23 februari 2024

Utrechtse onderzoekers tonen verband La Niña en methaanuitstoot

Credit: SRON

Modellen om klimaatverandering accuraat te voorspellen komen steeds een stapje verder. Zo heeft het combineren van gegevens uit satellieten in een nieuwe studie van onderzoekers van SRON (Netherlands Institute for Space Research) en het IMAU (Institute for Marine and Atmospheric Research) uit Utrecht de invloed van La Niña op de toename van methaan in de atmosfeer bevestigd. Dit levert belangrijke nieuwe informatie op voor klimaatmodellen.

Methaan (CH4) is – op CO2 na – het belangrijkste broeikasgas dat mede door menselijk handelen in de atmosfeer komt. Het gas zorgt voor 40% van het totale broeikaseffect door menselijk handelen. Sinds de industriële revolutie groeide de hoeveelheid methaan in de atmosfeer gestaag. Maar de snelheid van deze methaantoename en ook de jaarlijkse schommelingen daarin, waren een vraagteken voor wetenschappers. Het gebrek aan dit soort kennis beperkt de nauwkeurigheid van de modellen die gebruikt worden voor het schatten van de toekomstige klimaatverandering.

De jaarlijkse variaties in de methaantoename hebben te maken met grootschalige klimaatfactoren zoals de sterke El Niño’s van 1998 en 2015. Tijdens El Niño warmen normaal koele zeestromen op waardoor de stroomrichting in de atmosfeer verandert. Bij La Niña koelen warme stromen juist af, waardoor stroomrichtingen in omgekeerde richting veranderen. Deze jaarlijkse verandering in oppervlaktetemperatuur van oceaanwater, de zogenoemde El Niño Southern Oscillation (ENSO), zorgt voor extreme droogten en overstromingen in tropisch gebied.

Van moerassen, de grootste bronnen van natuurlijk methaan, wordt verondersteld dat ze erg gevoelig zijn voor veranderingen in tropische neerslag. Maar methaanuitstoot vanuit tropische moerassen is lastig te meten, aangezien moerassen moeilijk toegankelijk zijn en verspreid liggen over afgelegen gebieden. Daarom proberen wetenschappers van SRON de methaanemissies van deze ecosystemen met satellieten te bepalen.

SRON-wetenschappers probeerden de invloed van La Niña op methaan beter te begrijpen, aan de hand van de sterke La Niña van 2011. Zij gebruikten spectra van door de aarde gereflecteerd zonlicht die de Japanse satelliet GOSAT heeft gemeten. Met hulp van een retrieval algoritme, een complexe computerbewerking, werden deze metingen vertaald in methaanhoeveelheden in de atmosfeer. Deze hoeveelheden werden vervolgens met gebruik van zogenaamde inverse modeling berekeningen omgezet in getallen voor methaanuitstoot bij het aardoppervlak.

De SRON-onderzoekers concludeerden dat de methaan-uitstoot vanuit tropisch moerasgebied tijdens deze La Nin?a minstens 5% hoger lag dan het lange termijngemiddelde. Een gelijktijdige toename van het totale moerasgebied in de tropen, geschat met gebruik van andere satellieten, bevestigt de conclusie dat de groei van methaanemissie werd veroorzaakt door de ongebruikelijk grote hoeveelheid tropische neerslag tijdens de La Nin?a van 2011.

Bron: SRON

Share

Comments

  1. welke invloed heeft methaan op de mens?
    heeft botontkalking daar iets mee te maken?

Speak Your Mind

*