18 mei 2024

Twee nieuwe boeken geven inkijk in Blue Origin, SpaceX en hun markante oprichters

De centrale figuren in ‘The Space Barons’ en ‘Rocket Billionaires’  zijn de oprichters van beide bedrijven resp. Jeff Bezos en Elon Musk. Beiden hebben hun opgebouwde fortuin gebruikt om hun passie in de ruimtevaart te realiseren en richtten rondom de eeuwwisseling Blue Origin en SpaceX op. De rivaliteit tussen beide bedrijven, interviews en anekdotes komen aan bod.

Boekomslagen credits; SpaceReview

Twee nieuw gepubliceerde ruimtevaart boeken uit 2018 zijn er verschenen. Van Tim Fernholz; ‘Rocket Billionaires; Elon Musk, Jeff Bezos and the New Space Race‘ van Tim Fernholz’, Houghton Mifflin Harcourt, 304 blz. en van Christian Davenport; ‘The Space Barons, and the Quest to Colonize the Cosmos’, Public Affairs, 320 blz.  De boeken kenmerken zich vooral door het grondig onder de loep leggen van de groeiende rivaliteit tussen beide bedrijven in de afgelopen jaren. Waar Musk snel en publiekelijk zijn dromen in daden om trachtte te zetten ging Bezos veel omzichtiger van start. Het wapenschild van Blue Origin toont toepasselijk twee schildpadjes en een Latijnse spreuk; ‘Gradatim, Ferociter.’ ‘Stap voor stap, maar vol passie en ijver. Volgens recensist Jeff Foust is dit de grootste verdienste van beide boeken en waar veel ruimtevaart liefhebbers inmiddels wel bekend zijn met alle ins en outs van beide bedrijven en hun historie kennen wordt het in de boeken aangevuld met minder bekende details en gedegen achtergrond informatie. Als voorbeeld neemt hij een quote uit ‘The Space Barons’, waarin verteld werd hoe het idee voor Blue Origin geboren is. Een van Bezos vrienden is de Science-Fiction auteur neal Stephenson, met hem ging hij in 1999 naar de bioscoop om ‘October Sky‘ te kijken. Bezos vertelde Stephenson van zijn droom over het oprichten van een ruimtevaartbedrijf. ‘Well, why don’t you start it today?” zei hij tegen Bezos. Stephenson trad later in dienst bij Blue Origin. De boeken gaan niet uitsluitend over Bezos en Musk ook Richard Branson en Virgin Galactic komen aan bod. Hoe bijvoorbeeld het SpaceShipOne het voor elkaar kreeg om de Ansari X PRIZE te winnen en het verloop van de ontwikkeling van het SpaceShipTwo. Een minder bekende vroege ‘Space Baron’ was Andy Beal die een paar honderd miljoen dollar stak in Beal Aerspace te Texas, de testsite later overgenomen door SpaceX. De beide boeken zijn eigen complementair aan elkaar volgens Foust en geven samen een mooi overzicht. Hij heeft een lichte voorkeur voor ‘The Space Barons’ daar Davenport persoonlijk contact had met Bezos en Musk wat hem heel veel moeite heeft gekost (zelfs ook al is Davenport werkzaam bij de Washington Post, in handen van Bezos). Fernholz heeft ook een interview met Musk maar leunt meer op ongenoemd bronmateriaal. Bron; SpaceReview/Jeff Foust

Share

Speak Your Mind

*