24 februari 2018

Zonne-corona verhit door magnetische golven

Coronale lussen

Zonnefysici van de Columbia University in New York beweren een oplossing gevonden te hebben van het decennia oude probleem van de hete corona. De corona van de zon – de ijle ‘dampkring’ – heeft een temperatuur van ruim

Laat wat van je horen

*