24 juli 2024

Aanwijzingen gevonden dat Venus nog steeds vulkanisch actief is

Radarbeelden van de vulkaan Idunn Mons in de Imer Regio van Venus. De kleuren geven de temperatuur aan, verkregen met de Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer (VIRTIS) van Venus Express spacecraft. Credit: NASA/ESA.

Een team van wetenschappers van de Universities Space Research Association (USRA) heeft aanwijzingen gevonden dat er op Venus vandaag de dag nog steeds actief vulkanisme is. Actieve vulkanen of lavastromen zijn niet gedetecteerd, maar het is op een andere (indirecte) wijze aangetoond. Al tientallen jaren wordt vermoed dat er actieve vulkanen op Venus zijn, eerst door het onderzoek met de Amerikaanse Magellaan ruimteverkenner begin jaren negentig, later met de Europese Venus Express in het eerste decennium van deze eeuw – beiden deden dat op basis van infraroodwaarnemingen aan de nachtzijde van Venus. Dr. Filiberto en zijn collega’s van USRA hebben in het laboratorium de dichte en hete atmosfeer van Venus nagebootst en zij zagen dat het olivijn mineraal, dat oorspronkelijk in basalt voorkomt en dat ontstaat door vulkanisme, door inwerking van de atmosfeer in snelle tijd een laagje om zich heen krijgt van magnetiet en hematiet, dat zijn twee ijzerhoudende oxidemineralen. Olivijn is dan vanuit de ruimte niet meer als zodanig te herkennen. Maar uit de gegevens van de Venus Express blijkt dat er nog steeds olivijn op het oppervlak verschijnt, dat maar enkele jaren oud is en daaruit trekt men de conclusie dat er nog steeds actief vulkanisme op Venus is. Daarmee ondersteunt men eerdere waarnemingen van pieken van zwaveldioxide in de atmosfeer van Venus, die gemeten zijn door de Pioneer Venus Orbiter en de Venus Express en die ook wijzen op recent vulkanisme. In Science verscheen er gisteren dit vakartikel over. Bron: USRA.

Share

Speak Your Mind

*