16 juli 2024

STEREO-A detecteert mogelijk zonnevlekken uit 25ste zonnecyclus

Op de zon zijn al 25 opeenvolgende dagen geen zonnevlekken gesignaleerd maar NASA’s STEREO-A ruimtesonde heeft zeer recent een paar actieve regio’s gedetecteerd met mogelijk zonnevlek activiteit. Ze zijn omcirkeld in de opname die op 27 februari j.l. is genomen. Als het zonnevlekken zijn is de gloed te wijten aan heet gas dat besloten zit in de magnetische toppen van de vlekken, dit kan de Extreme Ultraviolet (EUVI)-telescoop van STEREO-A goed detecteren. De zon kent perioden met veel en weinig zonnevlekken, die elkaar afwisselen, de zogeheten zonnecycli. Momenteel is zich zonnecyclus 25 aan het ontwikkelen en is zonnecyclus 24 tanende. De hoge breedtegraad van de regio verbindt deze nieuwe zonnevleken met zonnecyclus 25 (SC25).

STEREO-A opname 17 februari 2020 credits; Spaceweather / NASA STEREO

Onderzoekers weten dat de vlekken tot SC 25 behoren aan de hand van de magnetische polariteit. Zuidelijke zonnevlekken uit de oude zonnecyclus 24* hebben een -/+ polariteit. Volgens de wet van Hale wisselen zonnevlekken van polariteit van de ene zonnecyclus naar de andere. De AR2750 die in november 2019 op het zuidelijk halfrond is ontdekt bv bezit het tegenovergestelde: +/-, en hoort daarom bij SC 25.

Kortstondige zonnevlekken die behoren tot SC 25 zijn al gemeld op 20 december 2016; 8 april 2018; 17 november 2018; 28 mei 2019; 1 juli 2019; en 8 juli 2019. De zonnevlek van 8 juli 2019 hield langer aan en kreeg daarom een eigen aanduiding; AR2744. (De eerste officiële zonnevlek van SC 25, en de AR2750 de tweede.)

Gedurende de perioden met de meeste zonnevlekken spreken we van een zonnevlekkenmaximum en de perioden met geen of nauwelijks zonnevlekken staan bekend als zonnevlekkenminima. De toenemende frequentie van nieuwe cyclus-zonnevlekken betekent niet dat het zonnevlekkenminimum is voltooid. De lage zonneactiviteit zal waarschijnlijk nog minstens een jaar aanhouden daar SC 24 tanende is en SC 25 langzaam actief wordt. Naar verwachting zullen de zonnevlekken van SC 25 uiteindelijk in de periode tussen 2023 – 2026 de zonneschijf domineren. Bronnen: Spaceweather, Meteoservices.be, NASA

*Cyclus 24: Na een top en een dal aan zonnevlekken, begint steeds de volgende cyclus met het verschijnen van de nieuwe donkere plekken. Teruggerekend tot 1750 zijn er 23 11 jarige cycli geweest. Het jaar 2008 bleek zonnevlekvrij en in juni 2009 ging de nieuwe cyclus, 24, van start. NASA bepaalt het moment van start cyclus. In totaal waren er in 2009 260 dagen zonder zonnevlekken. In 2010 liep het aantal zonnevlekloze dagen terug tot 51 en in 2011 was er nog maar 1 dag zonder één of meerdere zonnevlekken. Het maximum was gestart. Inmiddels is men voorbij de top van het maximum. In 2015 was er geen enkele dag zonder zonnevlekken. En nu zijn we op weg naar het absolute minimum aan zonnevlekken.

Share

Speak Your Mind

*