joe Rogan, zoals het Magenta-incident dat plaatsvond in 1933 hoewel hij niet meer informatie gaf dan een paar dagen geleden aan leden van het Centro Ufologico Nazionale van Italië, het feit dat we eeuwenlang bezocht, en geleidelijke pogingen om vóór het einde van dit decennium een volledige declassificatie van UAP ‘s te bereiken.

  • Enceladus zegt

   Stijn, waarom trek jij Engelse teksten door Google Translate en kwak je het resultaat dan vervolgens hier neer zonder ook maar enige moeite te doen het leesbaar te maken? Denk je echt dat je zo mensen bereikt?

   “het feit dat we eeuwenlang bezocht”? Kom op man, maak er een normale Nederlandse tekst van of laat dit soort berichten s.v.p. achterwege!

   groet,
   Gert (Enceladus)

 11. Van mij mag hij die onzin berichten wel helemaal achterwege laten. Iemands geloofsovertuiging hoort zowiezo niet op een wetenschappelijke site

  • Ufo ‘s zijn geen geloofsovertuiging.

   Er zijn veel rapporten over onverklaarbare waarnemingen in de lucht die vaak worden aangeduid als UFO’s. Een recent rapport van het Pentagon, genaamd ‘Advanced Aviation Threat Identification Program’, heeft onverklaarbare fenomenen in het luchtruim bestudeerd. Het is belangrijk om te onthouden dat onverklaarbare waarnemingen zeker nader onderzoek vereisen, zolang dat maar op wetenschappelijke wijze wordt gedaan.

 12. Volgens een nieuw rapport, gebaseerd op anonieme bronnen, voert de CIA al jaren UFO ophaalmissies uit. Het is nog niet zo lang geleden dat beweringen over geheime overheidsprogramma ‘s waarbij UFO ‘s betrokken waren, zonder meer werden afgedaan als onzin, maar de afgelopen jaren hebben we alles gezien, van de lancering van een nieuw UFO kantoor in het Pentagon tot de officiële publicatie van videobeelden van onbekende objecten die worden achtervolgd door piloten van de Amerikaanse marine voor de kust van de Verenigde Staten. Het is duidelijk dat iets of iemand ons luchtruim bezoekt; de vraag blijft: wie of wat? Volgens een nieuw artikel gepubliceerd op Dailymail.co.uk hebben anonieme overheidsbronnen beweerd dat het Office of Global Access (OGA) van de CIA dat deel uitmaakt van het Directoraat Wetenschap en Technologie van het agentschap een cruciale rol gespeeld in het jarenlang ophalen van materiaal van vermeende UFO crashlocaties. Het artikel citeert drie afzonderlijke anonieme bronnen die beweren dat het Amerikaanse leger gedurende een periode van tientallen jaren de crashlocaties van ten minste negen ‘niet-menselijke voertuigen’ heeft bezocht.

  “There’s at least nine vehicles. There were different circumstances for different ones,” Vertelde een van de bronnen aan Dailymail.co.uk. “It has to do with the physical condition they’re in.”

  “If it crashes, there’s a lot of damage done. Others, two of them, are completely intact.”

  Een van de rollen van het CIA kantoor, beweerde de bron, is om het Amerikaanse leger in staat te stellen toegang te krijgen tot crashsites op plaatsen die anders buiten de grenzen zouden zijn (zoals achter vijandelijke linies in andere landen).

  “They are basically a facilitator for people to get in and out of countries,” Zei de anonieme bron. “They are very clever at being able to get anywhere in the world they want to.”

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-12796167/CIA-secret-office-UFO-retrieval-missions-whistleblowers.html

 13. Topfunctionaris bevestigt dat er in de jaren vijftig een UFO is teruggevonden in Arizona

  Dit is het beroemde Kingman-incident, waarbij een vliegende schotel en minstens één buitenaardse biologische entiteit werden geborgen.

  Volgens Christopher Mellon, voormalig plaatsvervangend adjunct-secretaris van de Amerikaanse Defense Intelligence Agency (DIA), heeft een “hoge regeringsfunctionaris” belangrijke details onthuld over de “managementstructuur en veiligheidscontrolesystemen” van een schijnbaar UFO-herstelprogramma.

  Dit is hoe hij het kon verifiëren na een privé online uitwisseling, waarvan hij de screenshots een paar uur geleden deelde op zijn X-account.

  “Op dit moment zijn we nog niet zo ver terug. We hebben te maken met de teruggevonden UFO die in de jaren vijftig in Kingman, Arizona landde. We verzamelen informatie terwijl de redactie deze verwerkt. We kennen nu de managementstructuur en de veiligheidscontrolesystemen, evenals het eigendom van C/ R . We weten ook wie UFO ‘s terugvindt die landen of neerstorten en onder welke autoriteiten. Bovendien weten we dat er nog steeds een zeer geheime memo van een Amerikaanse minister van de luchtmacht uit de jaren vijftig van kracht is om de UFO doofpot in stand te houden. We hebben ook SES-2 [voor Senior Executive Service-2] geïdentificeerd, de bewaker van de luchtmacht [naam hier geredigeerd maar aan het Congres verstrekt].”

  Uit respect voor de vertrouwelijkheid van de auteur heb ik dit bericht enkele jaren bewaard. Ik heb ook delen van het document verwijderd om de identiteit van de auteur te beschermen”, legt Mellon uit op zijn blog . Ik heb echter onlangs schriftelijke toestemming gekregen van de auteur om het vrij te geven. Bovendien is het goedgekeurd voor publieke vrijgave door het Defense Office of Prepublication and Security Review (DOPSR). “Mijn doel bij het publiceren van dit document, te midden van de algemene ontkenningen van de regering met betrekking tot het bezit van buitenaardse technologie, is eenvoudigweg om anderen te helpen begrijpen waarom sommigen, waaronder ik zelf, deze beschuldigingen het onderzoeken waard vinden.”

  https://christopherkmellon.substack.com/p/another-signal-message

  https://x.com/ChrisKMellon/status/1782521425305243793

  https://x.com/ChrisKMellon/status/1782523046995083751

  Het genoemde crash geval staat bekend als het Kingman Incident . Het gebeurde in mei 1953, vlakbij de Nevada Atomic Testing Range, en omvat de crash van een vreemd object en de geheime operatie om het te bergen.

  Mellon gaf ook details over het niveau van deze hooggeplaatste getuige, dat volgens hem ver boven dat van klokkenluider David Grusch ligt .

  “Deze hoge regeringsfunctionaris beweerde dat hem toegang werd verleend tot een vermeend programma voor herstel en exploitatie van buitenaardse technologie. Ik zal geen commentaar geven op de organisatie waarvoor hij werkte, maar ik kan bevestigen dat de persoon plausibele toegang had en een hoge positie bekleedde; aanzienlijk groter dan klokkenluider David Grusch. “Zoals je kunt zien, beweerde deze persoon diepgaande kennis over het programma te verwerven en gaf hij zelfs de naam op van de zogenaamde ‘poortwachter’ van de luchtmacht (die beslist wie toegang heeft tot bepaalde informatie en wie niet) voor dit zogenaamde geheime rijk. ,” zei hij.

  “Ik heb een niet-geredigeerde kopie van dit bericht gedeeld met enkele leden van het personeel en de verschillende toezichtcommissies van het Congres. Voor zover ik weet heeft niemand besloten contact op te nemen met de vermeende bewaker van de luchtmacht om de waarheidsgetrouwheid van deze verklaring te verifiëren”, concludeerde hij.

Speak Your Mind

*