Google’s logo van vandaag: water op de maan!

Google’s logo van vandaag is wel héél actueel: water op de maan! Blup blup blup…

Credit: Google

Heeft uiteraard te maken met de vondst van LCROSS van water in de vorm van ijs op de bodem van de maankrater Cabeus. Een overzicht van meer van die astro-doodles, zoals ze ook wel worden genoemd, vind je hierzo. Tip voor deze kwam van Ian O’Neill via Twitter.

Herrie in de tent over Fermi-gegevens

Een aanwijzing voor donkere materie? Credit: NASA/FERMI-LAT

Op basis van gegevens van de gammasatelliet Fermi van de NASA zijn enkele sterrenkundigen tot de conclusie gekomen dat ze wellicht in het centrum van de Melkweg annihilatie hebben waargenomen van donkere materie [1]De gegevens wijzen erop dat de deeltjes donkere materie een massa hebben tussen 25 en 30 GeV, zo’n 30 keer zwaarder dan een proton. Vermoedelijk de beste kandidaat daarvoor: het neutralino.. Klinkt natuurlijk als fantastisch nieuws, los van het feit dat al vele andere groepen dezelfde vondst hebben geclaimd, maar toch heeft het artikel over de mogelijke vondst van donkere materie aanleiding gegeven tot rumoer. De twee auteurs van het artikel, Lisa Goodenough (New York University) en Dan Hooper (Fermilab in Batavia), hebben namelijk gebruik gemaakt van data van Fermi. Hebben ze dat illegaal gedaan, gejat dus? Lees verder

References[+]

References
1 De gegevens wijzen erop dat de deeltjes donkere materie een massa hebben tussen 25 en 30 GeV, zo’n 30 keer zwaarder dan een proton. Vermoedelijk de beste kandidaat daarvoor: het neutralino.

Jupiter heeft 50 manen mét naam, 12 zonder

De banen van 72 Jupitermanen. Tel ze eventjes, ja? © SCOTT S. SHEPPARD, CARNEGIE INSTITUTION FOR SCIENCE

Met de recente doop van het maantje S/2003 J17 in Herse heeft Jupiter nu vijftig manen mét een naam. Daarnaast is er nog een dozijn manen die in 2003 is ontdekt en die het nog met saaie catalogusnamen zoals S/2003 J9 en S/2003 J12 moeten doen. Groot kunnen we Herse (‘dauw’) met z’n diameter van 2 km niet noemen, maar ach wat zou ‘t. In 672,752 dagen draait Herse één rondje om Jupiter op een gemiddelde afstand van 22,134 miljoen km. Herse heeft een retrograde beweging, d.w.z. hij draait tegengesteld aan de rotatie van Jupiter. Herse behoort tot de zogenaamde Carmegroep, een hele bups van die maantjes die tegengesteld vliegen. Men denkt dat die groep, die uit dertien manen bestaat, ooit één maan was die door een inslag van een groot object uit elkaar in gespat. Waarom heeft S/2003 J17 een naam gekregen en die andere twaalf niet? Dat komt omdat die twaalf ná 2003 niet meer zijn waargenomen en voor een officiële naamgeving door de Internationale Astronomische Unie is zo’n tweede waarneming ter bevestiging noodzakelijk. En Herse werd kennelijk wel gezien, simpel. Nou we ‘t toch over namen hebben: het Trans-Neptunische object Quaoar, die op de kandidatenlijst staat om tot dwergplaneet te worden uitgeroepen, heeft een maantje die ook van een naam is voorzien: Weyot, voorheen door het leven gaand als (50000) Quaoar I Weywot. “De kandidatenlijst van dwergplaneten”, grappig eigenlijk. Wanneer zijn de verkiezingen? 😉 Bron: Planetary Society.

Rosetta’s nadering van de aarde in beeld

Gisteren scheerde Rosetta langs de aarde. Ondanks dat het vrijdag de 13e was – woehahaha – ging alles goed. Van alle foto’s van de nadering tot de aarde hebben ze een korte animatie gemaakt, die start op het moment dat Rosetta 1,1 miljoen km van de aarde verwijderd is en loopt tot 350.000 km afstand.

Credit: ESA ©2009 MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA

Nou nog wachten op de bewegende beelden als Rosetta 2.500 km boven Java scheert. 🙂 Meer foto’s van de nadering zijn in de bron te vinden: ESA.

Wellicht antimaterie gevonden in bliksem

Antimaterie in bliksem? Credit: Pixy/CC BY-NC-ND 4.0

Er zijn aanwijzingen dat de bliksem op aarde in staat is om af en toe ook antimaterie te produceren. Men heeft gammastraling waargenomen afkomstig van de bliksem en sommige energiewaarden kunnen alleen het resultaat zijn van het verval van positronen, het antideeltje van electronen. Positronen zijn één vorm van antimaterie. Opmerkelijk is de wijze waarop men dit ontdekt heeft. Het is niet vanaf de aarde waargenomen, maar vanuit de ruimte. De satelliet Fermi (voorheen GLAST), gemaakt om gammabronnen vanuit de ruimte te bestuderen, heeft gammastraling van 17 bliksems op aarde bekeken en in twee daarvan vond ‘ie aanwijzingen dat er positronen in het spel waren. Alle 17 bliksems waren ook gevolgd in het kader van het World Wide Lightning Location Network. De Fermi-waarnemingen van de antimaterie in bliksem werden op 5 november j.l. bekendgemaakt op een Fermi-symposium door Michael Briggs (University of Alabama, VS). Bron: Sciencenews.