23 februari 2024

Bolvormige sterrenhopen draaien tóch

De bolhoop 47 Tucanae. Credit: ESO.

Recente waarnemingen van bolhopen wijzen erop dat de kernen van deze compacte, bolvormige verzamelingen van sterren roteren. Dat is verrassend, omdat verwacht werd dat de centrale rotatie van deze oude sterrenhopen inmiddels tot stilstand zou zijn gekomen.Bovendien hebben Duitse en Amerikaanse astronomen nu ontdekt dat de stand van de rotatie-as in overeenstemming is met de geringe afplatting die sommige van deze objecten vertonen. Dat wijst erop dat deze afplatting door draaiing wordt veroorzaakt.Bolhopen zijn oude formaties van sterren die om bijna alle sterrenstelsels draaien, inclusief onze Melkweg. Ze bestaat uit maximaal een miljoen sterren die door de zwaartekracht bijeen worden gehouden. Computersimulaties lieten zien dat bolvormige sterrenhopen al relatief kort na hun ontstaan geen collectieve rotatie zouden mogen vertonen. Maar dat blijkt nu toch het geval te zijn.De astronomen hebben tussen augustus 2012 en augustus 2013 in elf bolhopen de snelheden van honderden sterren gemeten. En de sterrenhopen laten stuk voor stuk tekenen van rotatie zien. Dat roept natuurlijk de vraag op waarom de theoretische modellen ernaast zaten.Een mogelijke verklaring is dat de elf bolhopen die nu zijn waargenomen nog geen zogeheten ‘kerncollaps’ hebben ondergaan. Dat proces zorgt ervoor dat zich in het hart van de bolhoop steeds meer zware sterren ophopen. Het is denkbaar dat dit nu net het proces is dat het rotatiepatroon van de sterrenhoop uitwist. Toekomstige waarnemingen van andere bolhopen kunnen daar uitsluitsel over geven. Bron: Astronomie.nl.

Share

Speak Your Mind

*