22 april 2018

STW-subsidie voor commerciële module fijnstofmetingen

Artist impression van een FlySPEX-instrument met tientallen polarimetrische modules die elk het licht uit een andere richting analyseren. Al dit licht wordt via optische fibers in een spectrograaf geleid. Door met zo
</p srcset=

Laat wat van je horen

*