19 juli 2024

Het is bijna zeker: de (meeste) mammoeten zijn uitgeroeid door een kosmische inslag

Younger Dryas climate change

Climate changes associated with the Younger Dryas, highlighedhere by the light blue bar, include (from top to bottom): cooling and decreased snow accumulation in Greenland, cooling in the tropical Cariaco Basin, and warming in Antarctica. Also shown is the flux of meltwater from the Laurentide Ice Sheet down the St. Lawrence River. Credit: Alley (2000), Lea et al. (2003), EPICA (2004), Licciardi et al. (1999).

Zo’n 13.000 jaar geleden, toen de aarde langzaam ontwaakte uit een lange ijstijd, vond er plotseling een periode van snelle en intense afkoeling plaats. Gedurende zo’n 1000 jaar was de ijstijd weer helemaal terug – een periode dat de Jongere Drya’s wordt genoemd. Omdat het klimaat in een paar jaar tijd veranderde van continentaal naar polair, kreeg het leven niet de kans om zich aan te passen. Mammoeten en vele andere grote zoogdieren stierven uit.Waar is deze plotselinge afkoeling door veroorzaakt? Er zijn vele theorieën opgesteld. Volgens één hiervan is een komeet in de atmosfeer ontploft, waarbij enorme bosbranden zijn veroorzaakt. De rook van deze branden zou dan vervolgens tot een afkoeling op het noordelijke halfrond geleid hebben. Helaas is voor deze theorie weinig bewijs voorhanden.Een andere theorie stelt dat het langzame opwarmen van de aarde vóór de Jongere Drya’s geleid heeft tot het massale afsmelten van het landijs en de gletsjers. Hierdoor zijn de oceaanstromingen veranderd, hetgeen wederom tot een afkoeling op het noordelijk halfrond geleid zou hebben. Deze hypothese wordt echter niet ondersteund door geomorfologische en chronologische gegevens.

meteoor

Missing in the new theory is a crater marking an impact, but researchers argue that a strike above or into the Laurentide ice sheet could have absorbed it. Credit: from GIPHY.

In plaats daarvan zou de inslag van een planetoïde de boosdoener zijn geweest. Ook deze theorie gaat al even mee, maar nu is er daadwerkelijk sterk bewijs voor gevonden. Het bestuderen van ijsmonsters uit het Greenland Ice Sheet Project (GISP) heeft namelijk geleid tot een opmerkelijke ontdekking. Het blijkt namelijk dat de platinaconcentratie zo’n 12.900 jaar geleden plots met een factor 100 is gestegen! Dat kan alleen veroorzaakt zijn door een vulkaanuitbarsting of een kosmische inslag.Ook blijkt de verhouding tussen platina/iridium en platina/aluminium erg hoog te zijn geweest – hierdoor kan een aardse (lees: vulkanische) bron bijna uitgesloten worden. De enige logische verklaring is dat de afkoeling veroorzaakt is door de inslag van een magmatische ijzermeteoriet. Bron: Physorg.

Share

Comments

  1. n.a.v. enige recente docu’s over massaal aangetroffen mammoet-resten in Siberische modderbanken denk ik dat de werkelijke doodsoorzaak niet zozeer de koudegolf na de inslag is geweest maar veeleer verdrinking door de geblokkeerde afvloeïing naar de Poolzee van de vooral zuid-noord lopende Siberische rivieren. Mogelijk zijn de steppen en toendra’s waar de mammoeten hun habitat hadden massaal ondergelopen door de niet aflatende waterstromen afkomstig van Himalaya en overige zuidelijke hooglanden.

Speak Your Mind

*