17 april 2024

Webb en Keck hebben de wolken van Saturnus’ maan Titan gefotografeerd

Credit: NASA, ESA, CSA, A. Pagan (STScI).

Gebroederlijk samenwerkend hebben de Webb ruimtetelescoop en de Keck telescoop op Hawaï wolken in de atmosfeer van Titan gefotografeerd, de grootste maan van Saturnus. Titan is de enige maan in het zonnestelsel die een dichte atmosfeer heeft én een stelsel van rivieren, meren en zeeën, nee niet gevuld met water, maar met koolwaterstoffen, zoals methaan en ethaan. Op 4 november keek Webb’s Near-Infrared Camera (NIRCam) naar Titan, gevolgd door Keck, die dat vanaf de aarde op 6 en 7 november ook deed. Op de foto’s waren heldere vlekken te zien, die wolken waren in Titan’s atmosfeer. De waargenomen wolken bevestigen de eerder gedane voorspelling op grond van computermodellen over het klimaat van Titan, dat wolken zich gemakkelijk vormen in het midden van het noordelijk halfrond tijdens de late zomer wanneer het oppervlak wordt opgewarmd door de zon.

Credit: NASA, ESA, CSA, W. M. Keck Observatory; A. Pagan (STScI); Webb Titan GTO Team

Omdat de wolken op meerdere dagen gefotografeerd zijn is een beweging te zien, zoals zichtbaar is in de foto’s hierboven. Die beweging komt niet door ‘eigenbeweging’, maar door de draaiing van Titan ten opzichte van de aarde. Het inschakelen van Keck bij de waarnemingen was niet vantevoren gepland: pas toen op 6 november bleek dat Webb de wolken op Titan had gefotografeerd werd Keck inschakeld om vervolgopnames te maken en met succes. In mei en juni 2023 zijn vervolgopnames gepland van Titan met NIRCam en NIRSpec van Webb. Oók gaat Webb’s Mid-Infrared Instrument (MIRI) dan voor het eerst naar Titan kijken. Wordt vervolgd!

Credit: NASA/STScI/Keck Observatory/Judy Schmidt

Bron: Phys.org.

Share

Speak Your Mind

*