23 juni 2024

Worden zeldzame ster-explosies veroorzaakt door botsende sterren?

V838 Monocerotis met de lichtecho van de luminous red nova die in 2002 “afging”. Credit: NASA and The Hubble Heritage Team (AURA/STScI)

We blijven in nova-land met de ontdekking dat een zeldzaam type nova wellicht veroorzaakt wordt door de botsing tussen twee sterren. Astronomen hebben in januari van dit jaar namelijk een nova waargenomen in het Andromeda-stelsel. Na een grondige analyse bleek het niet te gaan om een normale nova, maar om een zogenaamde “luminous red nova“. Een mooi voorbeeld van zo’n nova vond plaats in 2002, toen een voorheen onbekende ster in de Melkweg plotseling gigantisch in helderheid toenam, terwijl veel materiaal werd weggeblazen. Deze ster staat nu bekend als V838 Monocerotis. Astronomen dachten met een nova van doen te hebben, maar later bleek helemaal geen witte dwerg in de buurt te staan. Waar is de explosie dan door veroorzaakt? Dat bleef een raadsel, hoewel meerdere theorieën voorgesteld werden. Nu heeft men dus een vergelijkbare explosie waargenomen in het stersysteem M31LRN 2015 en een spectrale analyse heeft uitgewezen dat de explosie vermoedelijk is veroorzaakt doordat een relatief kleine ster in botsing kwam met een rode reuzenster. Wellicht is een dergelijke stellaire verkeersbotsing de oorzaak van alle luminous red novae, inclusief die bij V838 Monocerotis, maar dat moet nog bevestigd worden. Bron: Royal Astronomical Society

Share

Speak Your Mind

*