17 juli 2024

Interne warmte blijkt oorzaak te zijn van Pioneer anomalie

Impressie van de Pioneer 10. credit: NASA Ames

Onderzoek door het Jet Propulsion Laboratory (JPL) van de NASA heeft na vele jaren een verklaring gegeven voor de mysterieuze Pioneer Anomalie – waarbij de twee sondes Pioneer 10 en 11 door onbekende oorzaak iets blijken te worden afgeremd, hetgeen het gevolg was van een lichte versnelling richting de zon. Een team onder leiding van Slava Turyshev heeft ontdekt dat electrische stromen door de instrumenten en de thermoelectrische voeding warmte veroorzaken en het is die warmte die oorzaak is van de vertraging. “Het is alsof de fotonen die de koplampen van je auto uitzenden er voor zorgen dat de auto iets wordt teruggeduwd”, aldus Turyshev. De Pioneers 10 en 11 werden in 1972 respectievelijk 1973 ontdekt. Toen beide verkenners Saturnus naderden in de jaren tachtig zag men al een vertraging, maar die werd toegeschreven aan het schommelen van restant brandstof in de leidingen. In 1998 ontdekte een team onder leiding van John Anderson (JPL) dat de vertraging was gebleven en dat deze 0,9 nanometer per s² bedroeg – 762 cm per dag². Men had geen idee wat de afremming precies veroorzaakte en vele suggesties werden gegeven, zoals weglekkende gasdeeltjes, en warmte, electrische en magnetische effecten, de reactiekracht van radiosignalen en zelfs afwijkingen in de wetten van Newton, Einstein en de quantum-mechanica. Om de gegevens van de twee Pioneers te kunnen analyseren moest het team van Turyshev soms werken met oude gegevens, soms ponskaarten en magnetische banden uit de jaren zeventig. Er moesten instrumenten gevonden worden om die gegevens uit te kunnen lezen. Eén van de vragen die beantwoord moest worden was waarom de anomalie alleen bij deze twee verkenners werd gevonden en niet bij andere sondes die door het zonnestelsel vlogen [1]Bij sommige van die andere sondes, zoals Galileo en NEAR, werd zelfs een mysterieuze versnelling waargenomen, een soort van omgekeerde Pioneer Anomalie, woehahaha….. Het antwoord bleek de bouw van de Pioneers te zijn, die afwijkend is van die van andere sondes. De volgende ‘warmtekaart’ laat zien welke warme (rood) en koude (blauw) plekken er zijn:

credit: NASA Ames

Inmiddels is het contact met de Pioneers verloren gegaan. Het laatste contact met de Pioneer 10 dateert van januari 2003, met de Pioneer 11 november 1995. Hier vind je het wetenschappelijke artikel van Turyshev’s team over de verklaring van de Pioneer Anomalie. Bron: NASA.

Voetnoten

Voetnoten
1 Bij sommige van die andere sondes, zoals Galileo en NEAR, werd zelfs een mysterieuze versnelling waargenomen, een soort van omgekeerde Pioneer Anomalie, woehahaha….
Share

Speak Your Mind

*