25 mei 2024

Californische Sutter’s Mill meteoriet blijkt heel zeldzaam te zijn

Fragmenten van de Sutter's Mill meteoriet

Fragmenten van de Sutter’s Mill meteoriet. Credit: Peter Jenniskens (SETI Institute) and Eric James (NASA Ames)

Op 22 april om 07.51 uur plaatselijke tijd verscheen boven Californië een heel heldere en snel bewegende vuurbol, die door velen is waargenomen en beleefd, d.w.z. dat mensen hem zagen en zelfs hoorden en voelden. Die 22 april was precies het maximum van de meteorenzwerm van de Lyriden. Van de vuurbol kon men later fragmenten terugvinden in de buurt van het plaatsje Sutter’s Mill, de plek waar halverwege de negentiende eeuw de beroemde Goldrush plaatsvond, toen daar goud werd ontdekt. Er werden bij elkaar zo’n 75 fragmenten teruggevonden van wat men de Sutter’s Mill meteoriet is gaan noemen. Bij elkaar wegen die fragmenten bijna twee kg en het grootste fragment (SM53) weegt 205 gram. Een groep wetenschappers van de Universiteit van Californië in Davis onder leiding van de geoloog Qing-zhu Yin heeft de fragmenten onderzocht en nu blijkt dat het gaat om een heel zeldzame ‘carbonaceous chondrite‘, een chondrietsoort die bestaat uit materiaal dat resteert uit de tijd dat het zonnestelsel werd gevormd, zo’n 4,5 miljard jaar geleden.

Professor Qing-zhu Yin met een fragment van de Sutter's Mill meteoriet

Professor Qing-zhu Yin met een fragment van de Sutter’s Mill meteoriet. Credit: Gregory Urquiaga/UC Davis.

Men denkt dat de meteoroïde – zo heet de meteoriet als ‘ie nog in de ruimte is – zo’n 50.000 jaar geleden moet zijn losgeraakt van een planetoïde of een komeet behorende tot de ‘Jupiter-familie’.  Het brokstuk moet toen bijna 50.000 kg (!) hebben gewogen en de grootte van een klein bestelbusje hebben gehad. Sindsdien had ‘ie een ingewikkelde baan in het zonnestelsel, die ‘m voerde vanuit z’n oorspronkelijke baan bij Jupiter richting de binnenste regionen van het zonnestelsel, eerst langs Mercurius en Venus en tenslotte richting aarde. Toen de meteoroïde op 22 april de dampkring van de aarde binnendrong en het gevaarte een snelheid van zo’n 100.000 km per uur had is het grootste gedeelte verbrand. Zou de meteoroïde groter zijn geweest dan zou veel meer op aarde zijn gestort en zou het een gevaar hebben kunnen vormen. Door onderzoek aan de meteoriet hoopt Qing-zhu Yin meer te weten te komen over het ontstaan van het zonnestelsel. Het zou kunnen dat de planetoïde waar de NASA een bemande ruimtevaartmissie naar toe wil sturen tot dezelfde primitieve familie behoort als waar de Sutter’s Mill meteoriet toe behoort. De Mill meteoriet heeft in die zin een soort van wetenschappelijke Goldrush veroorzaakt. Vandaag verschijnt in het vakblad Science een artikel over het onderzoek aan de bijzondere meteoriet. Bron: Science Daily + Wikipedia.

Share

Speak Your Mind

*