20 maart 2018

Ook sterren hebben zo hun kannibalen


Er zijn af en toe sterren die de onhebbelijke gewoonte hebben een collega-ster of nabije planeet aan te trekken en op te peuzelen. Regelrecht stellair kannibalisme dus. E

Laat wat van je horen

*