22 juli 2024

Mogelijk was Mars drie miljard jaar geleden nat en koud

Artistieke impressie van de Kasei Valles – Mars met gletsjers die naar de oceaan in het noorden stromen. Credit: Image created using data from NASA / USGS / ESA / DLR / FU Berlin (G. Neukum).

Voor de geschiedenis van het klimaat op Mars bestaan verschillende scenario’s en die variëren van warm en nat tot droog en koud, elk scenario gebaseerd op allerlei aanwijzingen die gevonden zijn, zoals vroegere kustlijnen van een grote oceaan, aanwijzingen voor tsunami’s die zijn opgetreden tot bewijzen voor rivieren, beddingen en meren. Een team van Zweedse, Franse en Amerikaanse onderzoekers is nu op basis van computersimulaties op een nieuw model gekomen, dat een soort van tussenweg bewandeld: het zou pakweg drie miljard jaar geleden wel eens nat én koud kunnen zijn geweest op Mars. Als je een oceaan inbeeldt op Mars denk je gelijk aan een warm klimaat, maar de onderzoekers (Frédéric Schmidt et al) denken dat een oceaan ook bij een koud klimaat mogelijk is. Tenminste, zolang er maar genoeg waterstof in de atmosfeer zit. Want bij voldoende waterstof (minstens 10% van het gas, bijvoorbeeld afkomstig van vulkanen of inslagen van meteorieten vanuit de ruimte) kan er door kooldioxide een broeikasgaseffect optreden en zou er een oceaan kunnen bestaan. Zelfs bij temperaturen dichtbij het vriespunt zou de oceaan kunnen bestaan, omdat het water in de oceaan door circulatie warm zou blijven en mits er regenbuien zouden vallen. Op het noordelijk halfrond van Mars komen grote bassins van laagland voor, dus de onderzoekers vermoeden dat dáár een oceaan kan hebben gelegen. Het zuidelijk halfrond daartentegen zou met ijs bedekt kunnen zijn geweest en dat zou dan via gletsjers in contact hebben gestaan met de noordelijke oceaan (zie de impressie bovenaan). Hier is het vakartikel over de oceaan op Mars lang geleden, verschenen in de  Proceedings of the National Academy of Sciences (2022). Bron: Phys.org.

Share

Speak Your Mind

*