14 juni 2024

Publicatie van data bij ESA en NASA

Logo\\'s van NASA en ESA

credit: ESA/NASA

Afgelopen woensdag deed ik weer eens mee aan zo’n chatsessie met Emily Lakdawalla van The Planetary Society, voor de geïntereseerden hier terug te zien. Tijdens die sessie ging het op een gegeven moment over de vraag hoe snel foto’s van ruimtemissies worden gepubliceerd. Een paar maanden terug heb ik al eens geschreven over ‘ruwe data voor amateurs’, waarin ik liet zien op welke wijze amateurs de terrabyte aan data (meest foto’s) kunnen bekijken en bewerken. Mijn stelling was dat tegenwoordig al die data zeer snel online staan, bijna real-time. Maar tijdens die sessie werd door anderen betoogd dat alleen de NASA hierin uitblinkt en dat de Europese tegenhanger daarvan, de ESA dus, erg traag is in de publicatie van data. En ik moest toegeven dat de in mijn blog genoemde sites (van Phoenix, Cassini en de Marsrovers) allen van de NASA zijn. Emily ging in haar beantwoording van de vele vragen in op het onderwerp en gaf een reden waarom de ESA trager is dan de NASA. De NASA bouwt namelijk haar satellieten zelf [1]Of in opdracht. Maar ze blijft eigenaar. en ze kan dus als ‘eigenaar’ direct beschikken over de data. De ESA daarentegen werkt in de door haar gebouwde satellieten en missies echter met instrumenten die door wetenschappelijke instituten en/of commerciële ondernemingen zijn gebouwd en die als eigenaar daarvan het ‘eerste recht’ op de gegevens hebben. Dit verschil zal denk ik met name een financiële achtergrond hebben, namelijk dat de ESA niet zo’n giga-begroting als de NASA heeft. Gevolg van dit alles is dat zodra zo’n Europese satelliet z’n gegevens naar de Aarde zend die gegevens éérst terecht komen bij die instituten of ondernemingen. Die kunnen dagen of soms weken eerst zelf met de gegevens stoeien, voordat ze vrijgegeven worden. Een logische reden dus, maar wel eentje die te betreuren valt. De Amerikanen zijn wat dat betreft een stuk transparanter om alles direct online te zetten én ook minder afhankelijk van die instituten of ondernemingen. Ik heb wel ’t idee dat er verbetering zit in ESA’s publicatie-politiek: zie als voorbeeld de scheervlucht van de Europese Rosetta deze avond langs de planetoïde Stein. Als ’t goed is volgen morgen de eerste beelden. Op 1 juli jongstleden nam Frankrijk het voorzittersschap op zich van de Europese Unie en bij die gelegenheid liet President Sarkozy doorschemeren de ESA te willen modelleren naar de NASA. Wat betreft de wijze/snelheid van publicatie van data zou ik zeggen: DOEN! 😀

Voetnoten

Voetnoten
1 Of in opdracht. Maar ze blijft eigenaar.
Share

Speak Your Mind

*