23 mei 2024

Druk, druk, druk… Yutu-2 buigt zich over maanstenen

De Chinese maanrover Yutu-2 (Jade Rabbit) heeft zich de afgelopen maanden als een bezige bij gestort op het onderzoek naar maanstenen aan de verre zijde van de maan. Komen deze stenen vanuit de ruimte of zijn ze inheems, was de vraag. De Yutu-2 rover heeft observaties gedaan voor wetenschappelijk onderzoek en route ploeterend door het stoffige en met stenen bezaaide landschap van de Von Kármán krater in het Aitken Bassin, een nog diepere krater, bij de zuidpool.

Yutu-2 close-up maansteen 20 cm op 1.2 m afstand credits; CLEP / Planetary Society

Volgens de laatste berichtgeving afkomstig van het CLEP, (China Lunar Exploration Program) heeft de maanrover ruim 127* meter afgelegd in het gebied. De grootste steen gedetecteerd tot dan toe mat 20 cm en de rover kwam er op ruim een meter afstand nabij. Experts van het National Space Science Center dat deel is van de Chinese Academie van Wetenschappen (CAS) willen weten wat de afkomst van de stenen is, zijn het meteorieten of niet. En als ze inheems zijn, hoe kwam het fysieke proces van hun formatie tot stand. Volgens Ping Jinsong, astronoom bij het National Astronomical Observatory zouden de rotsen op het maanoppervlak restanten van meteorietinslagen kunnen zijn. Wetenschappers hebben bewijs gevonden voor een zwaar asteroïde bombardement in ons zonnestelsel rond de 3,9 miljard jaar geleden. En het zuidpool bassin (SPA South Pole Aitken) kan mogelijk een impact zijn uit die periode. De maanrover verkenning zou aanwijzingen kunnen geven over waarom het bombardement plaatsvond, aldus Zou Yongliao, directeur van de afdeling Deep Space Exploratie bij het CAS.

De andere mogelijkheid is dat de stenen oorspronkelijk zijn en geologische informatie bevatten die verschilt van het maanstof, aldus Ping. “De rotsen aan de verre maanzijde zijn ouder en de analyse van hun samenstelling van de substantie kan ons helpen de evolutie van de maan beter te begrijpen.” aldus Zou. Bovendien zo voegde Ping eraan toe, kan de studie over de sporen van de maanrover tevens informatie geven over de evolutionaire geschiedenis van het maanoppervlak gedurende miljarden jaren. De wetenschappers van de Chang’e-4 maanmissie hebben aan de hand van beeldmateriaal geconcludeerd dat de omgeving rond de rover bezaaid is met kraters van verschillende afmetingen en dat het zeer lastig voortbewegen** is voor de rover in deze regio. De rover gaat verder in noordwestelijke richting. De rover kan sommige obstakels wel vermijden, kan stilstaan en vervolgens autonoom een nieuwe route inplannen. De andere kant van de maan wordt beschouwd als onontgonnen territorium met unieke kenmerken en wetenschappers verwachten er bijzondere ontdekkingen. Bron; Xinhua.news / Planetary Society / CLEP

* Volgens het persbericht van CLEP, China Lunar Exploration Program, van 4 maart j.l. heeft Yutu-2 tot dan toe 127 meter afgelegd, op maandagen 1 en 2 resp. 44.185 m en 75.815 m, waarbij nog 7 m van dag 3.

**De korte afstand wijdt CLEP aan het feit dat het terrein zeer oneffen is. De Yutu neemt de tijd om met de Visible Visible Near-Infrared Imaging Spectrometer (VNIS) en Panorama camera de oorsprong en compositie van de stenen te onderzoeken en fotograferen.

Share

Speak Your Mind

*