21 juni 2024

Ineenstortende hypermassieve neutronensterren kunnen enorme magnetische velden produceren

Een instabiliteit in een hypermassieve neutronenster kan tot het ontstaan van de sterkste magnetische velden in het heelal leiden

Een instabiliteit in een hypermassieve neutronenster kan tot het ontstaan van de sterkste magnetische velden in het heelal leiden. Credit: Max Planck Institute for Gravitational Physics/D. Siegel

Computersimulaties hebben wetenschappers van het Max Planck Institute for Gravitational Physics (Albert Einstein Institute/AEI) laten zien dat ineenstortende hypermassieve neutronensterren in staat zijn om net voordat ze inkrimpen tot een zwart gat de grootste magnetische velden in het heelal te produceren. Dergelijke ultradichte hypermassieve neutronensterren ontstaan als twee afzonderlijke neutronensterren in een binair systeem tegen elkaar botsen en samensmelten tot één grote neutronenster.Sterrenkundigen weten dat als die neutronenster onder invloed van de zwaartekracht ineenstort tot een zwart gat dat er dan een enorme explosie plaatsvindt in de vorm van een gammaflitser, waarbij in minder dan een seconde net zo veel energie wordt uitgestoten als een compleet sterrenstelsel in een jaar produceert. Men vermoedt dat sterke magnetische velden een rol spelen bij die gammaflitsers, maar hoe de toch al sterke magnetische velden van de twee neutronensterren kunnen leiden tot een supersterk magnetisch veld van de hypermassieve neutronenster – tien tot honderd miljoen keer miljard keer zo sterk als het aardmagnetisch veld – was tot voor kort onbekend.

Impressie van een neutronenster met een sterk magnetisch veld

Impressie van een neutronenster met een sterk magnetisch veld. Credit: NASA/Penn State University/Casey Reed

De AEI onderzoekers hebben nu laten zien dat zogenaamde ‘magnetorotationele instabiliteit’ de oorzaak is. án de hypermassieve neutronenster bewegen verschillende plasmalagen met verschillende rotatiesnelheden lang elkaar heen en die lagen schuren langs elkaar, waardoor het magnetische veld in korte tijd enorm wordt versterkt, een effect dat enigszins vergelijkbaar is met statische elektriciteit. De instabiel geworden neutronenster krimpt in een fractie van een seconde ineen tot een zwart gat en onder invloed van het opgebouwde gigantische magnetische veld wordt een enorme stralingsbundel uitgestoten, de gammaflitser. Hier het wetenschappelijke artikel van de AEI-groep, onlangs verschenen in het vakblad Physical Review. Bron: Science Daily.

Share

Comments

  1. herauthon zegt

    Inhoudelijk interessant – maar die kleine taaal foutjes toch een beetje als magneten voor mijn ogen.

    tussen twee magneet velden met gelijke polariteit bewegen parallel deeltjes – kunnen die daardoor tot bijna lichtsnelheid worden opgedreven – als deze velden afkomstig zijn van een hypermassive neutronenster?

Speak Your Mind

*