17 juli 2024

Nederlandse geochemicus ontvangt ERC Starting Grant voor onderzoek klimaatevolutie op Venus

Dr. Edgar Steenstra, Credits; TU Delft

De Nederlandse geochemicus Edgar Steenstra heeft recent een ERC Starting Grant van ruim 2,2 miljoen Euro ontvangen om onderzoek te doen naar de klimaatevolutie op Venus. Met het geld zal Steenstra een simulatiefaciliteit bij de faculteit Lucht & Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft op gaan zetten. Steenstra, die spreekt van een ‘levenslange droom die uitkomt’, werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Münster, Duitsland. Aldaar specialiseert hij zich in de geochemie van aardse en planetaire monsters onder omstandigheden van hoge druk en hoge temperatuur. Met zijn ERC Starting Grant gaat hij straks dus verder aan de slag bij de faculteit L & R  aan de TU Delft.

Simulatiefaculteit Lucht & Ruimtevaarttechniek TU Delft
“Deze ERC-subsidie biedt mij een unieke kans om een onderzoeksgroep op te bouwen die zich richt op planetaire processen bij hoge temperatuur, met een bijzondere focus op Venus, wat al mijn hele leven mijn droom is,” aldus Steenstra. Met het geld wordt een simulatiefaciliteit voor planeten bij hoge temperatuur en hoge druk ontwikkelt, gebruikt om de evolutie op Venus beter te begrijpen. En zo kan Steenstra onderzoeksvragen m.b.t. oppervlakteverwering, vulkanische ontgassing en vroege atmosferische ontwikkeling op Venus aanpakken. De toevoeging van deze faciliteit aan L & R van de TU Delft, zal ook mulltidisciplinair experimenteel onderzoek mogelijk maken naar processen bij hoge temperatuur op planeetoppervlakten, en tot nut zijn voor toekomstige planetaire exploratiemissies.

Klimaatevolutie op Venus
De nieuwe experimentele gegevens zullen verwerkt worden, aldus Steenstra, in numerieke modellen om de aard van de klimaatevolutie op Venus op lange termijn systematisch te evalueren, en een belangrijk kader gaan bieden waarmee toekomstige exploratieve metingen van Venus veel beter begrepen kunnen worden, zoals de timing en aard van recent vulkanisme op Venus. Het voorgestelde werk moet belangrijke inzichten gaan bieden in de overgang van een ‘normale’, bewoonbare atmosfeer naar een op hol geslagen broeikasatmosfeer, zoals die momenteel bestaat op Venus. Het project heet voluit; Volatile Element Cycles on Venus: Implications for the Evolution of Venus´ Greenhouse-Dominated Atmosphere (VenusVolAtmos) en de ERC SG bedraagt Euro 2,228,075 voor vijf jaar. Bron; TU Delft nieuws. NASA, ERC
Share

Speak Your Mind

*