1 maart 2024

Hoe stof op de oceaanbodem ons iets kan vertellen over supernovae

Dr. Anton Wallner in het Nuclear Physics Department van de ANU. Credit: Stuart Hay, ANU.

Het is niet echt voor de hand liggend, maar een groep Australische sterrenkundigen onder leiding van dr. Anton Wallner (Australian National University, ANU) denkt dat stof op de oceaanbodem ons iets kan vertellen over supernovae, die ver weg in het heelal plaatsvinden. De groep heeft een 8 centimeter dikke monsterlaag uit de bodem van de Stille Oceaan verzameld en onderzocht, een laag die in ongeveer 25 miljoen jaar moet zijn ontstaan door sedimentatie en aanwas, zowel door aardse als kosmische bronnen (zie afbeelding hieronder).

De onderzochte bodemlaag (Credit: Nature Communications)

Wallner’s groep keek in het bijzonder naar plutonium-244 (244Pu) in het monster, een radioactief element dat een halfwaardetijd van 81 miljoen jaar heeft. Alle plutonium uit de periode dat de aarde ontstond uit de protoplanetaire stofschijf ruim 4,5 miljard jaar geleden is dus al lang geleden vervallen, het gevonden plutonium moet afkomstig zijn uit explosieve gebeurtenissen, zoals supernovae, gedurende een periode van 25 miljoen jaar. Maar de metingen leverden direct een probleem op: de hoeveelheid 244Pu die Wallner’s groep mat was ongeveer 100 keer kleiner dan wat supernovae-modellen voorspellen. Dat betekent dat die modellen moeten worden aangepast – bijvoorbeeld dat de productie van elementen zoals 244Pu door r-proces nucleosynthese wellicht niet in alle types supernovae kan gebeuren – of dat er iets anders aan de hand is. In dit vakartikel, onlangs verschenen in Nature Communications, kan je alles lezen over het onderzoek van Wallner et al. Bron: Science Daily.

Share

Comments

  1. Of misschien is er toch meer aan de hand betreffende de verwachtte aanwezigheid van plutonium-244, want de metingen betreffende primordiaal plutonium viel in 2012 ook al veel lager uit dan verwacht. Er zou nog steeds een aantal gram hiervan in de aarde aanwezig moeten zijn, al is het zeer minimaal. 🙂
    http://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.85.015801

    Misschien eens zoeken op de restprodukten van plutonium-244?

Speak Your Mind

*