24 maart 2018

Supernovae: de soort bepaalt de vorm

Twee supernovarestanten
Onderzoek met behulp van NASA’s r

Laat wat van je horen

*