18 mei 2024

Vijf actuele surveys geven meest accurate waarde van de Hubble constante tot nu toe

Credit NASA, Goddard Space Flight Center

Gebruikmakend van de gegevens van maar liefst vijf actuele ‘surveys’, die gedaan zijn aan het heelal, is een grote groep sterrenkundigen erin geslaagd om de meest accurate waarde tot nu toe vast te stellen van de Hubble constante en daarmee van de snelheid waarmee het heelal uitdijt. De laatste survey die verscheen is die van de Dark Energy Survey (DES), waarvan augustus dit jaar de resultaten van het eerste jaar van onderzoek (Y1) verschenen. De resultaten van DES werden door de sterrenkundigen gecombineerd met twee andere onderzoeken, te weten BAO (Baryon Acoustic Oscillations) en BBN (Big Bang Nucleosynthesis) en dat resulteerde in een waarde van de Hubble constante van H0 = 67.3 ± 1.1 km / s / Mpc, dat wil zeggen dat volgens deze waarde een sterrenstelsel dat één megaparsec (3,2 miljoen lichtjaar) van ons vandaan staat met een snelheid van 67,3 km/s van ons vandaan vliegt, op 2 Mpc afstand 2×67,3, enzovoorts. De vier andere surveys die ze bekeken hebben zijn Planck 2015, SPTpol 2017, SH0ES 2016 (da’s van de  Hubble ruimtetelescoop) en H0LiCOW 2017 en de waarden van H0 die deze hebben gevonden zie je in de tabel hieronder (geplukt uit dit onderzoeksartikel van de groep):

Als alle gegevens van de vijf surveys worden gecombineerd komt er een waarde uit van H0=69,0 ± 0,5 km/s/Mpc. Dat kan gezien worden als de meest accurate waarde van de Hubble constante op dit moment. Eén zeer recente meting van de Hubble constante zit hier niet in verwerkt. Op 17 augustus j.l. werd door een bataljon aan instrumenten op aarde en in de ruimte een botsing en samensmelting waargenomen van twee neutronensterren in een sterrenstelsel op 130 miljoen lichtjaar afstand. Daarvan heeft men zwaartekrachtgolven, neutrino’s en elektromagnetische straling waargenomen en die ‘multi-messenger’ waarneming aan ‘kilonova GW170817’, zoals ‘ie wordt genoemd, blijkt ook zeer bruikbaar om als ‘Standaard Sirene’ afstanden in het heelal te schatten en daarmee de Hubble constante te kunnen bepalen. Op basis van de waarnemingen aan GW170817 heeft men berekend van H0=70 (+12, -8) km/s/Mpc. Die foutmarge is nog behoorlijk groot, maar met nieuwe waarnemingen aan volgende kilonovae wil men dat terugbrengen. Die H0=70 ligt goed in lijn met de H0=69,0 van de vijf survey’s, dus we mogen er van uit gaan dat de Hubble constante ergens in die buurt ligt. Bron: Francis Naukas.

Share

Speak Your Mind

*