28 februari 2024

Bijzondere astrofoto’s deel 5

De monolith van A Space Odyssey

Credit: Stanley Kubrick

Op 19 maart j.l. overleed de science fictionschrijver Arthur C. Clarke. Zijn bekendste boek is waarschijnlijk 2001: A Space Odyssey, gebaseerd op het filmscenario dat hij samen met Stanley Kubrick schreef voor diens gelijknamige film, dat op zijn beurt weer was gebaseerd op Clarkes korte verhaal The Sentinel. De film start met de monoliet, het rechthoekige stuk steen dat door onze verre voorouders wordt gevonden, welk moment de start van de beschaving (én alle daarbij behorende ellende zoals geweld) zou inluiden. In het vervolg op A Space Odyssey, genaamd 2010, spelen die monolieten ook een grote rol: ze vallen massaal op Jupiter en zorgen ervoor dat de massa van deze reuzenplaneet de kritische grens overschrijdt om over te gaan tot kernfusie. Jupiter wordt daardoor de tweede ster in het zonnestelsel! 😯

Share

Speak Your Mind

*