23 april 2024

Bewijs gevonden van vroegere botsing van Andromedastelsel

Bewijs van vroegere botsing van het Andromedastelsel

Credit: Alan McConnachie, Cambridge University

Sterrenkundigen hebben mogelijk het bewijs gevonden van een botsing die het Andromedastelsel, de buurman van ons eigen Melkwegstelsel, zo’n 700 miljoen jaar geleden heeft meegemaakt. In de buitenste regionen van het Andromedastelsel (ook wel genoemd M31) heeft men zogenaamde sterassociaties ontdekt, die op grond van hun eigenschappen niet oorspronkelijk tot dit stelsel hebben behoord, maar eerst deel uitmaakten van een dwergstelsel. Associaties zijn een soort van open sterrenhopen, waarbij de sterren zich allen in dezelfde richting voortbewegen. De botsing die het Andromedastelsel in het verleden onderging komt in de evolutie van sterrenstelsels heel vaak voor en het ondersteunt de theorie dat sterrenstelsels klein beginnen en door botsingen steeds groter worden. Door de botsingen van grotere stelsels met kleinere stelsels worden de laatste verzwolgen en ontstaat er zogenaamd getijdenafval. Het zijn losse langgerekte linten van sterren. De ontdekte associaties van sterren hebben alle karakteristieken van dat getijdenafval. Eén zo’n associatie komt ten zuiden van het Andromedastelsel voor en wordt de reuzen zuidelijke stroom genoemd. Ook is er een zwakkere associatie noordelijk ontdekt, de noordoostelijke schil. De kenmerken van de twee associaties werden in de computer gestopt en die ging toen aan het rekenen en dat leverde een voorspelling op voor nieuwe associaties.

DEIMOS spectrograaf

Credit: Keck Observatorium

En die voorspelling bleek nog juist te zijn ook, want op de voorspelde plek stond inderdaad een associatie. Het was een groep sterren die met de gewone telescopen van het Keck Observatorium en het Kitt Peak Nationale Observatorium niet te zien waren. Maar met de zeer gevoelige DEIMOS spectrograaf van Keck kon men de associatie wel zien. De computersimulaties lieten zien dat de botsing van het Andromedastelsel en een dwergstelsel zo’n 700 miljoen jaar geleden moet hebben plaatsgevonden. Het dwergstelsel moet een massa hebben gehad van zo’n 2 miljard zonsmassa’s, vijftig keer lichter dan het Andromedastelsel. Eerder meldde ik overigens al de botsing die M31 zo’n 210 miljoen jaar geleden moet hebben gehad met z’n begeleider M32. Ik ben benieuwd of ze bij ons eigen Melkwegstelsel ook dergelijke sporen van vroegere botsingen zullen ontdekken. Bron: University of Massachusetts.

Share

Speak Your Mind

*