13 juli 2024

NASA zet ontwerp wedstrijd op voor sensor Venus rover

Het Venus oppervlak is met zijn enorm hoge temperatuur en hoge druk een helse omgeving. Zelfs de meest geharde Venus rovers bleken in het verleden maar een paar uur in deze barre omstandigheden te overleven. In de hoop de levensduur van een potentiële Venus rover uit te breiden tot maanden in plaats van uren, heeft NASA recent bekend gemaakt voor de toekomstige Venus rover, de AREE (Automaton Rover for Extreme Environments), uit te rusten met automatische systemen. Dit (grotendeels) ter vervanging van electronica welke snel faalt bij hogere temperaturen van 120 ° C . NASA heeft recent voor een component aan de rover het publiek om hulp gevraagd.

NIAC? AREE ontwerp, artistieke impressie credits; NASA

NASA heeft een competitie opgezet voor een concept ontwerp van een specifiek deel van deze rover. het betreft een nieuw type sensor (avoidance sensor) die obstakels zoals rotsen, kloven, oneffen terrein en talloze andere obstakels kan detecteren. NASA werkt momenteel aan de AREE, een upgrade van het reeds in 2015 voorgestelde concept welke in het kader van NASA´s Innovative Advanced Concepts programma voorgesteld werd. Het is de bedoeling om met de rover begin volgend decennium meer onderzoek op Venus te gaan doen en hopelijk gaat de AREE al ploeterend meer dan een paar uur overleven.

In het verleden hebben al eerder rovers op Venus (gem. opp. temperatuur van  462 °C)  geprobeerd zich staande te houden. Zo waren er maar liefst negen Venussondes (Venera) uit de Soviet periode, waaronder de Vega 2 uit 1985 (deze landde in het Aphrodite Terra). De langste periode op het oppervlak was 127 minuten. Ook waren er NASA’s Mariner missies en ESA’s Venus Express missie. Jonathan Sauder, een mechatronics ingenieur bij JPL hoofdonderzoek van het AREE concept is vol enthousiasme, meer onderzoek zou meer inzicht kunnen geven in hoe het komt dat Venus, die toch veel op de aarde lijkt, nu zo een barre omgeving kent. “Door het oppervlak te verkennen van Venus, kunnen we hopelijk meer inzicht krijgen hoe het komt dat Venus zich zo anders ontwikkelde dan de Aarde, en dat wat in feite onze planetaire achtertuin is.”

NASA biedt 15.000 USD voor de sensor die als beste wordt geselecteeerd en 10.000 USD voor nummer twee, de derde ontvangt 5.000 USD. Ryon Stewart, coordinator van de ‘challenge’ bij het NASA Tournament Lab in het Johnson Space Center in Houston stelt: “NASA erkent dat goede ideeën overal vandaan kunnnen komen en dat zo een competitie een goede manier is om het publiek meer betrokken te doen raken bij ruimtevaart en exploratie.” De competitie staat geregistreerd bij het ‘heroXcrowdsourcing’* platform. Indienen kan tot 29 mei a.s. Bron: New Atlas / NASA,JPL

*https://www.herox.com/VenusRover

Share

Speak Your Mind

*