24 juli 2024

Hubble brengt de toekomst van de Melkweg in beeld

Credit: ESA/Hubble & NASA, Acknowledgement: Judy Schmidt (Geckzilla)

In tegenstelling tot spiraalstelsels, met hun platte vorm en wervelende armen, zijn elliptische stelsels structuurloze blobs zonder veel structuur. Maar natuurlijk zijn er uitzonderingen, zoals NGC 3610 – een elliptisch sterrenstelsel met een duidelijke schijf-achtige structuur in het centrum. Volgens astronomen is dit een restant van z’n verleden. Volgens de gangbare theorie ontstaat een elliptische sterrenstelsel namelijk vanuit het samensmelten van één of meer schijfstelsels. Het feit dat NGC 3610 nog iets van een schijfstructuur heeft, betekent dat dit stelsel recent moet zijn ontstaan – “slechts” twee miljard jaar geleden. Vandaar dat NGC 3610 belangrijk is voor ons begrip van de evolutie van elliptische stelsels. Overigens zullen de Melkweg en onze naaste buur Andromeda over vier miljard jaar met elkaar in botsing komen, waarna een stelsel vergelijkbaar met NGC 3610 het resultaat zal zijn. Bron: Hubble.

Share

Speak Your Mind

*