23 juli 2024

Zweden zet streep door eerste testvlucht voor het SCoPEx-experiment

Zweden heeft recent een streep gezet door SCoPEx, het solar geo-engineering experiment waarbij een chemische substantie in de aardse atmosfeer zal worden geïnjecteerd met als ultiem doel de opwarming van de aarde verder tegen te gaan. Op 2 april j.l. bracht de Swedisch Space Corporation een verklaring uit waarin gesteld werd dat er over SCoPEx binnen de wetenschappelijke gemeenschap teveel verdeeldheid bestaat over het plan en de eerste fase, een testvlucht, niet door kan gaan.* Het plan SCoPEx, of ‘Stratospheric Controlled Perturbation Experiment’, is een experiment waarbij een chemische substantie in de aardse atmosfeer geïnjecteerd zal worden met als doel onder meer reductie van CO2 en andere broeikasgassen om globale opwarming tegen te gaan. De eerste fase bestaat uit het plaatsen van een ballon op 20 km hoogte voor het testen van instrumenten stond voor medio juni a.s. gepland vanaf Kiruna. De tweede fase betreft de injectie in de atmosfeer van stralings-reflecterende aërosolen (i.d. calciumcarbonaat) voor het meten van veranderingen in de chemie van de atmosfeer. Maar nu is er dus een streep gezet door dit even ambitieuze als controversiële plan. De verklaring van het SSC, is getiteld ‘No technical testflight for SCoPEx from Esrange’, en stelt: “The scientific community is divided regarding geoengineering, including any related technology tests such as the planned technical balloon test flight from Esrange this summer.” Men kwam tot deze conclusie na overleg met experts: “SSC has had dialogues this spring with both leading experts on geoengineering and with other stakeholders, as well as with the SCoPEx Advisory Board.”  Op basis van dit overleg gaat men dus niet over tot de testvlucht, gepland voor juni a.s. vanaf Esrange Space Center te Kiruna in het hoge noorden van Zweden. “As a result of these dialogues and in agreement with Harvard, SSC has decided not to conduct the technical test flight planned for this summer.”

                                     SCoPEx, schematische weergave Credits; Harvard.edu

Recent schreef ik over de zorg van enkele Zweedse milieugroeperingen m.b.t. SCoPEx. Dit kwam in de vorm van een brandbrief gericht aan de Zweedse minister van milieu Per Bolund, en aan de Swedish Space Corporation (SSC) die de SCoPEx-lancering en platformoperaties verzorgt.** De brief werd verstuurd in aanloop naar de reviewbeoordeling(en) van het experiment door een onafhankelijk adviescomité (Advisory Committee for Harvard Management) dat officieel op 15 februari j.l. oordeel had moeten geven over de implicaties van het experiment op de aarde en maatschappij. De betreffende groepen zijn milieuorganisaties als Hands off mother Earth, Greenpeace, en de Swedish Society for Nature Convervation. Miljardair Bill Gates heeft miljoenen in solar geo-engineering gestoken, waarvan tenminste 4,6 miljoen USD gaat naar de onderzoeksgroep voor SCoPEx van David Keith aan Harvard.  Keith ziet het als een tegenslag maar heeft hoop. In een interview met Reuters stelt hij een mogelijke verhuizing van het project naar de VS voor. De Amerikaanse National Academies of Sciences, Engineering and Medicine publiceerde onlangs een rapport waarin werd opgeroepen om de komende vijf jaar 100 tot 200 miljoen USD te investeren in solar-geoengineering. Bronnen: ZeroHedge, SSC, AB, NAS

*https://sscspace.com/news-activities/no-technical-test-flight-for-scopex-from-esrange/
**https://www.saamicouncil.net/news-archive/open-letter-requesting-cancellation-of-plans-for-geoengineering

Share

Comments

  1. Steek het geld maar in het verminderen van broeikasgassen in plaats van weer nieuwe problemen voor de toekomst te creeeren

  2. Monique zegt

    Over streep gesproken, Bill en Melinda Gates zetten een streep door hun huwelijk na 27 jaar.

Speak Your Mind

*