2 maart 2024

Diversiteitsprijs voor Sera Markoff, communicatieprijs voor IAU100

Deze week reikt het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) voor het eerst vijf nieuwe wetenschappelijke prijzen uit. De NWO Diversity Initiative Award gaat naar het Altair-project van de Amsterdamse sterrenkundige Sera Markoff. Het internationale sterrenkundige outreachproject IAU100 heeft de NWO Communication Award gewonnen. De winnaars worden door de jury gezien als een inspiratie op het gebied van maatschappelijke impact, team science, excellente wetenschap, diversiteit en communicatie. De prijzen hebben tot doel wetenschappers te belonen die zich hiervoor inzetten en anderen hiertoe te inspireren. Elf winnaars ontvangen in totaal € 350.000.

Altair-activiteit op het dak van de bètafaculteit van de UvA. Credit: UvA.

Altair+
Altair is een project waarbij basisschoolleerlingen kennis maken met astronomie en natuurkunde. De Diversity Initiative Award is bedoeld voor initiatieven die de diversiteit binnen het veld vergroten. Initiatiefnemer prof. dr. Sera Markoff (Universiteit van Amsterdam) ontvangt € 50.000 om te besteden aan het project. Markoff wil met de prijs Altair+ opzetten. “Het plan is om met een team studenten en vrijwilligers nieuwe activiteiten te ontwikkelen voor scholieren in het voortgezet onderwijs, ook op het Science Park in Amsterdam. We willen contact houden met de Altair-“graduates” van de basisschool, door jaarlijkse activiteiten te organiseren, waarbij ook andere scholieren uit de buurt en hun ouders worden betrokken. Dit is een stap op de weg naar een ‘pre-academisch’ programma. Hopelijk gaan zo meer studenten met een niet-westerse achtergrond op het Science Park studeren!”

De jury is onder de indruk van de manier waarop het project de bètawetenschappen onder de aandacht weet te brengen binnen diverse gemeenschappen. Kinderen met verschillende etnische achtergronden krijgen les door wetenschappers van de UvA, en ook hun ouders worden betrokken bij verschillende activiteiten op de universiteitscampus. Met dit project worden 140 kinderen per jaar bereikt. De jury vindt het noemenswaardig dat dit initiatief is opgezet door Markoff naast haar reguliere werk als hoogleraar theoretische astrofysica.

IAU-president Ewine van Dishoeck en Koning Willem-Alexander op het Gala van de Sterrenkunde op 17 dec 2019 in Leiden. Credit: IAU.

IAU100
Voor het eeuwfeest van de Internationale Astronomische Unie (IAU100) zijn in 2019 wereldwijd activiteiten en projecten georganiseerd, ook in Nederland, met als doel het belang van de astronomie te promoten. Via ruim 5.000 activiteiten in 143 landen zijn naar schatting circa 100 miljoen mensen bereikt.

Over IAU100 zegt de jury dat het project op een innovatieve manier een breder publiek heeft weten te bereiken. De jury is ook onder de indruk van de inclusiviteit. De initiatiefnemers van IAU100 hebben zich nadrukkelijk gericht op diversiteit en op landen waar wetenschappelijke kennis mensen moeilijker bereikt. Het initiatief is opgezet door teammanager Pedro Russo en teamleden Jorge Rivero González, Bethany Downer, Lina Canas en Marieke Baan. Het aan de prijs verbonden geldbedrag van € 10.000 is bedoeld voor wetenschapscommunicatie en zal worden gebruikt voor een nieuw outreachproject in het kader van de Internationale Astronomische Unie. Bron:

IAU100: https://www.astronomie.nl/nieuws/internationaal-sterrenkundig-outreachproject-iau100-wint-nwo-communication-award-2567
Altair en Sera Markoff: https://www.astronomie.nl/nieuws/sera-markoff-ontvangt-diversity-initiative-award-voor-scholenproject-in-amsterdam-2568

Share

Comments

  1. Diversiteitsprijs?? Ieuw.. gaan mij nekharen overeind staan, opgedrongen politieke correctheid. Ik dacht dat afkomst er niet toe doet, dus waarom is er dan een diversiteitsprijs die gebaseerd is op iets als afkomst? Het gaat er toch om dat je mensen enthousiasteer en het zou niet uit moeten maken welke afkomst die hebben.
    Doet verder niets af aan het project… maar toch, diversiteit moet je niet afdwingen of als eis stellen, richt je gewoon op mensen en kijk niet naar afkomst.

  2. Het gaat haar om het verschil tussen de mensen op de universiteit en in haar klassen en de mensen uit de buurt eromheen. De mensen uit de buurt zijn veel diverser. Zij denkt dat het verschil komt doordat deze minder kansen krijgen en wil daar wat aan doen. Goed project inderdaad.
    En de prijs is de waardering en stimulering voor haar inzet in deze. Afkomst is relevant wanneer je als kind minder kansen krijgt, waar dat dan ook door komt.

Speak Your Mind

*