15 juli 2024

Rapport Columbia-ramp geeft aanbevelingen

Columbiaramp in 2003

Credit: CNN

Vandaag verscheen een precies 400 pagina’s tellend rapport over de ramp met de Space Shuttle Columbia, die op 1 februari 2003 verongelukte tijdens de afdaling door de dampkring. Het enige echte nieuws wat uit het rapport naar voren is gekomen is dat de bemanning bínnen een minuut om het leven kwam. Tussen het moment dat de Columbia onbestuurbaar werd en het wegvallen van de cabinedruk zat ongeveer 40 seconden. Dat laatste zorgde ervoor dat binnen enkele seconden de zeven astronauten buiten bewustzijn raakten. Korte tijd later stierven de astronauten door zuurstofgebrek én de krachten die op hun lichamen inwerkten als gevolg van het uiteenvallen van de Columbia. Het Columbia Crew Survival Investigation Report is voor de liefhebbers van rampendetails hier te downloaden (16,2 Mb). Je kunt in de tijdslijn (blz. 30-77) héél gedetailleerd lezen wat er allemaal gebeurde tijdens de afdaling, tot op de seconde nauwkeurig. Er worden door de opstellers van het rapport dertig aanbevelingen gedaan om te trachten dergelijke rampen te voorkomen. Die zijn met name bedoeld voor de Orion, de capsule die vanaf 2015 de huidige Space Shuttles gaat vervangen. Aanbevelingen zijn onder andere om de astronauten beter te instrueren in de diverse rampscenario’s, de astronautenpakken te verbeteren, de capsule technisch te versterken, beveiliging zoals het parachutesysteem automatisch te laten verlopen en niet handmatig. Doet mij allemaal denken aan de ramp in dat café in Volendam een paar jaar geleden. Ook dat leidde tot strengere wetgeving op het terrein van brandveiligheid. Nuttig uiteraard, maar het maakte alles ook gelijk eens stuk duurder. En ik weet niet of de Orion/Ares-combinatie zo’n dure prijsverhoging kan gebruiken. Bron: SpaceflightNow.

Share

Speak Your Mind

*