14 december 2017

MESSENGER naar andere baan om Mercurius gemanoeuvreerd


De Amerikaanse sonde MESSENGER1die sinds 18 maart 2011 om de planeet Mercurius draait – is deze week door technici van het

Noten
  1. Dat staat voor “MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging” []

Laat wat van je horen

*