14 juli 2024

Lezing: planetaire exploratie

Schets van de landingsmodule van de ExoMars

Credit: ESA

7 november 2008 houdt R.P.Groot een lezing bij sterrenkundevereniging Christiaan Huygens genaamd Planetaire Exploratie, Europa op weg naar de Maan, Mars en verder. Even een tipje van de sluier van wat Groot, werkzaam bij het SRON, daar gaat vertellen: De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een langetermijnstrategie voor planetaire exploratie uitgezet en vele voorbereidende technologische en wetenschappelijke missiestudies uitgevoerd. Dit heeft geleid tot twee nieuwe ESA-programma’s (ExoMars en Aurora Core), die tijdens de ESA ministersconferentie in Berlijn (december 2005) zijn goedgekeurd en waarin Nederland participeert. ExoMars, de eerste missie in het Aurora-programma, is gericht op het beter karakteriseren van de planeet Mars. Met behulp van een geminiaturiseerd analytisch laboratorium (Pasteur) op een rover zal ExoMars zoeken naar zogenaamde biomarkers: complexe organische moleculen die duiden op sporen van uitgestorven leven. Daarnaast zal het Pasteur-laboratorium ook geochemisch en mineralogisch onderzoek op Mars uitvoeren. Ook omvat ExoMars een zogenaamd Geophysical Environment Package (GEP) om de opbouw en activiteit van de ondergrond van Mars te bestuderen. ExoMars heeft ook een belangrijke technologiedemonstratie-doelstelling, die moet bijdragen aan bemande vluchten naar Mars in de verre toekomst (bijv. het demonstreren van “soft landing” en mobiliteit op een planeetoppervlak). ExoMars zal in 2013 worden gelanceerd. Binnen het Aurora Core-programma worden o.a. toekomstige missies voorbereid, zoals Mars Sample Return (MSR), een missie die gericht is op het terugbrengen van Mars-monsters naar de Aarde. Het uiteindelijke doel van het Aurora programma is een bemande vlucht naar Mars. Hiervoor dienen echter nog vele technologische (en politieke) uitdagingen overwonnen worden. Hierop zal tijdens de lezing nader worden ingegaan. Pfff, da’s geen tipje meer, da’s een complete tip! 😉 Meer info over de lezing is hier te vinden.

Share

Speak Your Mind

*