17 juni 2024

LOFAR in de Gouden Piramide

LOFAR in de Gouden Piramide

Credit: LOFAR/ASTRON.

De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs – € 50.000 voor de winnaar- voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Tot de vijf genomineerden voor de Gouden Piramide 2009 behoort onder andere Astron, het Nederlands instituut voor radiosterrenkunde, met het ‘landschapsplan LOFAR’ bij Exloo. Huh, landschapsplan? LOFAR is toch gewoon een radiotelescoop in een stuk akkerland? Tsja, als je zo bij het centrum van LOFAR rondkijkt – zoals ik een paar weken geleden deed – krijg je inderdaad die indruk. Maar bij nader inzien betreft het wel degelijk een doordachte aanpassing van het natuurlandschap: op de kale akkerbouwgrond van 400 ha is daar een omvangrijke radioscoop gesitueerd van een nieuwe generatie. Nadat de grond op de flank van de Hondsrug van de ruim veertig boeren was verworven werd niet volstaan met het installeren van de high tech installaties maar werd voor het gebied een natuur- en inrichtingsplan gemaakt dat voorzag in de aanleg van terpen, een kwelmoeras, slenken, het herstel van de natuurlijke loop van de beek en een veelsoortig grasland. Zo ontstond niet alleen de voorziening voor geavanceerd wetenschappelijk onderzoek maar ook een geheel nieuw natuurgebied. De opdrachtgever realiseerde dit grote project met tal van betrokken instanties in relatief korte tijd. Komende zaterdag zal bij de AVRO (Nederland 2) van 17.00 tot 17.30 uur aandacht worden besteed aan LOFAR in het programma de Gouden Piramide. Vreemdgenoeg levert die laatste website de kandidaten op van 2008, dus de AVRO mag die site wel eens bijwerken. 🙂 Bron: Gouden Piramide + LOFAR op Twitter.

Share

Speak Your Mind

*