15 april 2024

De expansie van het heelal verloopt heel isotroop

Credit: ESA and the Planck Collaboration

Eén van de grondbeginselen van de theorie van de oerknal volgens het gangbare ?CDM model is het zogeheten kosmologisch principe, dat zegt dat het heelal op grote schaal er in alle richtingen hetzelfde uitziet (isotroop) en dat het op iedere plaats dezelfde eigenschappen bezit (homogeen). Isotroop betekent dat het heelal er voor een waarnemer in elke richting hetzelfde uitziet en dat het naar alle kanten toe even snel expandeert. De isotropie van het heelal is te zien in de kosmische microgolf-achtergrondstraling (Engels: CMB, cosmic microwave background), die in alle richtingen dezelfde temperatuur oplevert met slechts zeer minieme afwijkingen. Onlangs is door een team van sterrenkundigen de isotropie van het heelal onderzocht en de uitkomst van het onderzoek is geland in het vakartikel How isotropic is the Universe?, dat op 7 september j.l. gepubliceerd werd in de Physical Review Letters. Voor het onderzoek maakte men gebruik van de gegevens aan de CMB, die tussen 2009 en 2013 zijn verzameld met de Europese Planck satelliet. Daarbij keek men vooral naar de minieme temperatuurverschillen (op de kaart hierboven aangegeven met de rode, de warmere, en de blauwe, de koudere gebieden, de verschillen bedragen enkele honderdduizendsten van een graad) en de polarisatie in de CMB. Uitkomst van het onderzoek is dat het heelal echt isotroop is, dat de kans dat het heelal niet isotroop slechts 1 op 121.000 is. Dat betekent dus dat de zogeheten anomalieën in de CMB, zoals de As van het Kwaad, statistische ruis moeten zijn. Bron: Francis Naukas + Universe Today.

Share

Speak Your Mind

*