28 september 2023

Heeft het Higgs boson de knal van de oerknal veroorzaakt?

kaku

Credit: CBS

Afgelopen week was er nogal wat beroering in de blogosfeer over een interview dat onlangs werd gegeven door de natuurkundige Michio Kaku voor de Amerikaanse nieuwszender CBS. Kaku gaf dat interview naar aanleiding van de bevestiging die onlangs op de Moriond conferentie werd gegeven dat de ATLAS- en CMS-detectoren nu met zekerheid een Higgs boson hebben ontdekt. Kaku is een welbespraakt popularisator van de natuurkunde en z’n woorden in de media worden door vele bloggers op een weegschaal gewogen. Zo zou hij in dat interview – hieronder te zien – onder andere verklaren dat de oerknal, waarmee 13,82 miljard jaar geleden het heelal ontstond, ontstaan is door de Higgs  bosonen. De knal van de oerknal zou door het Higgs boson komen (‘it put the Bang in the Big Bang’). Een stelling die door talloze bloggers/natuurkundigen, zoals Sean Carroll en Mat Strassler naar de mestvaalt der ideeën is verbannen. Anderen daarentegen, zoals Lubos Motl en Philip Gibbs, zeggen dat Kaku wel degelijk gelijk zou kunnen hebben of gelijk heeft. Afijn, kijk eerst maar even naar het interview en leg ook z’n woorden eens op een (kosmisch) weegschaaltje:

OK, wie heeft er nu gelijk, Kaku et al of Carroll/Strassler et al? Tsja, ik beschouw mij als louter geïnteresseerde in de natuurkunde niet bevoegd om á la een kosmische Rijdende Rechter een oordeel te vellen over dit geschil. Maar afgaande op de informatie die Gibbs over de controverse geeft denk ik dat er deels sprake is van semantiek en dat Kaku’s woorden verkeerd worden geïnterpreteerd. Kaku zegt nergens dát het Higgs boson de oerknal heeft veroorzaakt of de knal van de oerknal. Wat hij wel zegt is dat het ‘zou kunnen’ en dat het Higgs boson als zijnde een scalar deeltje [1]Het Higgs veld is een scalair veld en het Higgs boson is het quantum van het Higgs veld. en daarmee familie van het zogenaamde inflaton de inflatie zou kunnen hebben veroorzaakt. Die inflatie is een kortstondige periode geweest, die vlak na de oerknal begon, waarbij het heelal exponentieel in omvang toenam. Volgens de originele bedenker van de inflatietheorie – Alan Guth in 1982 – zou die inflatie gevoed worden door het scalaire inflaton. Het Higgs boson is nu ontdekt en het is daarmee het eerste scalar deeltje dat ontdekt is. Dat kunnen we van het inflaton nog niet zeggen. Het Higgs boson kwam kort na de oerknal voor en daarmee zou het – zoals Kaku stelt – inderdaad kunnen zijn dát het Higgs boson de inflatie veroorzaakte en daarmee de knal van de oerknal. Maar dat is even mijn bescheiden mening, ja!?

Share

Voetnoten

Voetnoten
1 Het Higgs veld is een scalair veld en het Higgs boson is het quantum van het Higgs veld.

Comments

  1. Avatar foto Olaf van Kooten zegt

    Maar wat is het verschil tussen een scalair veld en bv. een elektromagnetisch- of gravitatieveld?

    • Zo’n scalar of scalair veld heeft maar één waarde, bijvoorbeeld energie. De quantum deeltjes van scalar velden moeten spin 0 deeltjes zijn, dus bosonen. Omdat van de Higgs bosonen lang de spin niet kon worden vastgesteld (het kon ook 2 zijn) duurde de bevestiging zo lang. De electromagnetische en gravitatievelden zijn vector velden, die een bepaalde waarde op een bepaalde plek in de ruimte kunnen hebben.

  2. Dat zou wat zijn! Een “net” gevonden deeltje meteen meenemen in een theorie over de oerknal. Ik vind het gewaagd! Maar het zou best kunnen ja!

  3. Acceptance of Higgs Boson as a fact, poses a new challenge to PICO-PHYSICIST. To explain the euphoria created out of statically analysis of experimental results. Though invariance principle explains the relationship of seed observation (leading to postulating Higgs Boson) and verifying observation (statistical analysis of CERN experimental result) sits at the core of such explanation, but Higgs Boson as carrier of INERTIA is still a mystery to a PicoPhysicist. Since to him, Inertia in a sense is latency to change of space in interaction with inertial object.

    Acceptatie van Higgs Boson als een feit, vormt een nieuwe uitdaging voor PICO-natuurkundige. Om de euforie gecreëerd uit statisch analyse van de meetresultaten uit te leggen. Hoewel invariantie principe verklaart de relatie van zaad observatie (wat leidt tot postuleren Higgs Boson) en verifiëren van observatie (statistische analyse van CERN experimenteel resultaat) zit in de kern van een dergelijke verklaring, maar Higgs Boson als drager van INERTIA is nog steeds een mysterie voor een PicoPhysicist. Sinds hem, inertie in zekere zin is latentie om de ruimte te veranderen in interactie met inertie object.

  4. Deze man komt me bekend voor volgens mij heb ik hem gezien bij discovery channel of national geographic hij is zeer slim en weet ook veel interressante dingen over de tijd te vertellen daar heb ik toen en aflevering van gezien zeer interressant

Speak Your Mind

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: