23 april 2024

Dinosaurussen niet uitgeroeid door planetoïde

Credit: NASA

In 1978 werden op het noordelijke gedeelte van het Mexicaanse schiereiland Yucatan de restanten van de Chicxulub krater gevonden, 180 km in doorsnede. Sinds die tijd is de theorie gangbaar dat de inslag van een planetoïde 65 miljoen jaar geleden er voor gezorgd zou hebben dat de dinosaurussen van de aardbodem verdwenen, tesamen met 65% van de diersoorten. Eh… twee keer 65, da’s toeval hoor. Op die ouderdom was men gekomen doordat in de zogenaamde K-T overgang, die de geologische grens van de tijdperken Krijt en Tertiair markeert, wereldwijd iridium werd gevonden met daarin geschokte kwartskorrels en kleine ronde klasten van verweerd glas. Probleem met de planetoïde-uitroeiingstheorie is echter dat die Chicxulub krater wel eens ouder zou kunnen zijn dan het iridium in de K-T overgang. Onderzoek van Gerta Keller (Princeton Universiteit in New Jersey) en Thierry Adatte (Universiteit van Lausanne, Zwitserland) laat zien dat de krater wel 300.000 jaar ouder is dan de iridiumlaag. In Mexicaanse gesteentelagen kwamen Keller en Adatte eerst lagen tegen die verband hielden met de inslag van de Chicxulub planetoïde, die ongeveer 10 km in diameter moet zijn geweest, en daarboven zat de K-T laag. Verder bleek uit onderzoek van restanten van diersoorten in de sedimentlagen dat de inslag van de Chicxulub planetoïde helemaal niet zo’n grote uitroeiing van diersoorten tot gevolg had. Tussen de ‘Chicxulub-laag’, om het zo maar even te noemen, en de K-T laag kwam men op één plek in Mexico wel 52 van die restanten tegen. Kortom, de inslagtheorie kan vermoedelijk in de spreekwoordelijke prullebak. Grote vraag is natuurlijk wat dan wel de uitroeiing van de dinosaurussen veroorzaakte. Keller denkt dat daar de enorme vulkanische uitbarsting van de Dekkan Traps in India verantwoordelijk voor was, hetgeen leidde tot een dodelijk broeikaseffect. Bron: National Science Foundation.

Share

Comments

  1. Altijd weer iets interessants op je website! 🙂

  2. Altijd weer iets interessants op je website! 🙂

    • Ja, ik zou ook wel eens een dag willen meemaken dat er gewoon geen nieuws is. Maar ja, ze blijven maar dingen ontdekken, die wetenschappers. 😉 Hanny, heb je ook meivakantie? Twee weken zeker?

    • Ja, ik zou ook wel eens een dag willen meemaken dat er gewoon geen nieuws is. Maar ja, ze blijven maar dingen ontdekken, die wetenschappers. 😉 Hanny, heb je ook meivakantie? Twee weken zeker?

  3. Yeees! 😀

  4. Yeees! 😀

Speak Your Mind

*